DANH MỤC
THÔNG TIN KHÁC
Weblink

 

 

 

 

 

 

Đội ngũ giảng viên

 

Lãnh đạo khoa

Trưởng khoa: PGS.TS. Vũ Văn Nhiêm

Phó trưởng khoa: TS. Phan Nhật Thanh

Phó trưởng khoa: ThS. Nguyễn Mạnh Hùng

 IMG 9282 2

Trợ lý khoa:

Tăng Thị Quỳnh Trang

Học vị: Cử nhân luật

Email: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

ĐT: 39400989/172

Sơ yếu lý lịch và công trình khoa học

 

Bộ môn Lý luận Nhà nước và Pháp luật

1. Giảng viên Phan Nhật Thanh

 Thay Thanh 2

Học vị: Tiến sĩ Luật

Chức vụ: Phó trưởng khoa

Kiêm nhiệm Trưởng bộ môn Lý luận NN&PL

Email: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Giảng dạy môn: Lý luận nhà nước và pháp luật

Sơ yếu lý lịch và công trình khoa học

 

2. Giảng viên Đỗ Minh Khôi

 Thay Khoi 2

Học vị: Tiến sĩ Luật, giảng viên chính

Email: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Giảng dạy môn: Lý luận Nhà nước và PL

Sơ yếu lý lịch và công trình khoa học

 

3. Giảng viên Vũ Thị Bích Hường

 co huong

Học vị: Thạc sĩ Luật, giảng viên chính

Email: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Giảng dạy môn: Lý luận Nhà nước &Pháp luật

Sơ yếu lý lịch và công trình khoa học

 

4. Giảng viên Nguyễn Thị Ngọc Mai

 nguyen thi ngoc mai

Học vị: Thạc sĩ Luật

Email: ntnmai This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Giảng dạy môn: Lý luận Nhà nước &Pháp luật

Sơ yếu lý lịch và công trình khoa học

 

5. Giảng viên Phạm Thị Phương Thảo (B)

 image1

Học vị: Học viên cao học

Email: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Giảng dạy môn: Lý luận NN & PL

Sơ yếu lý lịch và công trình khoa học


6. Giảng viên Đặng Thị Thu Trang

 co trang 

Học vị: Thạc sĩ Luật học

Email: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Giảng dạy môn: Lý luận Nhà nước & PL

Sơ yếu lý lịch và công trình khoa học

 

7. Giảng viên Đỗ Thanh Trung

 thay t.trung 2 

Học vị: Thạc sĩ Luật, Nghiên cứu sinh

Email: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Giảng dạy môn: Lý luận NN & PL

Sơ yếu lý lịch và công trình khoa học

 

Bộ môn Luật Hiến pháp

 

1. Giảng viên Vũ Văn Nhiêm

 Thay Nhiem 2

Học vị: Phó giáo sư, Tiến sĩ Luật, giảng viên cao cấp

Chức vụ: Trưởng khoa, kiêm nhiệm Trưởng Bộ môn

Email:  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Giảng dạy môn: Luật Hiến pháp Việt Nam

Sơ yếu lý lịch và công trình khoa học

 

2.  Giảng viên Nguyễn Mạnh Hùng

  Thay Hung

Học vị: Thạc sĩ Luật học, Nghiên cứu sinh

Chức vụ: Phó trưởng khoa

Email: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Giảng dạy môn: Luật Hiến pháp

Sơ yếu lý lịch và công trình khoa học

 

3. Giảng viên Đinh Thị Cẩm Hà

  Co Cam Ha 2

Học vị: Thạc sĩ Luật học

Email: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Giảng dạy môn: Luật Hiến pháp

Sơ yếu lý lịch và công trình khoa học

 

4. Giảng viên Trần Thị Thu Hà (B)

 Co Thu Ha B

Học vị: Thạc sĩ Luật học 

Email: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Giảng dạy môn: Luật Hiến pháp

Sơ yếu lý lịch và công trình khoa học

 

5. Giảng viên Nguyễn Thanh Minh

  co minh

Học vị: Thạc sĩ Luật học

Email: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Giảng dạy môn: Luật Hiến pháp

