DANH MỤC
THÔNG TIN KHÁC
Weblink

 

 

 

 

 

 

Chương trình đào tạo quản trị kinh doanh - Chương trình tổng thể

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC LUẬT TP. HCM

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC ĐẠI HỌC

Ngành                                 : QUẢN TRỊ KINH DOANH
Trình độ đào tạo               : Đại học

Ngành đào tạo                  : Quản trị kinh doanh

Loại hình đào tạo : Chính quy

1 Mục tiêu đào tạo

Chương trình đào đạo cử nhân quản trị kinh doanh của trường Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh sẽ có những lợi thế hơn so với chương trình đào tạo quản trị kinh doanh của những trường đại học hiện nay. Cụ thể:

Mặc dù thời gian đào tạo cũng là bốn năm, sinh viên tốt nghiệp sẽ được cấp bằng Cử nhân quản trị kinh doanh của trường Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh không chỉ được trang bị tốt kiến thức về quản trị kinh doanh mà còn được trang bị một lượng kiến thức cơ bản về pháp luật kinh doanh phục vụ cho những vị trí công việc sẽ đảm nhiệm đối với một nhà quản trị sau này.

Bên cạnh đó, đối với những cử nhân quản trị kinh doanh của Trường Đại học Luật Tp. Hồ Chí Minh muốn nâng cao hơn nữa kiến thức pháp lý hoặc đi sâu vào lĩnh vực pháp luật sẽ được học và cấp bằng cử nhân Luật văn bằng hai chính quy của nhà trường với những thuận lợi như được miễn thi đầu vào và thời gian đào tạo chỉ trong vòng khoảng một năm rưỡi đến hai năm trong khi với các sinh viên trường khác, thời gian đào tạo để được cấp bằng văn hai chính quy cử nhân luật là ba năm. Lợi thế về thời gian học được rút ngắn đáng kể này là do các cử nhân quản trị kinh doanh của Trường Đại học Luật Tp. Hồ Chí Minh được miễn các môn học của chuyên ngành luật đã học trong chương trình cử nhân quản trị kinh doanh. Ngoài ra, trong quá trình theo học chương trình cử nhân quản trị kinh doanh, sinh viên của Trường Đại học Luật Tp. Hồ Chí Minh sẽ được phép đăng ký học thêm các tín chỉ của các môn học chuyên ngành luật và sẽ được miễn những môn học này khi học văn bằng hai chính quy cử nhân Luật của đại học Luật Thành Phố Hồ Chí Minh.

Với những lợi thế và điểm mạnh như nêu trên, cử nhân chuyên ngành quản trị kinh doanh của trường Đại học Luật Tp. Hồ Chí Minh sẽ:

-         Về kiến thức: Đào tạo cử nhân ngành Quản trị kinh doanh có năng lực chuyên môn cao, với kiến thức quản trị kinh doanh chuyên sâu và một lượng kiến thức cơ bản về pháp luật kinh doanh làm nền tảng để có thể đảm trách những vị trí chức vụ quan trọng tại các doanh nghiệp, các tổ chức, đơn vị công tác. Theo đó, cử nhân ngành Quản trị kinh doanh của Đại học Luật Tp. Hồ Chí Minh có khả năng hoạch định chiến lược phát triển doanh nghiệp, giải quyết hiệu quả các vấn đề về quản trị kinh doanh, quản trị doanh nghiệp. Đồng thời, những cử nhân này còn nắm vững các quy định pháp lý liên quan đến hoạt động kinh doanh, vốn là điều hết sức cần thiết đối với những người ở vị trí lãnh đạo, những nhà quản trị bởi họ thường xuyên phải đối mặt với những rủi ro không chỉ dưới góc độ kinh tế mà còn cả dưới góc độ pháp lý khi làm việc trong môi trường kinh doanh luôn biến động cả trong nước và quốc tế.

Bên cạnh đó, cử nhân ngành quản trị kinh doanh của trường Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh sẽ là những cử nhân năng động sáng tạo, sử dụng thành thạo Tiếng Anh và tin học ứng dụng, có phẩm chất chính trị tốt, đạo đức nghề nghiệp, có sức khoẻ tốt sẵn sàng đáp ứng mọi yêu cầu công việc mà thị trường lao động đặt ra.

-         Về kỹ năng, thái độ và đạo đức nghề nghiệp: Chương trình Quản trị kinh doanh của Đại học Luật Tp. Hồ Chí Minh đào tạo sinh viên các kỹ năng từ mức độ cơ sở đến cao cấp cần thiết cho một nhà quản trị tương lai. Bên cạnh đó, chương trình còn trang bị cho người học về kỹ năng tư duy, nhìn nhận vấn đề dưới góc độ pháp lý để trên cơ sở đó có cái nhìn tổng thể, đưa ra quyết định hiệu quả, kịp thời, giảm thiểu rủi ro cho doanh nghiệp.

Cử nhân Quản trị kinh doanh cũng được giáo dục về thái độ và đạo đức nghề nghiệp trong lĩnh vực quản trị kinh doanh, tuân thủ đúng pháp luật thông qua các môn học cụ thể của chương trình Quản trị kinh doanh của Đại học Luật Tp. Hồ Chí Minh.

-         Về khả năng công tác: với những kiến thức được trang bị một cách cơ bản và chuyên sâu, sau khi tốt nghiệp, sinh viên ngành Quản trị kinh doanh của Đại học Luật Tp. Hồ Chí Minh sẽ có nhiều lựa chọn và nhiều cơ hội để thử sức trong những lĩnh vực và ở các vị trí công việc khác nhau. Cụ thể, cử nhân ngành Quản trị kinh doanh của Đại học Luật Tp. Hồ Chí Minh có thể làm việc trong các lĩnh vực: dịch vụ công cộng, thương mại/kinh doanh quốc tế, quản trị doanh nghiệp, tài chính, tư vấn quản trị, tư vấn tài chính, tư vấn luật kinh doanh, có nhiều thuận lợi khi làm việc tại các ngân hàng thương mại; các định chế tài chính quốc tế; các hiệp hội ngành nghề, các công ty tư vấn, các tổ chức nghiên cứu chuyên sâu về kinh doanh và quản lý doanh nghiệp, hoặc có thể trở thành những nhà tư vấn có khả năng hoạt động độc lập

