DANH MỤC
THÔNG TIN KHÁC
Weblink

 

 

 

 

 

 

Đỗ Văn Đại

LÝ LỊCH KHOA HỌC

 I- Lý lịch sơ lược

Họ và tên: Đỗ Văn Đại                                                                              

Ngày tháng năm sinh: 21 tháng 5 năm 1974

Nơi sinh: Bắc Giang, Việt Nam

Giới tính: Nam

Địa chỉ hiện nay: Khoa Luật dân sự, Trường ĐH Luật Tp. Hồ Chí Minh, số 2 Nguyễn Tất Thành, Quận 4, TP. Hồ Chí Minh

Tel: 0913018601

E-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it                           

 II- Quá trình đào tạo

 11/2011:     Phong học hàm Phó giáo sư tại Việt Nam

3/2005:        Thi đỗ kỳ thi quốc gia Pháp về Maître de conférences (chức danh dưới chức danh Giáo sư đại học tại Pháp)

1/2004 :       Bảo vệ xuất sắc luận án tiến sỹ về Vai trò của lợi ích tư nhân trong hợp đồng ở Pháp- Le rôle de l’intérêt privé dans le contrat en droit français (luận án được nhà xuất bản PUAM phát hành năm 2004)

2001-2003 :    Nghiên cứu sinh tiến sỹ tại Đại học Aix-Marseille III (Cộng hòa Pháp)

1999-2000 :    Học thạc sỹ về luật kinh doanh tại Aix-en-Provence (Cộng hòa Pháp) với đề tài luận văn Hoàn cảnh của người bảo lãnh trong trường hợp phá sản của người có nghĩa vụ- Le sort de la caution en cas de redressement judiciaire du débiteur principal en droit français

1994-1999 :    Học cử nhân luật tại Aix-en-Provence, Đại học Aix-Marseille III, CH Pháp

1993-1994 :    Năm thứ nhất, Đại học luật Hà Nội

1992-1993 :    Thủ khoa Trường đại học luật Hà Nội

 III- Kinh nghiệm đại học

 Ở Cộng hòa Pháp

10/2014                       Giáo sư thỉnh giảng Trường đại học Tours, Cộng hòa Pháp

04/2014                       Giáo sư thỉnh giảng Trường đại học Paris 2, Cộng hòa Pháp

10/2013                       Giáo sư thỉnh giảng Trường đại học Hoàng Gia, Campuchia

Từ 4/2012                  Thành viên nhóm nghiên cứu quốc tế-Trung tâm nghiên cứu pháp luật kinh tế của Trường đại học Paul Cézannes, Cộng hòa Pháp

12/2011                       Giáo sư thỉnh giảng Trường đại học Paris 2, Cộng hòa Pháp

3-4/2010                     Giáo sư thỉnh giảng Trường đại học Paul Cezannes, Cộng hòa Pháp

2005/2007                               Giảng viên Trường đại học Paris XIII môn Luật hình sự chung, Luật nghĩa vụ dân sự, Luật phá sản

2001-2004                              Giảng viên môn Tư pháp quốc tế Pháp tạiAix-en-Provence, Cộng Hòa Pháp

 Ở Việt Nam

Từ 2011                    Giảng mônPháp luật về trọng tài thương mại quốc tế và Phương pháp nghiên cứu pháp lý cho Cao học luật quốc tế và so sánh do các Trường đại học của Cộng hòa Pháp và Trường đại học Luật Tp. Hồ Chí Minh phối hợp tổ chức

Từ 2007                    Giảng môn Luật dân sự (quy định chung, tài sản, thừa kế, hợp đồng và bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng) tại Đại học Luật Tp. HCM

2004-2010                Giảng môn Tư pháp quốc tế Việt Nam, Tư pháp quốc tế Pháp, Luật hợp đồng Việt Nam và môn Phương pháp nghiên cứu pháp lý cho Cao học luật kinh doanh quốc tế do Trường đại học Tours (Cộng hòa Pháp) và Trường đại học ngoại thương phối hợp tổ chức

2004/2005                 Giảng môn Luật thương mại của Pháp tại Nhà pháp luật Việt Pháp (Hà Nội)

Từ 2004                    Hướng dẫn nhiều luận văn thạc sỹ cho sinh viên lớp Cao học luật kinh doanh quốc tế tại Hà Nội và Cao học luật Quốc tế-So sánh tại Trường đại học Paul Cezannes

