DANH MỤC
THÔNG TIN KHÁC
Weblink

 

 

Tạp chí Khoa học Pháp lý

STT

Họ và tên

Tổng số ngày phép 2015

 

Đã nghỉ

 

Còn lại

01

Cao Vũ Minh

13

 

 

02

Hà Ngọc Quỳnh Anh

14

 6

03

Trần Thị Thùy Dương

15

 

04 Đặng Phước Thông 12  7  5
05 Trần Thị Bích Hà 14  

Tin mới hơn:
Tin cũ hơn:

Ngày cập nhật (Thứ tư, 21 10 2015 15:10)

 
Chế độ hiển thị tốt nhất: 1024 x 800  với MoZilla Firefox