DANH MỤC
THÔNG TIN KHÁC
Weblink

 

 

 

 

 

 

ĐÊ CƯƠNG MÔN LOGIC HỌC

TRƯỜNG ĐẠI HỌC LUẬT TP.HCM

KHOA KHOA HỌC CƠ BẢN

------------------------------------

 

 

CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC LOGIC HỌC

 

 

1. THÔNG TIN CHUNG VỀ MÔN HỌC

Khoá đào tạo: Cử nhân luật

Môn học: Logic học

Mã môn học:

Số tín chỉ: 2

Năm thứ: Học kỳ thứ 2

Môn học: Bắt buộc

2. MỤC TIÊU CỦA MÔN HỌC

2.1. Mục tiêu nhận thức

* Về kiến thức

Cung cấp một số kiến thức logic căn bản như là phương tiện tối thiểu để rèn luyện và nâng cao kỹ năng tư duy cho người học, giúp người học tư duy nhanh, chính xác, lập luận chặt, chứng minh, bác bỏ một cách thuyết phục, trình bày tư tưởng ngắn gọn, khúc chiết, rõ ràng, mạch lạc, biết phát hiện những đúng, sai, tráo trở, ngụy biện trong tư duy, lập luận của người khác....

Cung cấp một số tình huống, đặc biệt là các tình huống liên quan đến pháp luật (lập pháp, hành pháp, tư pháp) và một số tình huống đời thường để sinh viên vận dụng các kiến thức đã học vào hoạt động thực tiễn.

* Về kỹ năng

Hình thành và phát triển năng lực tư duy khoa học, tư duy logic.

Vận dụng các và các hình thức tư duy logic để tăng tốc độ và chất lượng tư duy.

Có kĩ năng trong việc phát hiện các lỗi logic trong tư duy của người khác.

Hình thành và phát triển kĩ năng ứng dụng logic vào việc nghiên cứu, học tập các môn luật chuyên ngành và hoạt động nghề nghiệp trong tương lai.

* Về thái độ

Có thói quen tư duy logic

Tích cực nâng cao trình độ tư duy logic và áp dụng vào hoạt động thực tiễn.

Có thái độ khách quan, khoa học hơn trong đánh giá  sự vật, hiện tượng.

2.2. Các mục tiêu khác

Rèn luyện khả năng độc lập suy nghĩ trên nền tảng các kiến thức logic.

Rèn luyện khả năng tư duy sáng tạo, khám phá tìm tòi.

Trau dồi, phát triển năng lực đánh giá như là một nhu cầu thiết yếu

3. TÓM TẮT NỘI DUNG MÔN HỌC

Môn học này được biên soạn dựa vào Chương trình giáo dục Đại học đại cương do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành năm 1995, mã số 051 (TR) 201 Nhập Môn Lôgích học.

Chương trình giảng dạy trên lớp là 45 tiết (tương đương 03 đơn vị học trình). Môn học giới thiệu 06 chương: Đại cương về lôgích học; Những quy luật cơ bản của tư duy; Khái niệm; Phán đoán; Suy luận; Chứng minh, bác bỏ, ngụy biện và những bài tập ứng dụng nhằm cung cấp một số kiến thức lô gích căn bản như là phương tiện tối thiểu để rèn luyện và nâng cao kỹ năng tư duy cho người học, giúp người học tư duy nhanh, chính xác, lập luận chặt, chứng minh, bác bỏ một cách thuyết phục, trình bày tư tưởng ngắn gọn, khúc chiết, rõ ràng, mạch lạc, biết phát hiện những đúng, sai, tráo trở, ngụy biện trong lập luận của người khác....

Môn học có 01 lần kiểm tra học trình và 01 lần thi hết môn.

 

4. NỘI DUNG CHI TIẾT MÔN HỌC

CHƯƠNG I : ĐẠI CƯƠNG VỀ LOGIC HỌC.

Ø  Tư duy.

Ø  Vấn đề thuật ngữ logic.

Ø  Logic học.