 Những kinh nghiệm đại học khác

 10/2014                      Tham giaHội thảo quốc tế về Hòa bình, một mục tiêu khách quan cho luật gia trong pháp luật kinh doanh do Trung tâm pháp luật kinh tế Đại học Paul Cezannes (Aix-Marseilles III) Cộng Hòa Pháp

4 và 6/2012                Tham gia Hội thảo quốc tế về Quỹ và Tòa cầu hóa và Hội đồng chấm luận án tiến sỹ luật học tại Trường đại học Paul Cézannes và Tours, Cộng hòa Pháp

Từ 2012                    Trưởng chuyên ngành cao học Luật dân sự Trường đại học Luật TP. Hồ Chí Minh

Năm 2010                 Bảo vệ thành công đề tài cấp bộ về Vấn đề không thực hiện đúng hợp đồng trong pháp luật thực định Việt Nam

Từ 2007                    Thành viên Hội đồng khoa học và đào tạo Trường đại học Luật TP. Hồ Chí Minh

Từ 2007                    Chủ tịch nhiều hội đồng bảo vệ luận văn thạc sỹ của sinh viên lớp Cao học luật kinh doanh quốc tế tại Hà Nội

Từ 2006                    Ủy viên phản biện luận văn cuối khóa của sinh viên tiếng Pháp tại Trường đại học luật TP. HCM

Từ năm 2005            Tham gia hội đồng bảo vệ luận văn cuối khóa của sinh viên tiếng Pháp tại Trường đại học quốc gia Lào và luận án tiến sỹ tại các trường Đại học Pháp

 IV- Kinh nghiệm thực tiễn

 Từ 04/2012               Trưởng Khoa Luật dân sự Trường đại học Luật Tp. Hồ Chí Minh

Từ 03/2011               Quyền Trưởng Khoa Luật dân sự Trường đại học Luật Tp. Hồ Chí Minh

Từ 05/2012              Trọng tài viên Trung tâm trọng tài quốc tế Việt Nam 

Từ 05/2012              Phó Chủ tịch Hội đồng khoa học pháp lý Trung tâm trọng tài quốc tế Việt Nam          

Từ 02/2012              Thành viên Tổ biên tập sửa đổi Bộ luật dân sự

Từ 2013                    Thành viên nhóm nghiên cứu của Bộ tư pháp về Tư pháp quốc tế và miễn trừ quốc gia

Từ 2012                    Cố vấn pháp lý cao cấp Văn phòng Công chứng Bảy Hiền (Q. Tân Bình)

Từ 2011                      Đại diện tại Việt Nam cho Quỹ phát triển pháp luật châu Âu lục địa

Từ 2011                    Chủ nhiệm Ủy ban pháp luật Việt Nam tại Viện quốc tế pháp luật so sánh

2009-02/2011            Phó Trưởng Khoa Luật dân sự Trường đại học Luật Tp. Hồ Chí Minh

2007-2011                 Trưởng Bộ môn Luật dân sự Trường đại học Luật Tp. Hồ Chí Minh

10/2004-7/2005        Cán bộ phụ trách dự án tại Nhà pháp luật Việt Pháp (Hà Nội)

2005-2006               Đồng tác giả (với Đỗ Văn Hữu) mục Thực tiễn pháp lýTạp chí trong tạp chí của Tạp chí Nghiên cứu lập pháp (Văn phòng Quốc hội)

2004-2005                  Chịu trách nhiệm tổ chức Hội thảo về Dự thảo Luật doanh nghiệp chung, Luật đầu tư chung với sự có mặt của ông Pierre Bezard (nguyên chánh tòa Tòa thương mại Tòa án tối cao Pháp) ; Dự thảo Nghị định áp dụng Luật thương mại với sự tham gia của ông Michel Raynaud (viện Công tố Tòa án tối cao Pháp) ; Dự thảo Nghị định áp dụng Luật cạnh tranh với sự tham gia của bà Françoise Aubert (Phó chủ tịch Hội đồng cạnh tranh Pháp) ;

                                    Chịu trách nhiệm tổ chức Hội thảo quốc tế về Soạn thảo hợp đồng thương mại quốc tế với sự có mặt của ông Henri Lesguillons (Tổng biên tập Tạp chí Luật kinh doanh quốc tế) và Hội thảo kỷ niệm 200 năm Bộ luật dân sự Pháp với sự tham gia của ông Guy Canivet (Chánh án Tòa án tối cao Pháp).

                                    Chịu trách nhiệm đưa đoàn khảo sát tại Pháp về quản lý tòa án, thống kê và hoạt động của lục sự với sự tham gia của ông Nguyễn Sơn (Phó chánh án Tòa án nhân dân TP. Hà Nội).

