DANH MỤC
THÔNG TIN KHÁC
Weblink

 

 

Đỗ Văn Đại

LÝ LỊCH KHOA HỌC

 

 

I- Lý lịch sơ lược

 

Họ và tên: Đỗ Văn Đại                                                                            

Ngày tháng năm sinh: 21 tháng 5 năm 1974

Nơi sinh: Bắc Giang, Việt Nam

Giới tính: Nam

Địa chỉ hiện nay: Khoa Luật dân sự, Trường ĐH Luật Tp. Hồ Chí Minh, số 2 Nguyễn Tất Thành, Quận 4, TP. Hồ Chí Minh

Tel: 0913018601

E-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it                           

 

II- Quá trình đào tạo

 11/2011:           Phong học hàm Phó giáo sư tại Việt Nam

3/2005:            Thi đỗ kỳ thi quốc gia Pháp về Maître de conférences (chức danh dưới chức danh Giáo sư đại học tại Pháp)

1/2004 :        Bảo vệ xuất sắc luận án tiến sỹ về Vai trò của lợi ích tư nhân trong hợp đồng ở Pháp- Le rôle de l’intérêt privé dans le contrat en droit français (luận án được nhà xuất bản PUAM phát hành năm 2004)

2001-2003 :     Nghiên cứu sinh tiến sỹ tại Đại học Aix-Marseille III (Cộng hòa Pháp)

1999-2000 :    Học thạc sỹ về luật kinh doanh tại Aix-en-Provence (Cộng hòa Pháp) với đề tài luận văn Hoàn cảnh của người bảo lãnh trong trường hợp phá sản của người có nghĩa vụ- Le sort de la caution en cas de redressement judiciaire du débiteur principal en droit français

1994-1999 :     Học cử nhân luật tại Aix-en-Provence, Đại học Aix-Marseille III, CH Pháp

1993-1994 :     Năm thứ nhất, Đại học luật Hà Nội

1992-1993 :     Thủ khoa Trường đại học luật Hà Nội

 

III- Kinh nghiệm đại học

Ở Cộng hòa Pháp

10/2014             Giáo sư thỉnh giảng Trường đại học Tours, Cộng hòa Pháp

04/2014             Giáo sư thỉnh giảng Trường đại học Paris 2, Cộng hòa Pháp

10/2013             Giáo sư thỉnh giảng Trường đại học Hoàng Gia, Campuchia

 Từ 4/2012        Thành viên nhóm nghiên cứu quốc tế-Trung tâm nghiên cứu pháp luật kinh tế của Trường đại học Paul Cézannes, Cộng hòa Pháp

 12/2011            Giáo sư thỉnh giảng Trường đại học Paris 2, Cộng hòa Pháp

 3-4/2010           Giáo sư thỉnh giảng Trường đại học Paul Cezannes, Cộng hòa Pháp

2005/2007         Giảng viên Trường đại học Paris XIII môn Luật hình sự chung, Luật nghĩa vụ dân sự, Luật phá sản

2001-2004         Giảng viên môn Tư pháp quốc tế Pháp tạiAix-en-Provence, Cộng Hòa Pháp

                 Ở Việt Nam

Từ 2011                    Giảng mônPháp luật về trọng tài thương mại quốc tế và Phương pháp nghiên cứu pháp lý cho Cao học luật quốc tế và so sánh do các Trường đại học của Cộng hòa Pháp và Trường đại học Luật Tp. Hồ Chí Minh phối hợp tổ chức

Từ 2007                    Giảng môn Luật dân sự (quy định chung, tài sản, thừa kế, hợp đồng và bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng) tại Đại học Luật Tp. HCM

2004-2010                 Giảng môn Tư pháp quốc tế Việt Nam, Tư pháp quốc tế Pháp, Luật hợp đồng Việt Nam và môn Phương pháp nghiên cứu pháp lý cho Cao học luật kinh doanh quốc tế do Trường đại học Tours (Cộng hòa Pháp) và Trường đại học ngoại thương phối hợp tổ chức

2004/2005                Giảng môn Luật thương mại của Pháp tại Nhà pháp luật Việt Pháp (Hà Nội)