2 Thời gian đào tạo:            4 năm

3 Khối lượng kiến thức toàn khoá: 140 tín chỉ, chưa kể 150 tiết Giáo dục (GDTC) và 165 tiết Giáo dục quốc phòng (GDQP)

Cấu trúc của chương trình đào tạo ngành Quản trị  kinh doanh

Số tín chỉ

Tổng số

140

Kiến thức giáo dục đại cương

46

Kiến thức giáo dục chuyên nghiệp

94

-          Kiến thức cơ sở khối ngành

40

-          Kiến thức ngành chính

33

Kiến thức chung của ngành

20

Kiến thức chuyên sâu của ngành

13

-          Kiến thức bổ trợ

7

- Thực tập, làm khóa luận tốt nghiệp (hoặc thi tốt nghiệp)

14

4 Đối tượng tuyển sinh: Theo quy định tại điều 5 của ‘Quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy”, ban hành kèm theo Quyết định số 05/2008/QĐ – BGDĐT ngày 05/02/2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

5 Quy trình đào tạo, Điều kiện tốt nghiệp:

5.1 Quy trình đào tạo

Chương trình đào tạo được thực hiện trong 4 năm gồm 8 học kì

-                     Học kì I, II, III, IV: Sinh viên được trang bị kiến thức thuộc khôi kiến thức giáo dục đại cương

-                      Học kì IV, V, VI, VII: Sinh viên được trang bị kiến thức thuộc khối kiến thức giáo dục chuyên nghiệp.

-                     Học kì VIII: Sinh viên thực tập tốt nghiệp và viết khoá luận tốt nghiệp hoặc thi tốt nghiệp.

Quy chế đào tạo:

Áp dụng Quy chế đào tạo đại học và cao đẳng hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ (Ban hành kèm theo quyết định số 43/2007/QĐ –Bộ GD ĐT ngày 15 tháng 8 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Bộ GD&ĐT).

5.2 Viết khóa luận tốt nghiệp, thi tốt nghiệp, và công nhận tốt nghiệp

Sinh viên hội tụ đủ các điều kiện của Điều 24 Chương IV- Quy chế đào tạo đại học và cao đẳng hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ (Ban hành kèm theo quyết định số 43/2007/QĐ –Bộ GD ĐT ngày 15 tháng 8 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT sẽ được thi tốt nghiệp và làm khóa luận tốt nghiệp.

6 Thang điểm: được tính theo điều 22 và điều 23 của Quyết định số 43/2007/QĐ –Bộ GD ĐT ngày 15 tháng 8 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Bộ GD&ĐT về Quy chế đào tạo đại học và cao đẳng hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ.

7 Nội dung chương trình

TT

NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH

SỐ TC

7.1

Kiến thức giáo dục Đại Cương

46

7.1.1

Lý luận Mác Lê & Tư tưởng Hồ Chí Minh

10

Những nguyên lý cơ bản của CN Mác Lênin

5

Đường lối CM của Đảng CS Việt Nam

3

Tư tưởng Hồ Chí Minh

2

7.1.2

Khoa học xã hội

10

Phần bắt buộc

8

Lý luận về Pháp luật

3

Lôgic học

2

Xã hội học đại cương

3

Phần tự chọn (2/4)

2

Lịch sử các học thuyết kinh tế

2

Phương pháp tư duy khoa học

2

7.1.3

Khoa học nhân văn - Nghệ thuật

2

Văn hóa Doanh nghiệp

2

7.1.4

Ngoại ngữ

10

Tiếng Anh cơ bản

10

7.1.5

Toán-Tin học-KH tự nhiên – Công nghệ -  Môi trường

14

Toán cao cấp

6

Lý thuyết xác suất và thống kê toán

4

Tin học đại cương

4

7.1.6

Giáo dục thể chất                                (150 tiết)

7.1.7

Giáo dục quốc phòng                        (165 tiết)

7.2

Kiến thức giáo dục chuyên nghiệp

94

7.2.1

Kiến thức cơ sở khối ngành

40

Học phần bắt buộc

36

Kinh tế Vi mô

4

Kinh tế Vĩ mô

4

Marketing căn bản

4

Nguyên lý kế toán

4

Kinh tế lượng

4

Chủ thể kinh doanh và phá sản

3

Hợp đồng và bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng

3

Pháp luật cạnh tranh và giải quyết tranh chấp thương mại

2

Luật thương mại quốc tế

3

Luật lao động

3

Pháp luật thương mại hàng hoá và dịch vụ

2

Các học phần tự chọn (4/10)

4

Lý thuyết Tài chính - Tiền tệ

2

Lý thuyết trò chơi

2

Luật kế toán, kiểm toán

2

Pháp luật kinh doanh bất động sản

2

Thương mại điện tử

2

7.2.2

Kiến thức  ngành chính

33

7.2.2.1

Kiến thức chung của ngành QTKD

20

Quản trị học

4

Quản trị chiến lược

4

Quản trị nhân lực

4

Quản trị tài chính

4

Tiếng Anh chuyên ngành

4

7.2.2.2

Kiến thức chuyên sâu ngành QTKD

13

Học phần bắt buộc

9

Quản trị marketing

4

Quản trị sản xuất

3

Phân tích hoạt động kinh doanh

2

Phần tự chọn (4/12)

4

Thanh toán quốc tế

2

Thị trường chứng khoán

2

Thống kê kinh doanh

2

Giao tiếp trong kinh doanh

2

Quản trị dự án

2

Luật sở hữu trí tuệ

2

7.2.3

Kiến thức bổ trợ

7

Nghệ thuật lãnh đạo

2

Hệ thống thông tin quản lý

2

Kế toán quản trị

3

7.2.4

Thực tập tôt nghiệp và làm khóa luận (hoặc thi tốt nghiệp)

14

Thực tập tốt nghiệp

4

Khóa luận tốt nghiệp (hoặc thi tốt nghiệp)

10

Tổng cộng

140

8 Kế hoạch giảng dạy (dự kiến): 4 năm. Mỗi năm chia làm 2 học kỳ.

TT

Công việc

Năm  thứ nhất

Năm  thứ hai

Năm  thứ ba

Năm thứ tư

Tổng

Quỹ thời gian ( tuần)