Từ 2010                      Tham gia tư vấn cho Văn phòng luật sư, Công ty Luật ; Trọng tài viên giải quyết nhiều tranh chấp thương mại, và đại diện trong giải quyết tranh chấp thương mại.

 V- Công trình khoa học đã thực hiện

 Sách

1)Đồng tác giả (với Ts. Trần Hoàng Hải) cuốn Pháp luật Việt Nam về trọng tài thương mại, Nxb. CTQG 2011

2)Đồng tác giả cuốn Tư pháp quốc tế Việt Nam (với PGS. TS. Mai Hồng Quỳ), NXB. CTQG, 2010 (tái bản lần thứ nhất)

3)Đồng tác giả (với PGS. TS. Trần Hoàng Hải) cuốn Tuyển tập các bản án, quyết định của Tòa án Việt Nam về trọng tài thương mại, Nxb. Lao động 2010

4)Đồng tác giả (với Ts. Nguyễn Văn Tiến) cuốn Tuyển tập các bản án, quyết định của Tòa án Việt Nam về Tố tụng dân sự, Nxb. Lao động 2010

5)Đồng tác giả (với Ths. Nguyễn Trương Tín) cuốn Pháp luật Việt Nam về trách nhiệm bồi thường của Nhà nước (xuất bản lần thứ 2), Nxb. ĐHQG TP. Hồ Chí Minh 2015

6)Tác giả cuốn Vai trò của lợi ích tư nhân trong hợp đồng ở Pháp- Le rôle de l’intérêt privé dans le contrat en droit français (Nxb. PUAM 2004) với lời giới thiệu của GS. TS J. Mestre (luận án tiến sỹ được in thành sách)

7)Tác giả cuốn Luật hợp đồng Việt Nam-Bản án và bình luận bản án, Tập 1 (2013) và 2 (2014), Nxb. CTQG, (tái bản lần thứ tư)

8)Tác giả cuốn Luật thừa kế Việt Nam- Bản án và bình luận bản án, Tập 1 và 2, Nxb. CTQG 2013 (xuất bản lần thứ hai)

9)Tác giả cuốn Luật bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng Việt Nam-Bản án và bình luận bản án, tập 1 và 2, Nxb. Đại học quốc gia TP. Hồ Chí Minh 2014 (xuất bản lần thứ hai)

10)Tác giả cuốn Luật nghĩa vụ dân sự và bảo đảm thực hiện nghĩa vụ dân sự- Bản án và bình luận bản án, Tập 1 và 2, Nxb. CTQG 2014 (xuất bản lần thứ hai)

11)Tác giả cuốn Những biện pháp xử lý việc không thực hiện đúng hợp đồng trong pháp luật Việt Nam, Nxb. CTQG (xuất bản lần thứ hai) 2013

12)Hiệu đích bản dịch cuốn Bộ quy tắc Unidroit về hợp đồng thương mại quốc tế, Nxb. Tư pháp 2006

13)Chủ biên cuốn Giao dịch và giải quyết tranh chấp giao dịch về quyền sử dụng đất, Nxb. Lao động 2012

14)Tác giả cuốn Tuyển tập các bản án, quyết định của Tòa án Việt Nam về quyền sử dụng đất, Nxb. Lao động 2010

15)Chủ biên Giáo trình Pháp luật hợp đồng và bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng, Nxb. Hồng Đức

16)Chủ biên cuốn Giải quyết tranh chấp hợp đồng-Những điều doanh nhân cần biết, Nxb. Tri Thức 2015

 Bài viết (do số lượng bài viết nhiều nên chúng tôi chỉ giới thiệu những bài viết đã được công bố trên Tạp chí hay trong Hội thảo quốc tế)

 Bằng tiếng Pháp                            

17)Bảo vệ phát minh ở Việt Nam (La protection de l’Innovation au Vietnam), trong sách L’Innovation a l’epreuve de la mondialisation, PUAM 2015, tr.325 và tiếp theo

18)Đối với trọng tài : Amiable composition, một hướng được ưu tiên ? (Pour l’arbitre : l’amiable composition, une voie à privilégier ?) : Hội thảo quốc tế về Hòa bình, một mục tiêu khách quan cho luật trong pháp luật kinh doanh do Trung tâm pháp luật kinh tế Đại học Paul Cezannes (Aix-Marseilles III) Cộng Hòa Pháp tổ chức năm 2014