Sơ yếu lý lịch và công trình khoa học

 

6. Giảng viên Phan Nguyễn Phương Thảo

  co thao hp

Học vị: Thạc sĩ Luật học

Email: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Giảng dạy môn: Luật Hiến pháp

Sơ yếu lý lịch và công trình khoa học

 

7. Giảng viên Võ Hồng Tú

 thay tu

Học vị: Thạc sĩ Luật học

Email: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Giảng dạy môn: Luật Hiến pháp

Sơ yếu lý lịch và công trình khoa học

 

8. Giảng viên Trương Thị Minh Thùy

Co Minh Thuy

Học vị: Học viên cao học

Email: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Giảng dạy môn: Luật Hiến pháp

Sơ yếu lý lịch và công trình khoa học

 

Bộ môn Luật Hành chính

1. Giảng viên Thái Thị Tuyết Dung

 co dung

Học vị: Tiến sĩ Luật học

Chức vụ: Trưởng bộ môn

Email:  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Giảng dạy môn: Xây dựng VB Pháp luật

Sơ yếu lý lịch và công trình khoa học

 

2. Giảng viên Nguyễn Thị Nhàn

 co nhan hc 

Học vị: Thạc sĩ Luật học, giảng viên chính

Email: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Giảng dạy môn: Luật Hành chính

Sơ yếu lý lịch và công trình khoa học

 

3. Giảng viên Vũ Thị Ngọc Dung

 Co Ngoc Dung

Học vị: Thạc sĩ Luật học

Email:  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Giảng dạy môn: Xây dựng VB Pháp luật

Sơ yếu lý lịch và công trình khoa học

 

4.Giảng viên Trần Thị Thu Hà (A)

  Untitled

Học vị: Thạc sĩ Luật học, Nghiên cứu sinh

Email: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Giảng dạy môn: Luật hành chính

Sơ yếu lý lịch và công trình khoa học

 

5. Giảng viên Nguyễn Thị Hồng Hạnh

 Co Hanh

Học vị: Thạc sĩ Luật học

Email:  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Giảng dạy môn: Xây dựng VB Pháp luật

Sơ yếu lý lịch và công trình khoa học

 

6. Giảng viên Nguyễn Cảnh Hợp

 thay hop

Học vị: Phó giáo sư, Tiến sĩ Luật, giảng viên cao cấp

Chức vụ: Phó chủ tịch Hội đồng khoa học và đào tạo

Email: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Giảng dạy môn: Luật Hành chính

Sơ yếu lý lịch và công trình khoa học

 

7. Giảng viên Mai Thị Lâm

 Co Lam 2

Học vị: Thạc sĩ Luật học

Email: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Giảng dạy môn: Luật Hành chính

Sơ yếu lý lịch và công trình khoa học

 

8. Giảng viên  Trần Thị Ánh Minh

 Co Anh Minh 2 

Học vị: Thạc sĩ Luật học

Email: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Giảng dạy môn: Xây dựng văn bản

Sơ yếu lý lịch và công trình khoa học


9. Giảng viên Cao Vũ Minh

HINH T Minh

Học vị: Tiến sĩ luật

Chức vụ: Thư ký Tòa soạn Tạp chí Khoa học pháp lý

Email: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Giảng dạy môn: Luật Hành chính, Thủ tục hành chính

Sơ yếu lý lịch và công trình khoa học

 

10. Giảng viên Trương Tư Phước

 Thay Phuoc

Học vị: Thạc sĩ Luật học

Email: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Giảng dạy môn: Luật Hành chính

Sơ yếu lý lịch và công trình khoa học


11. Giảng viên Nguyễn Thị Thiện Trí

co tri

 Học vị: Thạc sĩ Luật học, Nghiên cứu sinh

Email: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Giảng dạy môn: Luật Hành chính

Sơ yếu lý lịch và công trình khoa học

 

 12. Giảng viên Nguyễn Nhật Khanh

Thay Khanh

Học vị: Thạc sĩ Luật học

Email: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Giảng dạy môn: Luật Hành chính

Sơ yếu lý lịch và công trình khoa học

 

Bộ môn Luật Tố tụng hành chính

 