52

52

52

52

208

1

Khai giảng, học chính trị đầu khoá

2

0

0

0

2

2

Học lý thuyết và thực hành

33

35

35

20

123

3

Thực tập tốt nghiệp

0

0

0

14

14

4

Ôn thi học kỳ; viết chuyên đề tốt nghiệp và thi tốt nghiệp

6

6

6

6

24

5

Nghỉ hè, tết

8

8

8

8

32

6

Nghỉ lễ

1

1

1

1

4

7

Lao động công ích

1

1

1

1

4

8

Dự trữ

1

1

1

1

4

9

Bế giảng

0

0

0

1

1

9 Mô tả vắn tắt nội dung và khối lượng các học phần

1. Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin

-         Thời lượng: 5 tín chỉ

-         Điều kiện tiên quyết:  Không

-         Nội dung chính: Nội dung ban hành tại Quyết định số 52/2008/QĐ-BGD&ĐT, ngày 18/09/2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

2. Đường lối cách mạng của Đảng cộng sản Việt Nam

-         Thời lượng: 3 tín chỉ

-         Điều kiện tiên quyết:  Không

-         Nội dung chính: Nội dung ban hành tại Quyết định số 52/2008/QĐ-BGD&ĐT, ngày 18/09/2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

3. Tư tưởng Hồ Chí Minh

-         Thời lượng: 2 tín chỉ

-         Điều kiện tiên quyết:  Không

-         Nội dung chính: Nội dung ban hành tại Quyết định số 52/2008/QĐ-BGD&ĐT, ngày 18/09/2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

4. Lô gíc học

-         Thời lượng: 2 tín chỉ

-         Điều kiện tiên quyết: Không

-         Nội dung chính: Cung cấp cho người học sự hiểu biết về những hình thức kết cấu của tư duy, những nguyên tắc và quy luật của nó một cách có hệ thống. Trên cơ sở đó, hình thành thói quen suy nghĩ, viết và nói chính xác, lập luận chặt chẽ có căn cứ, đảm bảo tính logic.

5. Xã hội học đại cương

-         Thời lượng: 3 tín chỉ

-         Điều kiện tiên quyết: Không

-         Nội dung chính: Giới thiệu khái quát lịch sử hình thành, phát triển khoa học xã hội học, đối tượng và phương pháp nghiên cứu xã hội học. Một số lĩnh vực nghiên cứu xã hội học như: xã hội học đô thị và nông thôn, xã hội học hôn nhân và gia đình, xã hội học truyền thông, xã hội học văn hóa…

6. Lịch sử các học thuyết kinh tế

-         Thời lượng: 2 tín chỉ

-         Điều kiện tiên quyết: Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác- Lênin

-         Những nội dung chính: Giới thiệu hoàn cảnh lịch sử, điều kiện ra đời của các học thuyết kinh tế tiêu biểu trên thế giới cùng những giá trị, ảnh hưởng, tác động và mối quan hệ giữa các học thuyết kinh tế đó đối với sự phát triển của nền kinh tế từng nước và nền kinh tế thế giới hiện nay. Phân tích những nội dung cơ bản của các học thuyết kinh tế tiêu biểu trên thế giới: các học thuyết kinh tế của chủ nghĩa trọng thương, chủ nghĩa trọng nông, chủ nghĩa chính trị tư sản cổ điển ; các học thuyết kinh tế của chủ nghĩa Mác – Lênin; các học thuyết của chủ nghĩa xét lại; các học thuyết kinh tế Phương đông cổ đại; các học thuyết kinh tế học hiện đại, kinh tế thị trường XHCN... Trên cơ sở phân tích này, môn học giúp người học có năng lực phê phán dựa trên quan điểm vừa kế thừa, vừa chọn lọc, vừa bổ sung và cải tiến để phát triển phù hợp với điều kiện thực tiễn Việt Nam trong điều kiện toàn cầu hoá và hội nhập kinh tế quốc tế.

7. Lý luận về pháp luật

-         Thời lượng: 3 tín chỉ

-         Điều kiện tiên quyết: Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác – Lê Nin

-         Nội dung chính:

I. Về Nhà nước: 1) nguồn gốc, bản chất, đặc điểm, chức năng, hình thức nhà nước;2) Bộ máy nhà nước( 1 tín chỉ).

II. Về Pháp luật: 1) Nguồn gốc, bản chất, đặc trưng, vai trò của PL.2) Quy phạm pháp luật, nguồn của pháp luật; quan hệ pháp luật;3) Điều chỉnh pháp luật ( 1 tín chỉ).

III. Hệ thống pháp luật Việt Nam: Giới thiệu khái niệm các ngành luật Việt Nam. (1 tín chỉ).

8. Phương pháp tư duy khoa học

-         Thời lượng: 2 tín chỉ

-         Điều kiện tiên quyết: Không

-         Nội dung chính: Cung cấp phương pháp đặt vấn đề; phân biệt những lập luận lôgích và ngụy biện; áp dụng phương pháp luận phê phán vào chương trình học tập cá nhân.

9. Văn hóa doanh nghiệp

-         Thời lượng: 2 tín chỉ

-         Điều kiện tiên quyết: Không

-         Nội dung chính: Môn học cung cấp các kiến thức, kĩ năng và các bài học thực tiễn trong xây dựng và phát triển văn hóa doanh nghiệp bao gồm các mô hình văn hóa doanh nghiệp, nhân tố tạo lập văn hóa doanh nghiệp, xây dựng văn hóa doanh nghiệp và văn hóa trong kinh doanh.

10. Tiếng Anh cơ bản

-         Thời lượng: 10  tín chỉ

-         Điều kiện tiên quyết:  Không

-         Nội dung chính: Cung cấp và trang bị những kiến thức và kỹ năng căn bản nhất về tiếng Anh làm nền tảng vững chắc giúp sinh viên có thể hiểu dễ dàng hơn những bài học ở cấp độ cao hơn. Những kiến thức cơ bản đó gồm: ngữ âm học, ngữ âm ứng dụng trong giao tiếp và cấu trúc ngữ pháp cơ bản.