19)Quyền khởi kiện chủ đầu tư công (Les actions civiles contre le maitre d’ouvrage public): Hội thảo quốc tế về Đối tác Công-Tư do Trường đại học Ngoại thương, Đại học Paul Cezannes, Đại học Tours và Đại học Rennes của Cộng hòa Pháp tổ chức vào tháng 1/2013

20)Thừa nhận và phát triển án lệ ở Việt Nam: Hội thảo quốc tế về Công bố các báo cáo nghiên cứu về án lệ và công bố bản án của Tòa ándo Liên minh châu Âu, Đan Mạch, Thụy Điển và Tòa án nhân dân tối cao tổ chức vào tháng 1/2013

21)Quỹ đầu tư chứng khoán tại Việt Nam (Le fonds d’investissement au Vietnam): Hội thảo quốc tế về Quỹ và toàn cầu hóa do Trung tâm pháp luật kinh tế Đại học Paul Cezannes (Aix-Marseilles III) Cộng Hòa Pháp tổ chức năm 2012 (bài viết được công bố trong cuốn Th. Granier, Les fonds d’investissement, Nxb. Lamy 2013, tr.65-78)

22)Trách nhiệm nghề nghiệp của luật gia tại Việt Nam (La responsabilité professionnelle des juristes au Vietnam) : Hội thảo quốc tế về Nghề luật và trách nhiệm nghề nghiệp của luật giado Hiệp hội Henri Capitant tổ chức năm 2011 bài viết được công bố trong cuốn Association H. Capitant, Les professions juridiques, Nxb. Bruylant và LB2V 2012, tr.981-992)

23)Báo cáo về hội thảo quốc tế về Soạn thảo hợp đồng thương mại quốc tế (Le compte rendu du colloque international sur la Rédaction des contrats commerciaux internationaux): Tạp chí Droit uniforme 2004

24)Đơn phương chấm dứt hợp đồng trong pháp luật Pháp : Hướng tới sự thống nhất trong Tòa án tối cao Pháp (La résolution unilatérale du contrat en droit français : vers une harmonisation au sein de la Cour de cassation): Tạp chí Petites affiches ngày 9 tháng 4 năm 2004

25)Bảo lãnh không điều kiện trong pháp luật thực định của Pháp : Quyền truy đòi sau khi thanh toán (Les garanties à première demande en droit français : Les recours du garant après le paiement): Tạp chí Petites affiches ngày 17 tháng 7 năm 2002

26)Điều khoản về luật áp dụng ở Việt Nam (Les clauses de droit applicable au Vietnam): Tạp chí Droit des Affaires Internationales, tháng 10 năm 2005

27)Sự ưng thuận của đại diện theo pháp luật trong việc xin con nuôi quốc tế (Le consentement du représentant légal dans le cadre d’une adoption internationale): Tạp chí Lamy Droit civil, tháng 3 năm 2005

   Bằng tiếng Việt

28)Bàn thêm về quy định liên quan đến tài sản trong Dự thảo sửa đổi BLDS năm 2005 (đồng tác giả với Nguyễn Nhật Thanh), Tạp chí Nghiên cứu lập pháp số tháng 10/2015

29)Góp ý về nghĩa vụ dân sự trong quá trình sửa đổi BLDS năm 2005, Tạp chí Dân chủ và pháp luật, số chuyên đề 2015

30)Rủi ro đối với tài sản trong pháp luật Việt Nam (đồng tác giả với Nguyễn Nhật Thanh),Tạp chí Khoa học pháp lý, số 6/2015

31)Thời hiệu yêu cầu công nhận và cho thi hành quyết định của trọng tài nước ngoài tại Việt Nam, Tạp chí Tòa án nhân dân số 13/2015

32)Về thời hiệu khởi kiện yêu cầu chia di sản, Tạp chí Tòa án nhân dân số 11/2015

33)Về các loại thời hiệu trong Dự thảo BLDS sửa đổi (đồng tác giả với Nguyễn Ngọc Hồng Phượng), Tạp chí Tòa án nhân dân số 9/2015

34)Trách nhiệm liên đới của vợ chồng theo Luật HNGĐ 2014 (đồng tác giả với Nguyễn Nhật Thanh), Tạp chí Tòa án nhân dân số 5/2015

35)Bàn thêm về điều chỉnh hợp đồng khi hoàn cảnh thay đổi, Tạp chí Nghiên cứu lập pháp số 5/2015