Từ 2004                    Hướng dẫn nhiều luận văn thạc sỹ cho sinh viên lớp Cao học luật kinh doanh quốc tế tại Hà Nội và Cao học luật Quốc tế-So sánh tại Trường đại học Paul Cezannes

 

Những kinh nghiệm đại học khác

 

10/2014                       Tham giaHội thảo quốc tế về Hòa bình, một mục tiêu khách quan cho luật gia trong pháp luật kinh doanh do Trung tâm pháp luật kinh tế Đại học Paul Cezannes (Aix-Marseilles III) Cộng Hòa Pháp

4 và 6/2012                 Tham gia Hội thảo quốc tế về Quỹ và Tòa cầu hóa và Hội đồng chấm luận án tiến sỹ luật học tại Trường đại học Paul Cézannes và Tours, Cộng hòa Pháp

Từ 2012                    Trưởng chuyên ngành cao học Luật dân sự Trường đại học Luật TP. Hồ Chí Minh

Năm 2010                 Bảo vệ thành công đề tài cấp bộ về Vấn đề không thực hiện đúng hợp đồng trong pháp luật thực định Việt Nam

Từ 2007                    Thành viên Hội đồng khoa học và đào tạo Trường đại học Luật TP. Hồ Chí Minh

Từ 2007                    Chủ tịch nhiều hội đồng bảo vệ luận văn thạc sỹ của sinh viên lớp Cao học luật kinh doanh quốc tế tại Hà Nội

Từ 2006                    Ủy viên phản biện luận văn cuối khóa của sinh viên tiếng Pháp tại Trường đại học luật TP. HCM

Từ năm 2005           Tham gia hội đồng bảo vệ luận văn cuối khóa của sinh viên tiếng Pháp tại Trường đại học quốc gia Lào và luận án tiến sỹ tại các trường Đại học Pháp

 

IV- Kinh nghiệm thực tiễn

Từ 04/2012              Trưởng Khoa Luật dân sự Trường đại học Luật Tp. Hồ Chí MinhTừ 03/2011              Quyền Trưởng Khoa Luật dân sự Trường đại học Luật Tp. Hồ Chí Minh

Từ 05/2012              Trọng tài viên Trung tâm trọng tài quốc tế Việt Nam   

Từ 05/2012              Phó Chủ tịch Hội đồng khoa học pháp lý Trung tâm trọng tài quốc tế Việt Nam       

Từ 02/2012              Thành viên Tổ biên tập sửa đổi Bộ luật dân sự

Từ 2013                   Thành viên nhóm nghiên cứu của Bộ tư pháp về Tư pháp quốc tế và miễn trừ quốc gia

Từ 2012                   Cố vấn pháp lý cao cấp Văn phòng Công chứng Bảy Hiền (Q. Tân Bình)

Từ 2011                      Đại diện tại Việt Nam cho Quỹ phát triển pháp luật châu Âu lục địa

Từ 2011                    Chủ nhiệm Ủy ban pháp luật Việt Nam tại Viện quốc tế pháp luật so sánh

2009-02/2011           Phó Trưởng Khoa Luật dân sự Trường đại học Luật Tp. Hồ Chí Minh

2007-2011                Trưởng Bộ môn Luật dân sự Trường đại học Luật Tp. Hồ Chí Minh

10/2004-7/2005      Cán bộ phụ trách dự án tại Nhà pháp luật Việt Pháp (Hà Nội)

2005-2006               Đồng tác giả (với Đỗ Văn Hữu) mục Thực tiễn pháp lýTạp chí trong tạp chí của Tạp chí Nghiên cứu lập pháp (Văn phòng Quốc hội)

2004-2005                   Chịu trách nhiệm tổ chức Hội thảo về Dự thảo Luật doanh nghiệp chung, Luật đầu tư chung với sự có mặt của ông Pierre Bezard (nguyên chánh tòa Tòa thương mại Tòa án tối cao Pháp) ; Dự thảo Nghị định áp dụng Luật thương mại với sự tham gia của ông Michel Raynaud (viện Công tố Tòa án tối cao Pháp) ; Dự thảo Nghị định áp dụng Luật cạnh tranh với sự tham gia của bà Françoise Aubert (Phó chủ tịch Hội đồng cạnh tranh Pháp) ;

                                     Chịu trách nhiệm tổ chức Hội thảo quốc tế về Soạn thảo hợp đồng thương mại quốc tế với sự có mặt của ông Henri Lesguillons (Tổng biên tập Tạp chí Luật kinh doanh quốc tế) và Hội thảo kỷ niệm 200 năm Bộ luật dân sự Pháp với sự tham gia của ông Guy Canivet (Chánh án Tòa án nhân dân tối cao Pháp).