11. Toán cao cấp

-         Thời lượng: 6  tín chỉ

-         Điều kiện tiên quyết:  Không

-         Nội dung chính: Học phần cung cấp kiến thức đại cương về tập hợp, quan hệ và logic suy luận, cũng như các kiến thức cơ bản về Đại số tuyến tính và Giải tích toán học thực sự cần thiết cho việc tiếp cận với các mô hình phân tích quá trình ra quyết định trong kinh tế và quản lý: Không gian véctơ số học n chiều; Ma trận và định thức; Hệ phương trình tuyến tính; Hàm số và giới hạn; Phép tính vi phân đối với hàm số một biến số; Hàm nhiều biến và hàm ẩn; Các bài toán cực trị; Phép tính tích phân; Phương trình vi phân; Phương trình sai phân. Đồng thời rèn luyện cho sinh viên khả năng tư duy lôgic, phương pháp phân tích định lượng các vấn đề để áp dụng nghiên cứu các học phần cơ sở và chuyên ngành.

12. Lý thuyết xác suất và thống kê toán

-         Thời lượng: 4 tín chỉ

-         Điều kiện tiên quyết:  Toán cao cấp, Tin học đại cương, Những nguyên lý cơ bản về chủ nghĩa Mác – Lê nin, Kinh tế vi mô, Kinh tế vĩ mô.

-         Nội dung chính: Gồm hai phần tương đối độc lập về cấu trúc nhưng có liên quan chặt chẽ về nội dung: Phần lý thuyết xác suất giới thiệu tính quy luật của các hiện tượng ngẫu nhiên. Phần thống kê toán bao gồm các nội dung: Cơ sở lý thuyết về điều tra chọn mẫu, một phương pháp được dùng khá phổ biến trong điều tra, khảo sát các dữ liệu kinh tế và điều tra xã hội học; Các phương pháp ước lượng và kiểm định giả thuyết thống kê trong nghiên cứu các vấn đề thực tế nói chung và các vấn đề kinh tế nói riêng.

13. Tin học đại cương

-         Thời lượng: 4  tín chỉ

-         Điều kiện tiên quyết: Toán cao cấp

-         Nội dung chính: Cung cấp cho người học những kiến thức cơ bản về tin học xét trên quan điểm của người ứng dụng. Học phần đề cập đến 5 khối kiến thức: Một số vấn đề cơ bản về tin học và máy tính. Các hệ điều hành MS DOS và WINDOWS. Soạn thảo văn bản trên máy tính. Sử dụng bản tính Exel. Sử dụng các dịch vụ cơ bản của INTERNET. Học phần sẽ giúp sinh viên nâng cao kỹ năng sử dụng máy vi tính các phần mềm thông dụng nhất.

14. Giáo dục Thể chất

-         Thời lượng: 150 tiết

-         Điều kiện tiên quyết: Không

-         Nội dung chính: Nội dung môn học tuân theo QĐ số 52/ 2008/QĐ -BGDĐT ngày 18/9/2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

15. Giáo dục Quốc phòng

-         Thời lượng: 165 tiết

-         Điều kiện tiên quyết: Không

-         Nội dung chính: Nội dung ban hành tại Quyết định số 81/2007/QĐ - BGD&ĐT ngày 24/12/2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và đào tạo.

16. Kinh tế vi mô

-         Thời lượng: 4  tín chỉ

-         Điều kiện tiên quyết: Toán cao cấp

-         Nội dung chính: Giới thiệu các kiến thức cơ bản và cơ sở về hoạt động của nền kinh tế thị trường thông qua việc phân tích các quy luật kinh tế cơ bản như quy luật cung cầu, quy luật cạnh tranh. Học phần còn đề cập đến hành vi của các thành viên trong một nền kinh tế: người tiêu dùng, doanh nghiệp và chính phủ. Qua đó sinh viên sẽ được trang bị công cụ phân tích để hiểu và có thể áp dụng khi học các học phần tiếp theo.

17. Kinh tế vĩ mô

-         Thời lượng: 4  tín chỉ

-         Điều kiện tiên quyết: Toán cao cấp, Kinh tế vi mô

-         Nội dung chính: Giới thiệu một số khái niệm cơ bản của kinh tế vĩ mô, bao gồm: Đo lường tổng sản lượng và mức giá của nền kinh tế; mô tả hành vi của nền kinh tế trong dài hạn: các nhân tố quy định tăng trưởng kinh tế, thất nghiệp và lạm phát trong dài hạn; giới thiệu những tư tưởng chính về tổng cung, tổng cầu và cân bằng kinh tế vĩ mô; lạm phát và thất nghiệp trong ngắn hạn; giới thiệu các vấn đề kinh tế vĩ mô của một nền kinh tế mở bao gồm cán cân thanh toán, tỷ giá hối đoái và các chính sách thương mại.

18. Marketing căn bản

-         Thời lượng: 4  tín chỉ

-         Điều kiện tiên quyết: Không

-         Nội dung chính: Cung cấp cho người học những kiến thức thiết yếu về lý luận và thực tiễn kinh doanh quốc tế theo nguyên lý: thỏa mãn tốt nhất nhu cầu thị trường nhằm đạt được lợi nhuận tối ưu. Tổng quan về Marketing và marketing quốc tế, môi trường marketing quốc tế, nghiên cứu thị trường, kế hoạch hoá marketing quốc tế, chiến lược sản phẩm, chiến lược giá, chiến lược phân phối, chiến lược yểm trợ (xúc tiến) và marketing quốc tế về dịch vụ.

19. Nguyên lý kế toán

-         Thời lượng: 4  tín chỉ

-         Điều kiện tiên quyết: Kinh tế vĩ mô, Kinh tế vi mô

-         Nội dung chính: Cung cấp những kiến thức cơ bản về lý thuyết kế toán: Các khái niệm, bản chất, đối tượng, mục đích, chức năng, nhiệm vụ và yêu cầu của kế toán; các phương pháp kế toán; quá trình thu thập, ghi chép số liệu kế toán, trình tự kế toán các quá trình kinh doanh chủ yếu; các hình thức kế toán; nội dung và các hình thức tổ chức công tác kế toán.

20. Kinh tế lượng

-         Thời lượng: 4  tín chỉ

-         Điều kiện tiên quyết: Lý thuyết xác suất và thống kê toán, Toán cao cấp, Kinh tế vĩ mô, Kinh tế vi mô

-         Nội dung chính: Cung cấp các kỹ thuật ước lượng, hiệu chỉnh mô hình hồi quy một phương trình, cách phân tích tính đúng đắn về mặt kỹ thuật cũng như về kinh tế của mô hình. Học phần còn trang bị cho sinh viên cách thức vận dụng các công cụ phân tích định lượng vào một số vấn đề kinh tế, quản trị kinh doanh cơ bản trên cơ sở sử dụng phần mềm chuyên dùng và cơ sở dữ liệu của Việt Nam.