36)« Vật quyền » bảo đảm: Kinh nghiệm của nước ngoài cho Việt Nam?, Tạp chí Khoa học pháp lý, số 1/2015

37)Về đơn kháng cáo phúc thẩm trong tố tụng dân sự (đồng tác giả với Phan Nguyễn Bảo Ngọc), Tạp chí Khoa học pháp lý, số 2/2015

38)Tác động của các quy định mới trong Hiến pháp năm 2013 tới pháp luật dân sự, Tạp chí Nghiên cứu lập pháp số 11/2014

39)Bồi thường thiệt hại trong trường hợp vượt quá giới hạn phòng vệ chính đáng (đồng tác giả với Nguyễn Trương Tín), Tạp chí Khoa học pháp lý, số 4/2014

40)Tiếp thu kinh nghiệm từ Pháp và Thụy Sỹ trong pháp điển hóa vấn đề án lệ, Tạp chí Nghiên cứu lập pháp tháng 10/2014

41)Ngôn ngữ trong tố tụng trọng tài, Tạp chí Khoa học pháp lý, số 3/2014

42)Bồi hoàn chi phí thuê luật sư trong tố tụng trọng tài, Tạp chí Doanh nhân và Pháp luật số 19/2014

43)Chuyển giao quyền yêu cầu trong Bộ luật dân sự, Tạp chí Kiểm sát số 03/2014

44)Xử lý lãi theo thỏa thuận quá cao so với quy định (đồng tác giả với Lê Thị Diễm Phương), Tạp chí Khoa học pháp lý, số 2/2014

45)Sinh lễ trong pháp luật Việt Nam (đồng tác giả với Lê Thị Diễm Phương), Tạp chí Khoa học pháp lý, số 1/2014

46)Tự do cam kết, thỏa thuận và giới hạn đối với tự do cam kết, thỏa thuận-Nhìn từ góc độ Hiến pháp, Tạp chí Nghiên cứu lập pháp số 14/2013

47)Trách nhiệm bồi thường thiệt hại do người khác gây ra (đồng tác giả với Nguyễn Trương Tín), Tạp chí Khoa học pháp lý, số 5/2013

48)Xác định quan hệ huyết thống thông qua AND (đồng tác giả với Ngô Thị Anh Vân), Tạp chí Khoa học pháp lý, số 04/2013

49)Điều kiện từ chối đăng ký, sử dụng tên miền (đồng tác giả với Nguyễn Ngọc Hồng Phượng), Tạp chí Khoa học pháp lý, số 3/2013

50)Thời hiệu - một số bất cập và hướng sửa đổi Bộ luật Dân sự, Tạp chí Kiểm sát số 13/2013

51)Giao dịch về quyền sử dụng đất: Những bất cập và hướng sửa đổi Luật đất đai, Tạp chí Nghiên cứu lập pháp, số 12/2013

52)Bảo vệ nhãn hiệu nổi tiếng ở Việt Nam (đồng tác giả với Nguyễn Phương Thảo), Tạp chí Khoa học pháp lý, số 2/2013

53)Di chúc có công chứng, chứng thực (đồng tác giả với Nguyễn Hồ Bích Hằng), Tạp chí Khoa học pháp lý, số 1/2013

54)Hình thức của hợp đồng trong pháp luật dân sự Việt Nam: Những bất cập và hướng hoàn thiện, Tạp chí Luật học số 2/2013

55)Quyền được bồi thường thiệt hại trong Hiến pháp, Tạp chí Nhà nước và pháp luật, số 2/2013

56)Quyền lựa chọn pháp luật trong Tư pháp quốc tế Việt Nam, Tạp chí Nghiên cứu lập pháp, số 2 và 3/2013

57)Giải quyết tranh chấp bằng trọng tài có nhiều ưu điểm, Tạp chí Doanh nhân và Pháp luật số 47/2012

58)Cần đưa ra quy định liên quan đến vấn đề tịch thu tài sản trong Hiến pháp, Tạp chí Kiểm sát số 23/2012

59)Về thỏa thuận chọn Tòa án nước ngoài (đồng tác giả với Trần Việt Dũng), Tạp chí Khoa học pháp lý, số 6/2012

60)Thẩm quyền của Tòa án Việt Nam khi trọng tài nước ngoài giải quyết tranh chấp tại Việt Nam, Tạp chí Dân chủ và pháp luật số 11/2012

61)Bồi thường thiệt hại do nhà cửa, công trình xây dựng khác gây ra (đồng tác giả với Lê Hà Huy Phát), Tạp chí Khoa học pháp lý, số 5/2012