                                     Chịu trách nhiệm đưa đoàn khảo sát tại Pháp về quản lý tòa án, thống kê và hoạt động của lục sự với sự tham gia của ông Nguyễn Sơn (Phó chánh án Tòa án nhân dân TP. Hà Nội).

Từ 2010                      Tham gia tư vấn cho Văn phòng luật sư, Công ty Luật ; Trọng tài viên giải quyết nhiều tranh chấp thương mại, và đại diện trong giải quyết tranh chấp thương mại.

 

V- Công trình khoa học đã thực hiện

 

Sách

1)Đồng tác giả (với Ts. Trần Hoàng Hải) cuốn Pháp luật Việt Nam về trọng tài thương mại, Nxb. CTQG 2011

2)Đồng tác giả cuốn Tư pháp quốc tế Việt Nam (với PGS. TS. Mai Hồng Quỳ), NXB. CTQG, 2010 (tái bản lần thứ nhất)

3)Đồng tác giả (với PGS. TS. Trần Hoàng Hải) cuốn Tuyển tập các bản án, quyết định của Tòa án Việt Nam về trọng tài thương mại, Nxb. Lao động 2010

4)Đồng tác giả (với Ts. Nguyễn Văn Tiến) cuốn Tuyển tập các bản án, quyết định của Tòa án Việt Nam về Tố tụng dân sự, Nxb. Lao động 2010

5)Đồng tác giả (với Ths. Nguyễn Trương Tín) cuốn Pháp luật Việt Nam về trách nhiệm bồi thường của Nhà nước, Nxb. CTQG 2014

6)Tác giả cuốn Vai trò của lợi ích tư nhân trong hợp đồng ở Pháp- Le rôle de l’intérêt privé dans le contrat en droit français (Nxb. PUAM 2004) với lời giới thiệu của GS. TS J. Mestre (luận án tiến sỹ được in thành sách)

7)Tác giả cuốn Luật hợp đồng Việt Nam-Bản án và bình luận bản án, Tập 1 (2013) và 2 (2014), Nxb. CTQG, (tái bản lần thứ tư)

8)Tác giả cuốn Luật thừa kế Việt Nam- Bản án và bình luận bản án, Tập 1 và 2, Nxb. CTQG2013 (xuất bản lần thứ hai)

9)Tác giả cuốn Luật bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng Việt Nam-Bản án và bình luận bản án, tập 1 và 2, Nxb. Đại học quốc gia TP. Hồ Chí Minh 2014 (xuất bản lần thứ hai)

10)Tác giả cuốn Luật nghĩa vụ dân sự và bảo đảm thực hiện nghĩa vụ dân sự- Bản án và bình luận bản án, Tập 1 và 2, Nxb. CTQG 2014 (xuất bản lần thứ hai)

11)Tác giả cuốn Những biện pháp xử lý việc không thực hiện đúng hợp đồng trong pháp luật Việt Nam, Nxb. CTQG (xuất bản lần thứ hai) 2013

12)Hiệu đích bản dịch cuốn Bộ quy tắc Unidroit về hợp đồng thương mại quốc tế, Nxb. Tư pháp 2006

13)Chủ biên cuốn Giao dịch và giải quyết tranh chấp giao dịch về quyền sử dụng đất, Nxb. Lao động 2012

14)Tác giả cuốn Tuyển tập các bản án, quyết định của Tòa án Việt Nam về quyền sử dụng đất, Nxb. Lao động 2010

15)Chủ biên Giáo trình Pháp luật hợp đồng và bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng, Nxb. Hồng Đức

 

Bài viết (do số lượng bài viết nhiều nên chúng tôi chỉ giới thiệu những bài viết đã được công bố trên Tạp chí hay trong Hội thảo quốc tế)

 