21. Chủ thể kinh doanh và phá sản

-         Thời lượng: 3 tín chỉ

-         Điều kiện tiên quyết: Các môn học thuộc nhóm kiến thức giáo dục đại cương; Lý luận về pháp luật. (Chương trình cử nhân Luật: điều kiện tiên quyết là môn Luật dân sự)

-         Nội dung chính: Cung cấp cho người học nhóm kiến thức cơ bản về pháp luật doanh nghiệp và các chủ thể kinh doanh khác như hộ kinh doanh, hợp tác xã. Nội dung chính của môn học tập trung nghiên cứu pháp luật về thủ tục thành lập, đăng ký kinh doanh, thủ tục giải thể, thủ tục chia, tách, sáp nhập, hợp nhất, chuyển đổi doanh nghiệp; chế độ pháp lý về quản trị, điều hành doanh nghiệp; chế độ pháp lý về vốn, tài sản của doanh nghiệp; quyền và nghĩa vụ của doanh nghiệp, chủ sở hữu doanh nghiệp trong quá trình thành lập, hoạt động và giải thể doanh nghiệp. Những vấn đề chung về phá sản và luật phá sản; thủ tục giải quyết yêu cầu tuyên bố phá sản thương gia. Những kiến thức trên là cần thiết cho người làm công tác quản trị và tổ chức kinh doanh tại các doanh nghiệp.

22. Pháp luật thương mại hàng hoá và dịch vụ

-         Thời lượng: 2 tín chỉ

-         Điều kiện tiên quyết: Chủ thể kinh doanh và phá sản

-         Nội dung chính: Cung cấp cho người học những vấn đề chung về thương mại hàng hóa và thương mại dịch vụ; các giao dịch thương mại hàng hóa; pháp luật về vận chuyển hàng hóa, dịch vụ giao nhận hàng hóa và giám định hàng hóa; pháp luật về hoạt động trung gian thương mại; pháp luật về đấu thầu, đấu giá hàng hóa và pháp luật về các dịch vụ xúc tiến thương mại.

23. Pháp luật cạnh tranh và giải quyết tranh chấp thương mại

-         Thời lượng : 2 tín chỉ

-         Điều kiện tiên quyết: Chủ thể kinh doanh và phá sản, Pháp luật về thương mại hàng hóa và dịch vụ

-         Nội dung chính: Cung cấp cho người học những kiến thức cơ bản về cạnh tranh và pháp luật cạnh tranh, cụ thể gồm: các lý thuyết về cạnh tranh trong trong kinh tế học; các qui định của Luật cạnh tranh về cạnh tranh không lành mạnh và pháp luật về kiểm soát độc quyền; khái quát về thủ tục tố tụng cạnh tranh. Môn học trợ giúp Sinh viên nắm vững các qui định pháp luật và tuân thủ pháp luật trong quá trình tổ chức và quản lý hoạt động kinh doanh tại doanh nghiệp, đồng thời tuân thủ các qui định pháp luật về kiểm soát động quyền trong  quá trình mua bán, sáp nhập, hợp nhất công ty. Giải quyết tranh chấp thương mại; thủ tục giải quyết tranh chấp thương mại bằng trọng tài thương mại.

24. Luật Lao động

-         Thời lượng: 3 tín chỉ

-         Điều kiện tiên quyết: Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin, Lý luận về pháp luật.

-         Nội dung chính: Phạm vi điều chỉnh của Luật lao động, những nguyên tắc của Luật lao động và nguồn của Luật lao động; quan hệ pháp luật lao động; hệ thống ngành Luật lao động; cơ chế ba bên và vai trò của nhà nước trong lĩnh vực lao động; tiêu chuẩn lao động quốc tế; khái niệm, phân loại tranh chấp lao động, những ảnh hưởng của tranh chấp lao động đối với quan hệ lao động và xã hội; giải quyết tranh chấp lao động: những nguyên tắc giải quyết tranh chấp lao động và cơ chế pháp luật giải quyết tranh chấp lao động.

25. Luật kế toán, kiểm toán

-         Thời lượng: 2 tín chỉ

-         Điều kiện tiên quyết: Nguyên lý kế toán; Chủ thể kinh doanh và phá sản.

-         Nội dung chính: Trang bị cho người học những kiến thức cơ bản về hoạt động kế toán và hoạt động kiểm toán độc lập; Trợ giúp người học nắm vững các qui chế pháp lý của các công ty kiểm toán, công ty dịch vụ kế toán, quyền và nghĩa vụ của nhân viên kế toán, kế toán trưởng, kiểm toán viên và các cá nhân hành nghề độc lập trong lĩnh vực kế toán.Cung cấp  kỹ năng cần thiết để sau khi ra trường có thể thực hiện các công việc giám sát, kiểm tra việc tuân thủ pháp luật về kế toán và tài chính doanh nghiệp; giới thiệu các chuẩn mực và nguyên tắc cần phải tuân thủ trong hoạt động lập chứng từ, sổ kế toán, báo cáo tài chính, báo cáo kiểm toán, kiến thức này giúp người học quản lý được các rủi ro, hạn chế những vi phạm, sai sót liên quan đến tài chính trong hoạt động kinh doanh.

26. Hợp đồng và bồi thường thiệt hại  ngoài hợp đồng.

-         Thời lượng: 3 tín chỉ.

-         Điều kịên tiên quyết: Lý luận về pháp luật. (Chương trình cử nhân Luật: điều kiện tiên quyết là môn Luật dân sự).

-         Nội dung chính: Khái niệm, đặc điểm của trách nhiệm bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng; các điều kiện phát sinh trách nhiệm bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng; nguyên tắc bồi thường thiệt hại; năng lực chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại; trách nhiệm liên đới, trách nhiệm riêng rẽ; các loại và các trường hợp cụ thể của bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng.