Ø  Công dụng của logic học.

Ø  Sơ lược lịch sử phát triển của logic hoc.

CHƯƠNG II: NHỮNG LUÂT CƠ BẢN CỦA TƯ DUY.

Ø  Luật đồng nhất.

Ø  Luật cấm mâu thuẫn

Ø  Luật triệt tam

Ø  Luật lý do đầy đủ

CHƯƠNG III:  KHÁI NIỆM.

A. Khái quát về khái niệm.

Ø  Khái niệm là gì.

Ø  Quan hệ giữa khái niệm và từ.

Ø  Nội hàm và ngoại diên của khái niệm.

B. Những  thao tác logic đối với khái niệm

Ø  Định nghĩa khái niệm.

Ø  Phân chia khái niệm

CHƯƠNG IV: PHÁN ĐOÁN

A .  Khái quát về  phán đoán

Ø  Phán đoán là gì.

Ø  Phán đoán và câu

B.   Các loại phán đoán

Ø  Phán đoán đơn

Ø  Phán đoán phức

CHƯƠNG V:        SUY LUẬN

A.  Khái quát về suy luận

Ø  Suy luận là gì.

Ø  Cấu trúc logic của suy luận.

B. Các loại suy luận

Ø  Suy luận diễn dịch

Ø  Suy luận quy nạp

Ø  Suy luận tương tự.

CHƯƠNG VI: CHỨNG MINH, BÁC BỎ, NGỤY BIỆN

A. Chứng minh

Ø  Chứng minh là gì.

Ø  Cấu trúc.

Ø  Các quy tắc của chứng minh.

Ø  Các phương pháp chứng minh.

B. Bác bỏ

Ø  Bác bỏ là gì.

Ø  Các kiểu bác bỏ

C. Ngụy biện

Ø  Ngụy biện là gì.

Ø  Một số ngụy biện thường gặp.

