DANH MỤC
THÔNG TIN KHÁC
Weblink

 

 

 

 

 

 

Tạp chí Khoa học Pháp lý

STT

Họ và tên

Tổng số ngày phép 2016

 

Đã nghỉ

 

Còn lại

01

Cao Vũ Minh

13

 02

11

02

Hà Ngọc Quỳnh Anh

14

 05

09 

03

Trần Thị Thùy Dương

15

03 

 12
04 Đặng Phước Thông 13  04 09 
05 Trần Thị Bích Hà 14 07  07 

Tin mới hơn:
Tin cũ hơn:

Ngày cập nhật (Thứ ba, 05 9 2017 10:43)

 
Chế độ hiển thị tốt nhất: 1024 x 800  với MoZilla Firefox