DANH MỤC
THÔNG TIN KHÁC
Weblink

 

 

 

 

 

 

Mục tiêu, chất lượng hoạt động Phòng năm học 2010 - 2011

MỤC TIÊU CHẤT LƯỢNG PHÒNG CÔNG TÁC CT - SV

NĂM HỌC 2010 - 2011

 

1. Đảm bảo 100% CBVC trong Phòng hiểu biết về Chính sách chất lượng, Mục tiêu chất lượng của Trường và của Phòng; Thiết lập, áp dụng, duy trì và cải tiến QMS ISO 9001:2008 tại Phòng.


2. Đảm bảo 80% CBVC trong trường, SV hài lòng về hoạt động của Phòng.


3. Đảm bảo 90% SV thực hiện tốt nội quy, quy chế của Trường và của Bộ GD&ĐT.


4. Đảm bảo 94% SV tham gia đánh giá kết quả rèn luyện.


5. CBVC hoàn thành từ mức đạt yêu cầu trở lên các nhiệm vụ được giao; 100% CBVC đạt xếp loại thi đua từ danh hiệu Lao động tiên tiến trở lên. Tập thể đơn vị đạt danh hiệu tập thể lao động tiên tiến.

 

 
Chế độ hiển thị tốt nhất: 1024 x 800  với MoZilla Firefox