27. Luật sở hữu trí tuệ

-         Thời lượng: 2 tín chỉ

-         Điều kiện tiên quyết: Lý luận về pháp luật. (Chương trình cử nhân Luật: điều kiện tiên quyết là môn Luật dân sự)

-         Nội dung chính: Môn học trợ giúp cho các học viên nắm bắt được những kiến thức cơ bản về quyền sở hữu trí tuệ, tiếp cận những kiến thức mới về bảo hộ các quyền sở hữu trí tuệ; Trang bị một số kinh nghiệm trong giải quyết các tranh chấp về quyền sở hữu công nghiệp tại các Toà án Việt Nam. Để đạt các mục tiêu này, môn học gồm có các nội dung: chính sách và pháp luật về bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp Việt Nam; Những vấn đề về sở hữu trí tuệ; pháp luật về bảo hộ quyền tác giả ở Việt Nam;thực tiễn giải quyết các tranh chấp về quyền sở hữu trí tuệ tại các Toà án Việt Nam.

28. Pháp luật  kinh doanh bất động sản

-         Thời lượng: 2 tín chỉ

-         Điều kiện tiên quyết: Lý luận về pháp luật; (Chương trình cử nhân Luật: điều kiện tiên quyết là môn Luật dân sự)

-         Nội dung chính: Những vấn đề lý luận chung về sở hữu toàn dân đối với đất đai; các nguyên tắc cơ bản và chế độ quản lý nhà nước về đất đai trong điều kiện sở hữu toàn dân về đất đai; quyền sử dụng đất và địa vị pháp lý của người sử dụng đất; chế độ pháp lý của một số loại đất chuyên dụng: đất nông nghiệp, đất lâm nghiệp và đất ở; các chủ thể kinh doanh bất động sản, điều kiện kinh doanh bất động sản, pháp luật về nội dung các hoạt động kinh doanh bất động sản, hoạt động môi giới bất động sản; các phương thức tổ chức giao dịch bất động sản.

29. Thương mại điện tử

-         Thời lượng: 2 tín chỉ

-         Điều kiện tiên quyết: Kinh tế vĩ mô, Kinh tế vi mô, Toán cao cấp, Tin học đại cương.

-         Nội dung chính: Cung cấp cho người học khả năng tổ chức và tiến hành các hoạt động kinh doanh thông qua mạng Internet và các phương tiện điện tử. Các mục đích cụ thể đối với người học gồm: Được trang bị những kiến thức cơ bản, tổng quan về thương mại điện tử cả về lý thuyết lẫn thực hành. Hiểu được thương mại điện tử là gì, các chiến lược và tiến hành được tổ chức, quản lý như thế nào; những cơ hội lớn và cả nguy cơ, rủi ro mà các tổ chức sẽ phải đối mặt khi ứng dụng thương mại điện tử; Sử dụng được các công cụ điện tử để tiến hành hoạt động kinh doanh như: nghiên cứu thị trường trong và ngoài nước, quảng cáo, tìm kiếm đối tác, thực hiện các quy trình giao dịch thương mại điện tử như ký hợp đồng, giao nhận vận tải, thanh toán điện tử…; Hiểu được vai trò, tầm quan trọng và triển vọng của thương mại đối với nền kinh tế quốc dân; Đánh giá được các cơ may, cũng như hiểm hoạ của thương mại điện tử; Nghiên cứu, xây dựng và ứng dụng các mô hình thích hợp về thương mại điện tử cho các doanh nghiệp.

30. Lý thuyết Tài chính- Tiền tệ:

-         Thời lượng: 2  tín chỉ

-         Điều kiện tiên quyết: Kinh tế vĩ mô, Kinh tế vi mô,

-         Nội dung chính: Cung cấp những kiến thức cơ bản về tiền tệ : sự ra đời & lịch sử phát triển, cung cầu tiền tệ, tiền tệ - lãi suất – lạm phát, tỷ giá, các tổ chức tài chính và hoạt động thị trường tài chính, các sản phẩm tài chính.

31. Quản trị học

-         Thời lượng: 4 tín chỉ

-         Điều kiện tiên quyết: không

-         Nội dung chính: Giới thiệu sơ lược về khái niệm quản trị học. Nêu lên được quá trình hình thành, phát triển quản trị học. Các cách tiếp cận khác nhau về quản trị học cũng sẽ được giới thiệu. Bên cạnh đó, các lý thuyết về hành vi tổ chức và các lý thuyết cơ bản về quản trị học cũng sẽ được bao gồm trong môn học này nhằm mục đích tạo được cái nhìn tổng quát và có được kiến thức cơ bản của môn học này làm cơ sở cho việc nghiên cứu sâu hơn các môn học về quản trị.

32. Quản trị chiến lược

-         Thời lượng: 4 tín chỉ

-         Điều kiện tiên quyết : Kinh tế vĩ mô, Kinh tế vi mô, Nguyên lý kế toán,  Quản trị tài chính, Quản trị marketing, Quản trị nhân lực, Nghệ thuật lãnh đạo.

-         Nội dung chính: Cung cấp cho người học hiểu rõ và có khả năng xây dựng chiến lược cấp tập đoàn cũng như chiến lược cấp đơn vị kinh doanh (SBU). Người học phải có khả năng phân biệt được sự khác nhau giữa chiến lược tập đoàn, chiến lược đơn vị kinh doanh, chiến lược cạnh tranh, chiến lược marketing và chiến lược marketing cạnh tranh, đồng thời hiểu rõ mối tương quan giữa các khái niệm này cũng như biết được cách áp dụng trong thực tế.

33. Quản trị  nhân lực

-         Thời lượng: 4  tín chỉ

-         Điều kiện tiên quyết: Quản trị học

-         Nội dung chính: Cung cấp cho người học các học thuyết về quản trị nguồn nhân lược, biết cách ứng dụng các học thuyết vào thực tế. Mục tiêu chính là trang bị cho người học khả năng quản trị tốt nguồn nhân lực của mình từ công tác tuyển dụng, công tác tiền lương, đào tạo cho đến các vấn đề về giáo việc, động viên cũng như giám sát.

34. Quản trị tài chính

-         Thời lượng: 4 tín chỉ

-         Điều kiện tiên quyết : Nguyên lý kế toán

-         Nội dung chính: Cung cấp cho người học kiến thức nhằm hiểu các mối tương quan giữa các hoạt động của doanh nghiệp đối với hoạt động tài chính của công ty. Người học sẽ được trang bị các kiến thức nền, hiểu rõ được cách thức quản lý được dòng tiền cũng như tài sản của công ty. Ngoài ra môn học này cũng trang bị được khả năng hoạch định chiến lược tài và kế hoạch tài chính sau cho tối ưu hóa khả năng sinh lợi với mức rủi ro chấp nhận được cho doanh nghiệp.

