DANH MỤC
THÔNG TIN KHÁC
Weblink

 

 

 

 

 

 

Đội ngũ giảng viên

Tổ chức nhân sự

Lãnh đạo khoa

Trưởng khoa: PGS.TS Đỗ Văn Đại

Phó trưởng khoa: TS. Nguyễn Văn Tiến

Phó trưởng khoa: TS. Nguyễn Xuân Quang

 

Thông tin cá nhân

1. Trưởng khoa: Đỗ Văn Đại

Học vị: PGS.Tiến sĩ Luật

Email: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Giảng dạy môn: Luật dân sự

Sơ yếu lí lịch và công trình khoa học

 

2.  Phó trưởng khoa: Nguyễn Văn Tiến

Học vị: TS Luật, Giảng viên chính

Email: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Giảng dạy môn: Luật tố tụng dân sự

Sơ yếu lí lịch và công trình khoa học

 

3. Phó trưởng khoa: Nguyễn Xuân Quang

Học vị: TS. Luật

Email: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

GIảng dạy môn: Luật dân sự

Sơ yếu lí lịch và công trình khoa học

 

4.  Trợ lý khoa: Bùi Trương Ngọc Quỳnh

Học vị: Cử nhân Luật

Email: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

 

5. Giảng viên Nguyễn Thị Bích

Học vị: Thạc sĩ Luật

Email: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Giảng dạy môn: Luật lao động

Sơ yếu lí lịch và công trình khoa học

 

6.  Giảng viên Lê Vĩnh Châu

Học vị: TS. Luật

Email: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Giảng dạy môn: Luật hôn nhân gia đình

Sơ yếu lí lịch và công trình khoa học

 

7. Giảng viên Đinh Thị Chiến

Học vị: Thạc sĩ Luật

Email: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Giảng dạy môn: Luật lao động

Sơ yếu lí lịch và công trình khoa học

 

 

8.  Giảng viên Hoàng Thế Cường

Học vị: Thạc sĩ Xã hội học, Thạc sĩ Luật

Email: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Giảng dạy môn: Luật dân sự

Sơ yếu lí lịch và công trình khoa học

 

9. Giảng viên Chế Mỹ Phương Đài

Học vị: Thạc sĩ Luật, Giảng viên chính

Email: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Giảng dạy môn: Luật dân sự

Sơ yếu lí lịch và công trình khoa học

 

10. Giảng viên Mai Hồng Điệp

Học vị: Cử nhân Luật

Email: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Giảng dạy môn: Luật dân sự

Sơ yếu lí lịch và công trình khoa học

 

11. Giảng viên Trần Hoàng Hải

Học vị: Phó hiệu trưởng trường Đại học Luật TPHCM, PGS -Tiến sĩ Luật

Email: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Giảng dạy môn: Luật lao động

Sơ yếu lí lịch và công trình khoa học

 

12. Giảng viên Nguyễn Hồ Bích Hằng

Học vị: TS. Luật

Email: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Giảng dạy môn: Luật dân sự

Sơ yếu lí lịch và công trình khoa học

 

13. Giảng viên Đặng Thanh Hoa

Học vị: Tiến sĩ Luật

Email: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Giảng dạy môn: Luật tố tụng dân sự

Sơ yếu lí lịch và công trình khoa học

 

14. Giảng viên Lê Minh Hùng

Học vị: Tiến sĩ Luật

Email: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Giảng dạy môn: Trưởng bộ môn Luật dân sự

Sơ yếu lí lịch và công trình khoa học

 

15. Giảng viên Lê Thị Thúy Hương

Học vị: Tiến sĩ Luật, giảng viên chính

Email: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Giảng dạy môn: Trưởng bộ môn Luật lao động

Sơ yếu lí lịch và công trình khoa học

 

16. Giảng viên Trần Thị Hương

Học vị: Thạc sĩ Luật

Email: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Giảng dạy môn: Luật hôn nhân gia đình

Sơ yếu lí lịch và công trình khoa học

 

17. Giảng viên Lương Văn Lắm

Học vị: Thạc sĩ Luật

Email: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Giảng dạy môn: Luật dân sự

Sơ yếu lí lịch và công trình khoa học

 

18. Giảng viên Lê Thị Mận

Học vị: Thạc sĩ Luật

Email: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Giảng dạy môn: Luật hôn nhân gia đình

Sơ yếu lí lịch và công trình khoa học

 