Bằng tiếng Pháp                         

16)Đối với trọng tài: Amiable composition, một hướng được ưu tiên ? (Pour l’arbitre : l’amiable composition, une voie à privilégier ?) : Hội thảo quốc tế về Hòa bình, một mục tiêu khách quan cho luật trong pháp luật kinh doanh do Trung tâm pháp luật kinh tế Đại học Paul Cezannes (Aix-Marseilles III) Cộng Hòa Pháp tổ chức năm 2014

17)Quyền khởi kiện chủ đầu tư công (Les actions civiles contre le maitre d’ouvrage public): Hội thảo quốc tế về Đối tác Công-Tư do Trường đại học Ngoại thương, Đại học Paul Cezannes, Đại học Tours và Đại học Rennes của Cộng hòa Pháp tổ chức vào tháng 1/2013

18)Thừa nhận và phát triển án lệ ở Việt Nam: Hội thảo quốc tế về Công bố các báo cáo nghiên cứu về án lệ và công bố bản án của Tòa ándo Liên minh châu Âu, Đan Mạch, Thụy Điển và Tòa án nhân dân tối cao tổ chức vào tháng 1/2013

19)Quỹ đầu tư chứng khoán tại Việt Nam

20)Trách nhiệm nghề nghiệp của luật gia tại Việt Nam (La responsabilité professionnelle desau Vietnam) : Hội thảo quốc tế về Nghề luật và trách nhiệm nghề nghiệp của luật giado Hiệp hội Henri Capitant tổ chức năm 2011 bài viết được công bố trong cuốn Association H. Capitant, Les professions juridiques, Nxb. Bruylant và LB2V 2012, tr.981-992)

21)Báo cáo về hội thảo quốc tế về Soạn thảo hợp đồng thương mại quốc tế

22)Đơn phương chấm dứt hợp đồng trong pháp luật Phá: Hướng tới sự thống nhất trong Tòa án tối cao Pháp (La résolution unilatérale du contrat en droit français : vers une harmonisation au sein de la Cour de cassation): Tạp chí Petites affiches ngày 9 tháng 4 năm 2004

23)Bảo lãnh không điều kiện trong pháp luật thực định của Phá: Quyền truy đòi sau khi thanh toán (Les garanties à première demande en droit français : Les recours du garant après le paiement): Tạp chí Petites affiches ngày 17 tháng 7 năm 2002

24)Điều khoản về luật áp dụng ở Việt Nam

25)Sự ưng thuận của đại diện theo pháp luật trong việc xin con nuôi quốc tế (Le consentement du représentant légal dans le cadre d’une adoption internationale): Tạp chí Lamy Droit civil, tháng 3 năm 2005

 

Bằng tiếng Việt          

 26)Tác động của các quy định mới trong Hiến pháp năm 2013 tới pháp luật dân sự, Tạp chí Nghiên cứu lập pháp số 11/2014

 1. 27)Bồi thường thiệt hại trong trường hợp vượt quá giới hạn phòng vệ chính đáng (đồng tác giả với Nguyễn Trương Tín), Tạp chí Khoa học pháp lý, số 4/2014

 2. 28)Tiếp thu kinh nghiệm từ Pháp và Thụy Sỹ trong pháp điển hóa vấn đề án lệ, Tạp chí Nghiên cứu lập pháp tháng 10/2014

 3. 29)Ngôn ngữ trong tố tụng trọng tài, Tạp chí Khoa học pháp lý, số 3/2014

 4. 30)Bồi hoàn chi phí thuê luật sư trong tố tụng trọng tài, Tạp chí Doanh nhân và Pháp luật số 19/2014

 5. 31)Chuyển giao quyền yêu cầu trong Bộ luật dân sự, Tạp chí Kiểm sát số 03/2014

 6. 32)Xử lý lãi theo thỏa thuận quá cao so với quy định (đồng tác giả với Lê Thị Diễm Phương), Tạp chí Khoa học pháp lý, số 2/2014

 7. 33)Sinh lễ trong pháp luật Việt Nam (đồng tác giả với Lê Thị Diễm Phương), Tạp chí Khoa học pháp lý, số 1/2014

 8. 34)Tự do cam kết, thỏa thuận và giới hạn đối với tự do cam kết, thỏa thuận-Nhìn từ góc độ Hiến pháp, Tạp chí Nghiên cứu lập pháp số 14/2013

