DANH MỤC
THÔNG TIN KHÁC
Weblink

 

 

Tạp chí Khoa học Pháp lý

STT

Họ và tên

Tổng số ngày phép

 

Đã nghỉ

 

Còn lại

01

Nguyễn Anh Tuấn

14

 

 

02

Hà Ngọc Quỳnh Anh

14

7

7

03

Trần Thị Thùy Dương

15

 15

 0

04

Trương Ðắc Linh

18

 18

 0

05 Đặng Phước Thông 12 13 -01
06 Trần Thị Bích Hà 13 13 0

Tin mới hơn:
Tin cũ hơn:

Ngày cập nhật (Thứ hai, 15 12 2014 09:12)

 
Chế độ hiển thị tốt nhất: 1024 x 800  với MoZilla Firefox