19. Giảng viên Phan Nguyễn Bảo Ngọc

Học vị: Thạc sĩ Luật

Email:   This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Giảng dạy môn:Luật tố tụng dân sự

Sơ yếu lý lịch và công trình khoa học

 

20. Giảng viên Lê Hà Huy Phát

Học vị: Thạc sĩ Luật

Email: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Giảng dạy môn: Luật dân sự

Sơ yếu lí lịch và công trình khoa học

 

21. Giảng viên Lê Thị Diễm Phương

Học vị: Thạc sĩ Luật

Email: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Giảng dạy môn: Luật dân sự

Sơ yếu lí lịch và công trình khoa học

 

22. Giảng viên Nguyễn Ngọc Hồng Phượng

Học vị: Cử nhân Luật

Email: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Giảng dạy môn: Luật dân sự

Sơ yếu lí lịch và công trình khoa học

 

23. Giảng viên Nguyễn Xuân Quang

Học vị: Tiến sĩ Luật

Email: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Giảng dạy môn: Luật dân sự

Sơ yếu lí lịch và công trình khoa học

 

24.Giảng viên  Lường Minh Sơn

Học vị: Thạc sỹ Luật

Email: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Giảng dạy môn: Luật lao động

Sơ yếu lí lịch và công trình khoa học

 

25. Giảng viên Nguyễn Nhật Thanh

Học vị: Thạc sỹ Luật

Email: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Giảng dạy môn: Luật dân sự

Sơ yếu lí lịch và công trình khoa học

 

26. Giảng viên Hoàng Thị Minh Tâm

Học vị: Thạc sỹ Luật

Email: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Giảng dạy môn: Luật lao động

Sơ yếu lí lịch và công trình khoa học

 

27. Giảng viên Nguyễn Phương Thảo

Học vị: Thạc sỹ Luật

Email: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Giảng dạy môn: Luật sở hữu trí tuệ

Sơ yếu lí lịch và công trình khoa học

 

28. Giảng viên Nguyễn Thanh Thư

Học vị: Thạc sĩ Luật

Email: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Giảng dạy môn: Luật dân sự

Sơ yếu lí lịch và công trình khoa học

 

29. Giảng viên Nguyễn Văn Tiến

Học vị: Tiến sĩ Luật, Giảng viên chính

Email: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Giảng dạy môn: Trưởng bộ môn Luật TTDS – HNGĐ

Sơ yếu lí lịch và công trình khoa học

 

30. Giảng viên Nguyễn Trương Tín

Học vị: Thạc sĩ Luật

Email: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Giảng dạy môn: Luật dân sự

Sơ yếu lí lịch và công trình khoa học

 

 31. Giảng viên Huỳnh Quang Thuận

Học vị: Thạc sỹ Luật

Email:  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Giảng dạy môn: Luật tố tụng dân sự

Sơ yếu lí lịch và công trình khoa học

 

32. Giảng viên Nguyễn Thị Hoài Trâm

Học vị: Thạc sỹ Luật

Email: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Giảng dạy môn: Luật tố tụng dân sự

Sơ yếu lí lịch và công trình khoa học

 

 33. Giảng viên Đinh Bá Trung

Học vị: Thạc sĩ Luật

Email: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Giảng dạy môn: Luật tố tụng dân sự

Sơ yếu lí lịch và công trình khoa học

 

34 Giảng viên Ngô Thị Anh Vân

Học vị: Thạc sỹ Luật

Email: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Giảng dạy môn: Luật hôn nhân - gia đình

Sơ yếu lí lịch và công trình khoa học

 

 

35. Giảng viên Lê Thị Hồng Vân

Học vị: Thạc sĩ Luật

Email: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Giảng dạy môn: Luật dân sự

Sơ yếu lí lịch và công trình khoa học

 

36. Giảng viên Đoàn Công Yên

Học vị: Thạc sĩ Luật

Email: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Giảng dạy môn: Luật lao động

Sơ yếu lí lịch và công trình khoa học

 

37. Giảng viên Bùi Thị Kim Ngân

Học vị: Thạc sĩ Luật, giảng viên chính

Email: b This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Giảng dạy môn: Luật lao động

Sơ yếu lí lịch và công trình khoa học

 

 

 

 


Tin cũ hơn:

Ngày cập nhật (Thứ hai, 13 11 2017 18:48)

 
Chế độ hiển thị tốt nhất: 1024 x 800  với MoZilla Firefox