 9. 35)Trách nhiệm bồi thường thiệt hại do người khác gây ra (đồng tác giả với Nguyễn Trương Tín), Tạp chí Khoa học pháp lý, số 5/2013

 10. 36)Xác định quan hệ huyết thống thông qua AND (đồng tác giả với Ngô Thị Anh Vân), Tạp chí Khoa học pháp lý, số 04/2013

 11. 37)Điều kiện từ chối đăng ký, sử dụng tên miền (đồng tác giả với Nguyễn Ngọc Hồng Phượng), Tạp chí Khoa học pháp lý, số 3/2013

 12. 38)Thời hiệu - một số bất cập và hướng sửa đổi Bộ luật Dân sự, Tạp chí Kiểm sát số 13/2013

 13. 39)Giao dịch về quyền sử dụng đất: Những bất cập và hướng sửa đổi Luật đất đai, Tạp chí Nghiên cứu lập pháp, số 12/2013

 14. 40)Bảo vệ nhãn hiệu nổi tiếng ở Việt Nam (đồng tác giả với Nguyễn Phương Thảo), Tạp chí Khoa học pháp lý, số 2/2013

 15. 41)Di chúc có công chứng, chứng thực (đồng tác giả với Nguyễn Hồ Bích Hằng), Tạp chí Khoa học pháp lý, số 1/2013

 16. 42)Hình thức của hợp đồng trong pháp luật dân sự Việt Nam: Những bất cập và hướng hoàn thiện, Tạp chí Luật học số 2/2013

 17. 43)Quyền được bồi thường thiệt hại trong Hiến pháp, Tạp chí Nhà nước và pháp luật, số 2/2013

 18. 44)Quyền lựa chọn pháp luật trong Tư pháp quốc tế Việt Nam, Tạp chí Nghiên cứu lập pháp, số 2 và 3/2013

 19. 45)Giải quyết tranh chấp bằng trọng tài có nhiều ưu điểm, Tạp chí Doanh nhân và Pháp luật số 47/2012

 20. 46)Cần đưa ra quy định liên quan đến vấn đề tịch thu tài sản trong Hiến pháp, Tạp chí Kiểm sát số 23/2012

 21. 47)Về thỏa thuận chọn Tòa án nước ngoài (đồng tác giả với Trần Việt Dũng), Tạp chí Khoa học pháp lý, số 6/2012

 22. 48)Thẩm quyền của Tòa án Việt Nam khi trọng tài nước ngoài giải quyết tranh chấp tại Việt Nam, Tạp chí Dân chủ và pháp luật số 11/2012

 23. 49)Bồi thường thiệt hại do nhà cửa, công trình xây dựng khác gây ra (đồng tác giả với Lê Hà Huy Phát), Tạp chí Khoa học pháp lý, số 5/2012

 24. 50)Về khái niệm và giảm mức phạt vi phạm hợp đồng (đồng tác giả với Lê Thị Diễm Phương), Tạp chí Khoa học pháp lý, số 3/2012

 25. 51)Bồi thường thiệt hại do hành vi cạnh tranh không lành mạnh gây ra (đồng tác giả với Nguyễn Thị Hoài Trâm), Tạp chí Khoa học pháp lý, số 2/2012

 26. 52)Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước trong lĩnh vực tố tụng dân sự (đồng tác giả với Nguyễn Trương Tín), Tạp chí Khoa học pháp lý, số 01/2012

 27. 53)Bảo hộ người mất năng lực hành vi dân sự (đồng tác giả với Nguyễn Thanh Thư),Tạp chí Khoa học pháp lý, số 05/2011

 28. 54)Lao động nước ngoài không có giấy phé: Giá trị pháp lý của hợp đồng và vấn đề bồi thường thiệt hại do người lao động gây ra (đồng tác giả với Huỳnh Thị Minh Tâm),Tạp chí Khoa học pháp lý, số 04/2011

 29. 55)Về kiến nghị của Bộ xây dựng liên quan đến giao dịch nhà ở, Tạp chí Nghiên cứu lập pháp, tháng 9/2011

 30. 56)Tự do báo chí và vấn đề bảo vệ nhân phẩm, danh dự, uy tín của cá nhân (đồng tác giả với Nguyễn Trương Tín), Tạp chí Khoa học pháp lý, số 03/2011