35. Quản trị marketing

-         Thời lượng: 4 tín chỉ

-         Điều kiện tiên quyết: Marketing căn bản.

-         Nội dung chính: Cung cấp những kiến thức cơ bản về quản trị marketing bao gồm: Tổng quan về kinh doanh và quản trị marketing; Vận dụng các quy luật quản trị marketing và các nguyên tắc quản trị marketing.

36. Quản trị sản xuất

-         Thời lượng: 3 tín chỉ

-         Điều kiện tiên quyết: Quản trị tài chính, Nguyên lý kế toán.

-         Nội dung chính: Cung cấp những kiến thức cơ bản, hiện đại về quản trị sản xuất và tác nghiệp, bao gồm các vấn đề: Tổng quan về quản trị sản xuất và tác nghiệp, hoạch định sản xuất và tác nghiệp, thiết kế hệ thống sản xuất dịch vụ, điều hành và kiểm soát hệ thống sản xuất.

37. Phân tích hoạt động kinh doanh

-         Thời lượng: 2 tín chỉ

-         Điều kiện tiên quyết: Nguyên lý kế toán

-         Nội dung chính: Cung cấp những kiến thức cơ bản về phân tích hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp: đối tượng và các phương pháp phân tích hoạt động kinh doanh phân tích kết quả và tình hình sản xuất trong các doanh nghiệp, phân tích tình hình sử dụng các yếu tố của sản xuất kinh doanh, phân tích chi phí kinh doanh và giá thành sản phẩm, phân tích tình hình tiêu thụ và lợi nhuận, phân tích tình hình tài chính doanh nghiệp.

38. Hệ thống thống tin quản lý

-         Thời lượng : 2 tín chỉ

-         Điều kiện tiên quyết : Không

-         Nội dung chính: Cung cấp cho người học cách xây dựng hệ thống thông tin quản lý trong tổ chức sao cho tiện dụng, dễ tương tác, dễ truy cập, dễ lưu trữ, nhanh chóng và hiệu quả, phát huy tối đa khả năng làm việc của các đơn vị trong tổ chức nói chung và từng thành viên tổ chức nói riêng.

39. Kế toán quản trị

-         Thời lượng: 3 tín chỉ

-         Điều kiện tiên quyết: Nguyên lý kế toán

-         Nội dung chính: Cung cấp cho sinh viên các kiến thức và trang bị các kỹ năng liên quan đến khía cạnh kế toán phục vụ cho việc ra quyết định của nhà quản trị. Nội dung của mông học sẽ giúp cho sinh viên hiểu rõ các tỷ số trong kế toán tài chính, từ đó phục vụ cho việc ra các quyết định về kinh doanh, về tài chính cũng như về chiến lược.

40. Thống kê kinh doanh

-         Thời lượng: 2 tín chỉ

-         Điều kiện tiên quyết: Không

-         Nội dung chính: Cung cấp cho sinh viên kiến thức và kỹ năng về thống kê toán, giúp sinh viên biết được cách đọc các con số, hiểu được các mối tương quan của nó và đặc biệt là biết được cách phân tích, biến đổi khoa học nhằm phục vụ cho việc ra các quyết định trong các hoạt động của tổ chức.

41. Giao tiếp trong kinh doanh

-         Thời lượng: 2 tín chỉ

-         Điều kiện tiên quyết : Không

-         Nội dung chính: Cung cấp cho người học những vấn đề cơ bản về kinh doanh, về giao tiếp về mối quan hệ hữu cơ giữa giao tiếp với kinh doanh và tác động hai chiều của chúng. Người học cũng được trang bị kỹ năng giao tiếp và kỹ năng vân dụng thành công các kỹ năng : Thuyết trình, đàm phán, giải quyết xung đột…trong giao tiếp; được giới thiệu các nền văn hóa khác nhau, ảnh hưởng của chúng đến giao tiếp trong kinh doanh và nghệ thuật áp dụng để giao tiếp thành công.

42. Nghệ thuật lãnh đạo

-         Thời lượng: 2 tín chỉ

-         Điều kiện tiên quyết: Quản trị học.

-         Nội dung chính: Cung cấp cho người học những khả năng gây ảnh hưởng đến người khác, khả năng động viên, khuyến khích và truyền cảm hứng cho người dưới quyền để họ thực hiện công việc của tổ chức một cách hết mình, đoàn kết và trung tín.

43. Tiếng Anh chuyên ngành

-         Thời lượng: 4 tín chỉ

-         Điều kiện tiên quyết: Tiếng Anh cơ bản

-         Nội dung chính: Trang bị cho người học những kiến thức về ngôn ngữ tiếng anh chuyên sâu trong lĩnh vực kinh doanh thương mại.

44. Luật thương mại quốc tế

-         Thời lượng: 3 tín chỉ

-         Điều kiện tiên quyết: Pháp luật thương mại về hàng hoá và dịch vụ.

-         Nội dung chính: Những vấn đề chung về Luật Thương mại quốc tế; các thiết chế của Luật Thương mại quốc tế; hợp đồng thương mại quốc tế, thanh toán quốc tế và giải quyết tranh chấp trong hoạt động thương mại quốc tế

45. Quản trị dự án:

-         Thời lượng: 2 tín chỉ

-         Điều kiện tiên quyết: Kinh tế vi mô

-         Nội dung chính: Cung cấp cho người học các kiến thức về quản trị dự án: Các khái niệm về dự án, quản trị dự án và các cấu trúc tổ chức để quản trị dự án; Phân tích vai trò, trách nhiệm và các kỹ năng, phẩm chất cần phải có của nhà quản trị dự án; Phân tích các phương pháp đánh giá, so sánh lựa chọn dự án; Phân tích các phương pháp hoạch định, lập tiến độ và điều chỉnh tiến độ của dự án, Trình bày các phương pháp kiểm sóat dự án và các vấn đề anh hưởng đến sự thành công của dự án

46. Lý thuyết trò chơi:

-         Thời lượng:  2 tín chỉ

-         Điều kiện tiên quyết: Kinh tế vi mô, Kinh tế vĩ mô

-         Nội dung chính: Cung cấp các mô hình cơ bản của lý thuyết trò chơi và các ứng dụng thực tế của lý thuyết này. Thực chất lý thuyết trò chơi ban đầu là một mô hình toán nhằm ứng dụng cho khoa học quân sự. Sau đó các nhà khoa học trên thế giới đã căn cứ vào đó và phát triển thêm cách ứng dụng nhằm áp dụng cho nhiều lĩnh vực khác nhau.  Đặc biệt, các ứng dụng trong lĩnh vực kinh tế và kinh doanh sẽ được ưu tiên giới thiệu trong khuôn khổ chương trình này. Thông qua đó, sinh viên có thể biết cách ứng dụng vào thực tiễn trong việc phân tích, dự báo và hoạch định chiến lược cho phù hợp trong tương lai.