62)Về khái niệm và giảm mức phạt vi phạm hợp đồng (đồng tác giả với Lê Thị Diễm Phương), Tạp chí Khoa học pháp lý, số 3/2012

63)Bồi thường thiệt hại do hành vi cạnh tranh không lành mạnh gây ra (đồng tác giả với Nguyễn Thị Hoài Trâm), Tạp chí Khoa học pháp lý, số 2/2012

64)Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước trong lĩnh vực tố tụng dân sự (đồng tác giả với Nguyễn Trương Tín), Tạp chí Khoa học pháp lý, số 01/2012

65)Bảo hộ người mất năng lực hành vi dân sự (đồng tác giả với Nguyễn Thanh Thư),Tạp chí Khoa học pháp lý, số 05/2011

66)Lao động nước ngoài không có giấy phép : Giá trị pháp lý của hợp đồng và vấn đề bồi thường thiệt hại do người lao động gây ra (đồng tác giả với Huỳnh Thị Minh Tâm),Tạp chí Khoa học pháp lý, số 04/2011

67)Về kiến nghị của Bộ xây dựng liên quan đến giao dịch nhà ở, Tạp chí Nghiên cứu lập pháp, tháng 9/2011

68)Tự do báo chí và vấn đề bảo vệ nhân phẩm, danh dự, uy tín của cá nhân (đồng tác giả với Nguyễn Trương Tín), Tạp chí Khoa học pháp lý, số 03/2011

69)Bồi thường thiệt hại do công chứng viên gây ra, Tạp chí Nghiên cứu lập pháp, tháng 7/2011

70)Về thời hiệu kiện đòi tài sản trong pháp luật dân sự Việt Nam, Tạp chí Kiểm sát số 13/2011

71)Án lệ của Tòa án tối cao-Kinh nghiệm của Pháp đối với sự phát triển án lệ tại Việt Nam, Tạp chí Tòa án nhân dân số 13/2011

72)Về khái niệm và hệ quả pháp lý của hôn nhân thực tế (đồng tác giả với Lê Thị Mận),Tạp chí Khoa học pháp lý, số 01/2011

73)Hệ quả pháp lý của xác định lại giới tính trong pháp luật Việt Nam (đồng tác giả với Đào Thị Nguyệt), Tạp chí Tòa án nhân dân số 24/2010

74)Hiệu lực về thời gian của Luật trọng tài thương mại Việt Nam, Tạp chí Dân chủ và Pháp luật, số chuyên đề Pháp luật về trọng tài thương mại, 2010

75)Trách nhiệm của trọng tài : Kinh nghiệm của Pháp đối với Việt Nam (đồng tác giả với Nguyễn Việt Hà), Tạp chí Dân chủ và Pháp luật, số chuyên đề Pháp luật về trọng tài thương mại, 2010

76)Hoãn do không thực hiện đúng hợp đồng, Tạp chí Tòa án nhân dân số 16/2010

77)Trao đổi về bài « Một số vấn đề trao đổi về di chúc của một bên vợ, chồng định đoạt tài sản chung », Tạp chí Tòa án nhân dân số 15/2010

78)Hoàn cảnh pháp lý của người bảo lãnh khi người được bảo lãnh lâm vào tình trạng phá sản, Tạp chí Khoa học pháp lý, số 05/2010

79)Lãi xuất trần cho vay : Kinh nghiệm nước ngoài và hướng sửa đổi BLDS, Tạp chí Nghiên cứu lập pháp, số 15 (tháng 8)/2010

80)Xử lý việc lấn chiếm tài sản của người khác trong pháp luật Việt Nam (đồng tác giả với Lương Văn Lắm), Tạp chí Khoa học pháp lý, số 04/2010

81)Sự giao thoa giữa pháp luật thừa kế và pháp luật Hôn nhân gia đình (đồng tác giả với Hoàng Thế Cường), Tạp chí Khoa học pháp lý, số 03/2010

82)Lỗi, căn cứ phát sinh trách nhiệm bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng?, Tạp chí Khoa học pháp lý, số 02/2010

83)Hủy quyết định trọng tài ở Việt Nam, Hội thảo do Phòng thương mại và công nghiệp Việt Nam tổ chức

84)Trao đổi về bài viết liên quan đến tổn thất về tinh thần, Tạp chí Tòa án nhân dân tháng 5/2010

85)Nhầm lẫn trong chế định hợp đồng : Những bất cập và hướng sửa đổi BLDS, Tạp chí Nghiên cứu lập pháp, tháng 11 và 12/2009