5. Học liệu

5.1. Tài liệu tham khảo chính

1. S.N.Vi-nơ-gơ-ra-đốp, A. F. Kuzơ -nin, Logic học (Bản tiếng Việt. Hà Bắc, Phúc Khánh) Nxb Sự thật, Hà Nội 1960.

2. Nhiều tác giả. Logic học. Đại học Tổng hợp Minsk, 1974 (Tiếng Nga).

3. Nhiều tác giả. Logic học hình thức. Đại học Tổng hợp Lêningrát, 1977 (Tiềng Nga)

4. Hồng Long. Logic biện chứng. Nxb Đại học và Trung học chuyên nghiệp, Hà Nội, 1983.

5. I.D.An-đơ-re-ep. Logic biện chứng. Moskva, 1985 (Tiếng Nga).

6. V.I.Ki-rinh-lốp, A.A Star-chen-ko.Logic học Moskva, 1987 (Tiếng Nga).

7. Hoàng Phê. Logic ngôn ngữ học. Nxb Khoa học xã hội, Hà Nội 1989.

8. Nguyễn Văn Trấn. Logic vui, xb Sự thật, Hà Nội 1992.

9. Lê Tử Thành. Tìm hiểu Logic học, Nxb Trẻ, Tp.HCM, 1993.

10. Lê Tử Thành. Logic học và phương pháp nghiên cứu khoa học, Nxb Trẻ, Tp.HCM, 1993.

11. Bùi Thanh Quất. Nguyễn Tuấn Chi. Giáo trình Logic hình thức. Đại học Tổng hợp Hà Nội, 1994.

12. Bùi Thanh Quất. Logic hình thức, Đại học Tổng hợp Hà Nội, 1994.

13. Hoàng Chúng. Logic học phổ thông, Nxb Giáo dục, Tp.HCM, 1994.

14. Lê Duy Ninh. Tập bài giảng Logic hình thức, Phân hiệu Đại học luật Tp.HCM, 1994.

15. Nguyễn Trọng Văn, Bùi Văn Mưa. Logic học, Đại học Tổng hợp Tp.HCM, 1995.

16. Bùi Văn Mưa. Logic học, Đại học Dân lập Ngoại ngữ - Tin học TpHCM, 1996.

17. Nguyễn Đức Dân. Logic và tiếng Việt, Nxb Giáo dục, 1996.

18.  Tô Duy Hợp, Nguyễn Anh Tuấn. Logic học. Nxb Đồng Nai, 1997

19. Hồ Minh Đồng, Nguyển Văn Hoà, Logic học, Nxb Giáo dục, 1999

20. Lê Duy Ninh, Logic học, Nxb Tp HCM, 2001

21. Phan Trọng Hoà, Logic học, Nxb Thuận Hoá, 2003.

22. Nguyễn Anh Tuấn,Ứng dụng logic hình thức. Nxb Đại học quốc gia Tp. HCM, 2004

23.Phạm Đình Nghiệm, Nhập môn logic học, Nxb Đại học Quốc gia Tp Hồ Chí Minh, 2006

24. Logic truyền thống- các vấn đề lịch sử và ứng dụng. Đại hoc Khoa học xã hội và Nhân văn Tp HCM, 2008.

5.2. Tài liệu tham khảo bắt buộc

5.3. Tài liệu tham khảo lựa chọn

* Sách

* Tạp chí

* Các Website

6. HÌNH THỨC KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ MÔN HỌC

6.1. Đánh giá định kỳ

Hình thức kiểm tra

Trọng số

Số lượng bài

Hình thức  làm bài

Thời điểm hoàn thành

Kiểm tra

giữa kỳ

10%

1

Viết

Tuần 8

Bài tập

lớn học kỳ

10%

1

Trắc nghiệm

Tuần 11

Thi cuối kỳ

80%

1

Trắc nghiệm

Tuần 15

6.2. TỔ CHỨC ĐÁNH GIÁ.

6.2.1.  Hình thức thực hiện và tiêu chí đánh giá

Với làm bài kiểm tra giữa kỳ(viết):

+ Hình thức thực hiện

- Viết bài luận (1 đến 2 trang A4)

- Nội dung:Sinh viên lựa chọn đề tài và thực hiện đề tài ở ngoài các buổi học theo định hướng mà giáo viên giao cho sinh viên trong tuần học thứ 6.

+ Tiêu chí đánh giá:

- Phân tích sâu sắc, đúng trọng tâm vấn đề:                                               5 đ

- Ngôn ngữ chính xác, lập luận rõ ràng, mạch lạc:                                 2 đ

- Tình huống liên quan đến pháp luật:                                                    2 đ

- Mang dấu ấn cá nhân (không dựa vào bài đã có của người khác):       1 đ

Tổng:      10đ

Với làm bài tập lớn học kỳ:

+ Hình thức thực hiện

-                                                                                      Làm bài trên lớp theo yêu cầu của giáo viên trong phạm vi bài suy luận.

-                                                                                      Nội dung:Sinh viên làm bài theo yêu cầu của đề bài

+ Tiêu chí đánh giá:

-                                                                                      Về hình thức, nếu không làm đúng theo yêu cầu của người ra đề sẽ  bị trừ điểm.

- Về nội dung, mỗi trả lời đúng được số điểm bằng 10 điểm chia cho tổng số câu hỏi có trong đề ấy.

Với thi cuối kỳ:

+ Hình thức thực hiện

-                                                                                      Làm bài trên lớp theo yêu cầu của giáo viên trong phạm vi tất cả các bài đã học.

-                                                                                      Nội dung:Sinh viên làm bài theo yêu cầu của đề bài.

+ Tiêu chí đánh giá:

-                                                                                      Về hình thức, nếu không làm đúng theo yêu cầu của người ra đề sẽ  bị trừ điểm.

- Về nội dung, mỗi trả lời đúng được số điểm bằng 10 điểm chia cho tổng số câu hỏi có trong đề ấy.

 

Ngày cập nhật (Chủ nhật, 02 3 2014 10:26)

 
Chế độ hiển thị tốt nhất: 1024 x 800  với MoZilla Firefox