1. Giảng viên Nguyễn Văn Trí

 thay tri 

Học vị: Thạc sĩ Luật học, Nghiên cứu sinh

Chức vụ: Phó trưởng bộ môn

Email:  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Giảng dạy môn: Pháp luật thanh tra khiếu nại và tố cáo

Sơ yếu lý lịch và công trình khoa học

 

 2. Giảng viên Nguyễn Thị Thương Huyền

  co thuong huyen

Học vị: Tiến sĩ Luật, giảng viên chính

Email: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Giảng dạy môn: Tố tụng hành chính

Sơ yếu lý lịch và công trình khoa học


3. Giảng viên Dương Hoán

  thay hoan

Học vị: Thạc sĩ Luật học, Nghiên cứu sinh

Chức vụ: Phó GĐ TT tư vấn PL

Email: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Giảng dạy môn: Luật Tố tụng hành chính

Sơ yếu lý lịch và công trình khoa học


4. Giảng viên Lê Việt Sơn

 thay son 2 

Học vị: Thạc sĩ Luật họcNghiên cứu sinh

Email: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Giảng dạy môn: Luật Tố tụng hành chính

Sơ yếu lý lịch và công trình khoa học

 

5. Giảng viên Nguyễn Hoàng Yến

 Co Yen 2 

Học vị: Thạc sĩ Luật học

Email: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Giảng dạy môn: Tố tụng hành chính

Sơ yếu lý lịch và công trình khoa học

 

6. Giảng viên Lê Thị Mơ

  co mo

Học vị: Thạc sĩ Luật học

Email:  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Giảng dạy môn: Tố tụng hành chính

Sơ yếu lý lịch và công trình khoa học

 

7. Giảng viên Nguyễn Thanh Quyên

Co Quyen

Học vị: Học viên cao học

Email: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Giảng dạy môn: Tố tụng hành chính

Sơ yếu lý lịch và công trình khoa học

 

8. Giảng viên Võ Tấn Đào

Thay Dao

Học vị: Thạc sĩ Luật học

Email: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Giảng dạy môn: Pháp luật thanh tra và khiếu nại tố cáo

Sơ yếu lý lịch và công trình khoa học


Bộ môn Lịch sử Nhà nước và Pháp luật

1. Giảng viên Dương Hồng Thị Phi Phi

 co phi 

Học vị: Thạc sĩ Luật học, Nghiên cứu sinh

Chức vụ: Phó trưởng bộ môn

Email:  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Giảng dạy môn: Lịch sử Nhà nước & PL Việt Nam

Sơ yếu lý lịch và công trình khoa học

 

2. Giảng viên Phạm Thị Ngọc Huyên

 co huyen 

Học vị: Thạc sĩ Luật học, giảng viên chính

Email: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Giảng dạy môn: Lịch sử Nhà nước & PL Việt Nam

Sơ yếu lý lịch và công trình khoa học

 


3. Giảng viên Phạm Thị Phương Thảo (A)

 

 co thao ls 

Học vị: Thạc sĩ Luật học

Email: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Giảng dạy môn: LSNN & PL thế giới

Sơ yếu lý lịch và công trình khoa học


4. Giảng viên Trần Quang Trung

 thay quang trung 

Học vị: Thạc sĩ Luật học

Email: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Giảng dạy môn: Lịch sử Nhà nước & PL Việt Nam

Sơ yếu lý lịch và công trình khoa học


5. Giảng viên Hoàng Việt

 Thay Hoang Viet

Học vị: Thạc sĩ lịch sử, Thạc sĩ Luật học

Email: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Giảng dạy môn: Lịch sử Nhà nước & PL Việt Nam

Sơ yếu lý lịch và công trình khoa học

 

6. Giảng viên Lê Thị Thu Thảo

Co Thu Thao

Học vị: Học viên cao học

Email: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Giảng dạy môn: Lịch sử nhà nước và pháp luật

Sơ yếu lý lịch và công trình khoa học

 

 

 


Tin cũ hơn:

Ngày cập nhật (Chủ nhật, 19 11 2017 15:48)

 
Chế độ hiển thị tốt nhất: 1024 x 800  với MoZilla Firefox