86)Bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng : Trách nhiệm hạn chế thiệt hại, Tạp chí Khoa học pháp lý, số 06/2009

87)Chủ thể giải thích di chúc, Tạp chí Khoa học pháp lý, số 03/2009

88)Về vấn đề trích dẫn tác phẩm của người khác (đồng tác giả với Lê Thị Nam Giang), Tạp chí Khoa học pháp lý, số 02/2009

89)Hợp đồng vi phạm điều cấm, Tạp chí Khoa học pháp lý, số 01/2009

90)Thời điểm hợp đồng tặng cho có hiệu lực ở Việt Nam, Tạp chí Tòa án nhân dân số 1/2009

91)Hủy bỏ hợp đồng do có vi phạm ở Việt Nam, Tạp chí Tòa án nhân dân số 2/2009

92)Bồi thường thiệt hại do súc vật gây ra, Tạp chí Khoa học pháp lý, số 06/2008

93)Bồi thường thiệt hại về tinh thần trong pháp luật thực định Việt Nam, Tạp chí Tòa án nhân dân số 16/2008

94)Chi phí đi lại dự lễ tang có được bồi thường không?, Tạp chí Tòa án nhân dân tháng số 13/2008

95)Trách nhiệm bồi thường của cha mẹ đối với thiệt hại do con chưa thành niên gây ra, Tạp chí Khoa học pháp lý, số 5/2008

96)Bồi thường thiệt hại do người làm công gây, Tạp chí Khoa học pháp lý, số 04/2008

97)Hợp đồng trong Tư pháp quốc tế Việt Nam, Tạp chí Khoa học pháp lý, số 3/2008

98)Án lệ trong pháp luật thực định Việt Nam (đồng tác giả với Đỗ Văn Kha), Tạp chí Nghiên cứu lập pháp, tháng 8/2008

99)Ly hôn có yếu tố nước ngoài và vấn đề thẩm quyền của Tòa án Việt Nam, Tạp chí Tòa án nhân dân tháng 5/2008

100)Vị trí của của BLDS trong lĩnh vực hợp đồng, Tạp chí Nhà nước và pháp luật (tháng 7/2008)

101)Tòa án tối cao với vấn đề giải thích pháp luật dân sự ở Việt Nam, Tạp chí Tòa án nhân dân tháng 3 (số 6)/2008

102)Đào tạo sau đại học, xin tiếp lời Bộ trường, Kỷ yếu Hội thảo 10 năm đào tạo sau đại học, ĐH Luật TP. HCM

103)Làm thế nào để trọng tài là chỗ dựa của doanh nghiệp ở Việt Nam, Tạp chí Nghiên cứu lập pháp- tháng 2/2008

104)Thỏa thuận chọn trọng tài nước ngoài, Tạp chí Khoa học pháp lý, số 1/2008

105)Chuyển giao nghĩa vụ trong pháp luật thực định Việt Nam, Tạp chí Nhà nước và pháp luật (1/2008)

106)Giải quyết tranh chấp bằng phương thức trọng tài ở Việt Nam, Tạp chí Khoa học pháp lý, số 6/2007

107)Sự kiện bất khả kháng, Tạp chí Khoa học pháp lý, số 5/2007

108)Nghĩa vụ thông tin trong pháp luật hợp đồng Việt Nam, Tạp chí Nhà nước và pháp luật, tháng 11/2007

109)Giao dịch liên quan đến tài sản của vợ chồng, đồng thừa kế, Tạp chí Tòa án nhân dân tháng 11 (số 21)/2007

110)Suy nghĩ về nghiên cứu so sánh pháp luật, Tạp chí luật học, tháng 11/2007

111)Phạt vi phạm hợp đồng trong pháp luật thực định Việt Nam, Tạp chí Tòa án nhân dân tháng 10 (số 19)/2007

112)Bàn về việc giải quyết vấn đề dân sự trong vụ án hình sự, Tạp chí Kiểm sát nhân dân, số 9 (tháng 5)/2007

113)Một số thay đổi giữa hai Nghị định về quan hệ dân sự có yếu tố nước ngoài, Tạp chí Tòa án nhân dân số 8/2007

114)Bàn về hợp đồng vô hiệu do được giao kết bởi người việc mất năng lực hành vi dân sự qua một bản án, Tạp chí Khoa học pháp lý, số 2 (tháng 4)/2007

