DANH MỤC
THÔNG TIN KHÁC
Weblink

 

 

 

 

 

 

Mẫu giấy nghỉ phép năm, giấy đi đường, Thai sản, việc riêng, không lương

TT

Tên văn bản

Download

1

GIẤY XIN NGHỈ PHÉP NĂM

Bấm vào đây để tải về

2

GIẤY ĐI ĐƯỜNG

Bấm vào đây để tải về

3 GIẤY NGHỈ KHÔNG LƯƠNG Bấm vào đây để tải về
4 GIẤY NGHỈ THAI SẢN, NGHỈ VIỆC RIÊNG Bấm vào đây để tải về

Ngày cập nhật (Thứ sáu, 13 6 2014 09:43)

 
Chế độ hiển thị tốt nhất: 1024 x 800  với MoZilla Firefox