 31. 57)Bồi thường thiệt hại do công chứng viên gây ra, Tạp chí Nghiên cứu lập pháp, tháng 7/2011

 32. 58)Về thời hiệu kiện đòi tài sản trong pháp luật dân sự Việt Nam, Tạp chí Kiểm sát số 13/2011

 33. 59)Án lệ của Tòa án tối cao-Kinh nghiệm của Pháp đối với sự phát triển án lệ tại Việt Nam, Tạp chí Tòa án nhân dân số 13/2011

 34. 60)Về khái niệm và hệ quả pháp lý của hôn nhân thực tế (đồng tác giả với Lê Thị Mận), Tạp chí Khoa học pháp lý, số 01/2011

 35. 61)Hệ quả pháp lý của xác định lại giới tính trong pháp luật Việt Nam (đồng tác giả với Đào Thị Nguyệt), Tạp chí Tòa án nhân dân số 24/2010

 36. 62)Hiệu lực về thời gian của Luật trọng tài thương mại Việt Nam, Tạp chí Dân chủ và Pháp luật, số chuyên đề Pháp luật về trọng tài thương mại, 2010

 37. 63)Trách nhiệm của trọng tà: Kinh nghiệm của Pháp đối với Việt Nam (đồng tác giả với Nguyễn Việt Hà), Tạp chí Dân chủ và Pháp luật, số chuyên đề Pháp luật về trọng tài thương mại, 2010

 38. 64)Hoãn do không thực hiện đúng hợp đồng, Tạp chí Tòa án nhân dân số 16/2010

 39. 65)Trao đổi về bài « Một số vấn đề trao đổi về di chúc của một bên vợ, chồng định đoạt tài sản», Tạp chí Tòa án nhân dân số 15/2010

 40. 66)Hoàn cảnh pháp lý của người bảo lãnh khi người được bảo lãnh lâm vào tình trạng phá sản, Tạp chí Khoa học pháp lý, số 05/2010

 41. 67)Lãi xuất trần cho: Kinh nghiệm nước ngoài và hướng sửa đổi BLDS, Tạp chí Nghiên cứu lập pháp, số 15 (tháng 8)/2010

 42. 68)Xử lý việc lấn chiếm tài sản của người khác trong pháp luật Việt Nam (đồng tác giả với Lương Văn Lắm), Tạp chí Khoa học pháp lý, số 04/2010

 43. 69)Sự giao thoa giữa pháp luật thừa kế và pháp luật Hôn nhân gia đình (đồng tác giả với Hoàng Thế Cường), Tạp chí Khoa học pháp lý, số 03/2010

 44. 70)Lỗi, căn cứ phát sinh trách nhiệm bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng?, Tạp chí Khoa học pháp lý, số 02/2010

 45. 71)Hủy quyết định trọng tài ở Việt Nam, Hội thảo do Phòng thương mại và công nghiệp Việt Nam tổ chức

 46. 72)Trao đổi về bài viết liên quan đến tổn thất về tinh thần, Tạp chí Tòa án nhân dân tháng 5/2010

 47. 73)Nhầm lẫn trong chế định hợp đồ: Những bất cập và hướng sửa đổi BLDS, Tạp chí Nghiên cứu lập pháp, tháng 11 và 12/2009

 48. 74)Bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồ: Trách nhiệm hạn chế thiệt hại, Tạp chí Khoa học pháp lý, số 06/2009

 49. 75)Chủ thể giải thích di chúc, Tạp chí Khoa học pháp lý, số 03/2009

 50. 76)Về vấn đề trích dẫn tác phẩm của người khác (đồng tác giả với Lê Thị Nam Giang), Tạp chí Khoa học pháp lý, số 02/2009

 51. 77)Hợp đồng vi phạm điều cấm, Tạp chí Khoa học pháp lý, số 01/2009

 52. 78)Thời điểm hợp đồng tặng cho có hiệu lực ở Việt Nam, Tạp chí Tòa án nhân dân số 1/2009

 53. 79)Hủy bỏ hợp đồng do có vi phạm ở Việt Nam, Tạp chí Tòa án nhân dân số 2/2009

 54. 80)Bồi thường thiệt hại do súc vật gây ra, Tạp chí Khoa học pháp lý, số 06/2008