115)Khoảng cách giữa nhà trường và thực tiễn-đôi điều suy nghĩ, Tạp chí Khoa học pháp lý, số 3/2007

116)Trao đổi về bài Một số ý kiến về xác định nội dung môn Tư pháp quốc tế tại Việt Nam, Tạp chí Khoa học pháp lý, số 2/2007

117)Hợp đồng không thể thực hiện do yếu tố khách quan, Tạp chí Tòa án nhân dân số 4/2007

118)Thực hiện hợp đồng bị tuyên bố vô hiệu, Tạp chí Khoa học pháp lý, số 5/2006, tr. 15 và tiếp theo

119)Một số khía cạnh pháp lý quan trọng từ một tranh chấp hợp đồng thuê tài sản, Tạp chí Tòa án nhân dân tháng 10-2006 (số 19), tr. 6 và tiếp theo

120)Bàn về sự im lặng trong giao kết hợp đồng, Tạp chí Kiểm sát nhân dân, số 17 (tháng 9)/2006

121)Xác định pháp luật điều chỉnh đại diện doanh nghiệp trong quan hệ quốc tế, Tạp chí Nghiên cứu lập pháp, số Hiến kế lập pháp, tháng 6/2006

122)Về giá trị pháp lý của quy phạm "có tính điều ước quốc tế"(đồng tác giả với Đỗ Văn Hữu), Tạp chí Nghiên cứu lập pháp, số Hiến kế lập pháp, tháng 5/2006

123)Hậu quả của hết thời hiệu khởi kiện trong lĩnh vực hợp đồng (đồng tác giả với Đỗ Văn Hữu), Tạp chí Nghiên cứu lập pháp-Số HKLP tháng 3/2006

124)Nội dung của hợp đồng trong giao dịch dân sự (đồng tác giả với Đỗ Văn Hữu), Tạp chí Nghiên cứu lập pháp-Số HKLP tháng 1/2006

125)Ai là chủ sở hữu của một tài sản được công nhận là di sản văn hoá ? (đồng tác giả với Đỗ Văn Hữu), Tạp chí Nghiên cứu lập pháp-Số HKLP tháng 9/2005

126)Một bản án trọng đạo lý (đồng tác giả với Đỗ Văn Hữu), Tạp chí Nghiên cứu lập pháp-Số HKLP tháng 8/2005

127)Một vụ đặt cọc, bốn lần xét xử, bốn kết quả (đồng tác giả với Đỗ Văn Hữu), Tạp chí Nghiên cứu lập pháp-Số HKLP tháng 7/2005

128)Góp ý Dự thảo Luật doanh nghiệp: Cần quy định hợp lý về công ty hợp danh, Tạp chí Nghiên cứu lập pháp, số 6/2005

129)Về việc công bố bản án của Tòa án tối cao ở Pháp và Việt Nam, Tạp chí Khoa học pháp lý, số 1/2005

130)Về điều chỉnh nguy cơ không thực hiện hợp đồng trong BLDS Việt Nam, Tạp chí Nhà nước và pháp luật, tháng 1/2005

131)Vấn đề hủy bỏ và đình chỉ hợp đồng do vi phạm trong Bộ luật dân sự, Tạp chí Khoa học pháp lý 3 (22)/2004; Tạp chí Nghiên cứu lập pháp số 9/2004

132)Giải quyết xung đột pháp luật về thừa kế theo pháp luật trong Tư pháp quốc tế Việt Namnhân dân tháng 3/2003 và Tạp chí Nghiên cứu lập pháp tháng 07 năm 2003

133)Tư pháp quốc tế việt nam và vấn đề dẫn chiếu trong lĩnh vực hợp đồng, Tạp chí Khoa học pháp lý, tháng 4/2003 và Tạp chí Nghiên cứu lập pháp, số10/2003

134)Xung đột pháp luật về xác định, định danh trong Tư pháp quốc tế Việt Nam, Tạp chí Nghiên cứu lập pháp, Tháng 10/2002, tr. 53 và tiếp theo

135)Tư pháp quốc tế và vấn đề xây dựng "quy phạm pháp luật" bởi Toà án ở Pháp và Việt Nam, Tạp chí Khoa học pháp lý, 7 (14)/2002, tr. 45 và tiếp theo

 

Xác nhận của Cơ quan                                                             

 

                                                                                          PGS. TS. Đỗ Văn Đại


Tin mới hơn:

Ngày cập nhật (Thứ ba, 03 11 2015 13:54)

 
Chế độ hiển thị tốt nhất: 1024 x 800  với MoZilla Firefox