DANH MỤC
THÔNG TIN KHÁC
Weblink

 

 

 

 

 

 

Tạp chí Khoa học Pháp lý

STT

Họ và tên

Tổng số ngày phép 2016

 

Đã nghỉ

 

Còn lại

01

Cao Vũ Minh

13

 

 

02

Hà Ngọc Quỳnh Anh

14

 

03

Trần Thị Thùy Dương

15

 

04 Đặng Phước Thông 12  
05 Trần Thị Bích Hà 14  

Tin mới hơn:
Tin cũ hơn:

Ngày cập nhật (Thứ năm, 05 1 2017 16:32)

 
Chế độ hiển thị tốt nhất: 1024 x 800  với MoZilla Firefox