47. Thị trường chứng khoán:

-         Thời lượng: 2 tín chỉ

-         Điều kiện tiên quyết:   Kinh tế vi mô , Kinh tế vĩ mô,

-         Nội dung chính: Cung cấp cho sinh viên những kiến thức về hoạt động kinh doanh trên thị trường ngoại hối nói chung và tiền tệ nói riêng. Bên cạnh đó cung cấp cho sinh viên những nghiệp vụ và kiến thức về hoạt động thanh toán quốc tế như các phương tiện thanh toán quốc tế, các phương thức thanh toán quốc tế trong môi trường kinh doanh quốc tế hiện nay.

48. Thanh toán quốc tế:

-         Thời lượng: 2 tín chỉ

-         Điều kiện tiên quyết:   Kinh tế vi mô , Kinh tế vĩ mô

-         Nội dung chính: Trang bị cho sinh viên những kiến thức tổng quát về cơ cấu tổ chức và hoạt động của thị trường chứng khoán bao gồm thị trường vốn cổ phần, thị trường nợ và thị trường các công cụ phái sinh. Ngoài ra, hoạt động của các định chế tài chính trung gian trên thị trường chứng khoán như hoạt động công ty chứng khoán, quỹ đầu tư chứng khoán, trung tâm lưu ký và thanh toán bù trừ cũng được đề cập trong nội dung môn học.

10 Danh sách đội ngũ giảng viên thực hiện chương trình

10.1.        Đội ngũ giảng viên cơ hữu: Phụ lục 01

10.2.        Đội ngũ giảng viên thỉnh giảng: Phụ lục 02

11 Cơ sở vật chất phục vụ học tập :

11.1.        Cơ sở vật chất: Phụ lục 03 : Nhà trường hiện có:

Tại cơ sở Nguyễn Tất Thành: Tổng số giảng đường là 29, trong đó :

-         Số GĐ có sức chứa từ 50 – 80 người: 13

-         Số GĐ có sức chứa từ 100 – 130 người: 08

-         Số GĐ có sức chứa từ 150 – 180 người: 06

-         Số GĐ có sức chứa 250 người: 01

-         Số GĐ có sức chứa 400 người: 01

Tại cơ sở Tân Thuận: Tổng số giảng đường là 18, trong đó :

-         Số GĐ có sức chứa từ 50 – 70 người      : 12

-         Số GĐ có sức chứa từ 100 – 250 người: 5

-         Số GĐ có sức chứa từ 300 người trở lên: 01

11.2.        Giáo trình, tập bài giảng và tài liệu tham khảo: Phụ lục 04

12 Hướng dẫn thực hiện chương trình

12.1.        Chương trình đào tạo trình độ đại học ngành Quản trị kinh doanht được thiết kế tuân thủ các quy định chuẩn của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

12.2.        Chương trình được hoạch định theo hướng học lý thuyết kết hợp với thực hành theo tỷ lệ như sau:

-         Với các học phần giáo dục đại cương                                  32,86%

-         Các học phần cơ sở khối ngành, cơ sở ngành                       28,57%

-         Các học phần ngành, chuyên ngành chính              23,57%

-         Các học phần bổ trợ                                                            5%

-         Các học phần tốt nghiệp cuối khoá                          10%

12.3. Điều kiện thực hiện chương trình

-         Về giáo viên: giáo viên tham gia giảng dạy phải có trình độ từ đại học trở lên, có kinh nghiệm giảng dạy ít nhất từ 2 năm, đã qua bồi dưỡng sư phạm và yêu nghề. Ngoài giáo viên cơ hữu, định kỳ cần mời các cán bộ quản trị, các chuyên gia từ các viện nghiên cứu về báo cáo chuyên đề.

-         Về cơ sở vật chất: có đủ và đảm bảo tiêu chuẩn về phòng học lý thuyết, thực hành, phòng tin học, ngoại ngữ, thiết bị dụng cụ trang bị theo kịp thực tế. Thư viện có đầy đủ sách báo, tạp chí, để giáo viên và sinh viên nghiên cứu, cập nhật kiến thức. Mặt khác, cần liên kết với một số cơ sở kinh doanh có uy tín để bố trí giáo viên, sinh viên tham gia thực tập, tham quan, khảo sát.

-         Về người học: phải yêu nghề, tích cực thực hiện phương pháp tự nghiên cứu học tập.

-         Khi tổ chức thực hiện chương trình: yêu cầu tôn trọng tính lôgíc giữa các học phần.

-         Về phương pháp giảng dạy: chủ yếu áp dụng phương pháp giảng dạy tích cực, lấy học sinh là trung tâm. Giờ học thực hành có thể áp dụng các hình thức: thảo luận nhóm, thực hành tại cơ sở thực hành của trường, khảo sát thực tế và viết báo cáo, nghe báo cáo thực tế của các chuyên gia trong lĩnh vực Quản trị kinh doanh, làm bài tập và viết tiểu luận.

.                                                                                                                 TP.HCM, ngày 21  tháng 1 năm 2011

.                                                                                                                                   TM. BỘ MÔN

.                                                                                                                         PHÓ TRƯỞNG BỘ MÔN

.                                                                                                                               Vũ Thị Thanh Vân


Tin mới hơn:
Tin cũ hơn:

Ngày cập nhật (Thứ năm, 17 2 2011 16:13)

 
Chế độ hiển thị tốt nhất: 1024 x 800  với MoZilla Firefox