DANH MỤC
THÔNG TIN KHÁC
Weblink

 

 

 

 

 

 

Mẫu dành cho cán bộ - giảng viên - Thu chi Nội bộ

TT

Tên văn bản

Download

1

GIẤY CHỨNG NHẬN LÀ CÁN BỘ - GIẢNG VIÊN

Bấm vào đây để tải về

2

GIẤY CHỨNG NHẬN LÀ GIẢNG VIÊN

Bấm vào đây để tải về

3

LÝ LỊCH TRÍCH NGANG

Bấm vào đây để tải về

4

PHIẾU BỔ SUNG LÝ LỊCH CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC

Bấm vào đây để tải về

5

PHIẾU CHUYỂN HỒ SƠ CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC

Bấm vào đây để tải về

6

SƠ YẾU LÝ LỊCH KHOA HỌC

Bấm vào đây để tải về

7

SƠ YẾU LÝ LỊCH

Bấm vào đây để tải về

8

MẪU CAM KẾT LÀM VIỆC LÂU DÀI (THU CHI NỘI BỘ)

Bấm vào đây để tải về

Ngày cập nhật (Thứ năm, 12 4 2012 11:03)

 
Chế độ hiển thị tốt nhất: 1024 x 800  với MoZilla Firefox