 55. 81)Bồi thường thiệt hại về tinh thần trong pháp luật thực định Việt Nam, Tạp chí Tòa án nhân dân số 16/2008

 56. 82)Chi phí đi lại dự lễ tang có được bồi thường không?, Tạp chí Tòa án nhân dân tháng số 13/2008

 57. 83)Trách nhiệm bồi thường của cha mẹ đối với thiệt hại do con chưa thành niên gây ra, Tạp chí Khoa học pháp lý, số 5/2008

 58. 84)Bồi thường thiệt hại do người làm công gây, Tạp chí Khoa học pháp lý, số 04/2008

 59. 85)Hợp đồng trong Tư pháp quốc tế Việt Nam, Tạp chí Khoa học pháp lý, số 3/2008

 60. 86)Án lệ trong pháp luật thực định Việt Nam (đồng tác giả với Đỗ Văn Kha), Tạp chí Nghiên cứu lập pháp, tháng 8/2008

 61. 87)Ly hôn có yếu tố nước ngoài và vấn đề thẩm quyền của Tòa án Việt Nam, Tạp chí Tòa án nhân dân tháng 5/2008

 62. 88)Vị trí của của BLDS trong lĩnh vực hợp đồng, Tạp chí Nhà nước và pháp luật (tháng 7/2008)

 63. 89)Tòa án tối cao với vấn đề giải thích pháp luật dân sự ở Việt Nam, Tạp chí Tòa án nhân dân tháng 3 (số 6)/2008

 64. 90)Đào tạo sau đại học, xin tiếp lời Bộ trường, Kỷ yếu Hội thảo 10 năm đào tạo sau đại học, ĐH Luật TP. HCM

 65. 91)Làm thế nào để trọng tài là chỗ dựa của doanh nghiệp ở Việt Nam, Tạp chí Nghiên cứu lập pháp- tháng 2/2008

 66. 92)Thỏa thuận chọn trọng tài nước ngoài, Tạp chí Khoa học pháp lý, số 1/2008

 67. 93)Chuyển giao nghĩa vụ trong pháp luật thực định Việt Nam, Tạp chí Nhà nước và pháp luật (1/2008

 68. 94)Giải quyết tranh chấp bằng phương thức trọng tài ở Việt Nam, Tạp chí Khoa học pháp lý, số 6/2007

 69. 95)Sự kiện bất khả kháng, Tạp chí Khoa học pháp lý, số 5/2007

 70. 96)Nghĩa vụ thông tin trong pháp luật hợp đồng Việt Nam, Tạp chí Nhà nước và pháp luật, tháng 11/2007

 71. 97)Giao dịch liên quan đến tài sản của vợ chồng, đồng thừa kế, Tạp chí Tòa án nhân dân tháng 11 (số 21)/2007

 72. 98)Suy nghĩ về nghiên cứu so sánh pháp luật, Tạp chí luật học, tháng 11/2007

 73. 99)Phạt vi phạm hợp đồng trong pháp luật thực định Việt Nam, Tạp chí Tòa án nhân dân tháng 10 (số 19)/2007

 74. 100)Bàn về việc giải quyết vấn đề dân sự trong vụ án hình sự, Tạp chí Kiểm sát nhân dân, số 9 (tháng 5)/2007

 75. 101)Một số thay đổi giữa hai Nghị định về quan hệ dân sự có yếu tố nước ngoài, Tạp chí Tòa án nhân dân số 8/2007

 76. 102)Bàn về hợp đồng vô hiệu do được giao kết bởi người việc mất năng lực hành vi dân sự qua một bản án, Tạp chí Khoa học pháp lý, số 2 (tháng 4)/2007

 77. 103)Khoảng cách giữa nhà trường và thực tiễn-đôi điều suy nghĩ, Tạp chí Khoa học pháp lý, số 3/2007

 78. 104)Trao đổi về bài Một số ý kiến về xác định nội dung môn Tư pháp quốc tế tại Việt Nam, Tạp chí Khoa học pháp lý, số 2/2007

 79. 105)Hợp đồng không thể thực hiện do yếu tố khách quan, Tạp chí Tòa án nhân dân số 4/2007

 80. 106)Thực hiện hợp đồng bị tuyên bố vô hiệu, Tạp chí Khoa học pháp lý, số 5/2006, tr. 15 và tiếp theo

 81. 107)Một số khía cạnh pháp lý quan trọng từ một tranh chấp hợp đồng thuê tài sản, Tạp chí Tòa án nhân dân tháng 10-2006 (số 19), tr. 6 và tiếp theo

 82. 108)Bàn về sự im lặng trong giao kết hợp đồng, Tạp chí Kiểm sát nhân dân, số 17 (tháng 9)/2006

 83. 109)Xác định pháp luật điều chỉnh đại diện doanh nghiệp trong quan hệ quốc tế, Tạp chí Nghiên cứu lập pháp, số Hiến kế lập pháp, tháng 6/2006

 84. 110)Về giá trị pháp lý của quy phạm "có tính điều ước quốc tế"(đồng tác giả với Đỗ Văn Hữu), Tạp chí Nghiên cứu lập pháp, số Hiến kế lập pháp, tháng 5/2006

 85. 111)Hậu quả của hết thời hiệu khởi kiện trong lĩnh vực hợp đồng (đồng tác giả với Đỗ Văn Hữu), Tạp chí Nghiên cứu lập pháp-Số HKLP tháng 3/2006

 86. 112)Nội dung của hợp đồng trong giao dịch dân sự (đồng tác giả với Đỗ Văn Hữu), Tạp chí Nghiên cứu lập pháp-Số HKLP tháng 1/2006

 87. 113)Ai là chủ sở hữu của một tài sản được công nhận là di sản văn hoá ? (đồng tác giả với Đỗ Văn Hữu), Tạp chí Nghiên cứu lập pháp-Số HKLP tháng 9/2005

 88. 114)Một bản án trọng đạo lý (đồng tác giả với Đỗ Văn Hữu), Tạp chí Nghiên cứu lập pháp-Số HKLP tháng 8/2005

 89. 115)Một vụ đặt cọc, bốn lần xét xử, bốn kết quả (đồng tác giả với Đỗ Văn Hữu), Tạp chí Nghiên cứu lập pháp-Số HKLP tháng 7/2005

 90. 116)Góp ý Dự thảo Luật doanh nghiệp: Cần quy định hợp lý về công ty hợp danh, Tạp chí Nghiên cứu lập pháp, số 6/2005

 91. 117)Về việc công bố bản án của Tòa án tối cao ở Pháp và Việt Nam, Tạp chí Khoa học pháp lý, số 1/2005

 92. 118)Về điều chỉnh nguy cơ không thực hiện hợp đồng trong BLDS Việt Nam, Tạp chí Nhà nước và pháp luật, tháng 1/2005

 93. 119)Vấn đề hủy bỏ và đình chỉ hợp đồng do vi phạm trong Bộ luật dân sự, Tạp chí Khoa học pháp lý 3 (22)/2004; Tạp chí Nghiên cứu lập pháp số 9/2004

 94. 120)Giải quyết xung đột pháp luật về thừa kế theo pháp luật trong Tư pháp quốc tế Việt Namnhân dân tháng 3/2003 và Tạp chí Nghiên cứu lập pháp tháng 07 năm 2003

 95. 121)Tư pháp quốc tế việt nam và vấn đề dẫn chiếu trong lĩnh vực hợp đồng, Tạp chí Khoa học pháp lý, tháng 4/2003 và Tạp chí Nghiên cứu lập pháp, số10/2003

 96. 122)Xung đột pháp luật về xác định, định danh trong Tư pháp quốc tế Việt Nam, Tạp chí Nghiên cứu lập pháp, Tháng 10/2002, tr. 53 và tiếp theo

 97. 123)Tư pháp quốc tế và vấn đề xây dựng "quy phạm pháp luật" bởi Toà án ở Pháp và Việt Nam, Tạp chí Khoa học pháp lý, 7 (14)/2002, tr. 45 và tiếp theo

 

Xác nhận của Cơ quan                                                                  

 

                                                                                      PGS. TS. Đỗ Văn Đại


Tin mới hơn:

Ngày cập nhật (Thứ bảy, 18 10 2014 23:50)

 
Chế độ hiển thị tốt nhất: 1024 x 800  với MoZilla Firefox