DANH MỤC
THÔNG TIN KHÁC
Weblink

 

 

 

 

 

 

ĐỘI NGŨ GIẢNG VIÊN

 

ĐỘI NGŨ GIẢNG VIÊN KHOA LUẬT HÌNH SỰ


* LÃNH ĐẠO KHOA:

Trưởng khoa: TS. Võ Thị Kim Oanh

Phó trưởng khoa: PGS.TS. Nguyễn Thị Phương Hoa, ThS. Phạm Thái

 

Thông tin cá nhân:

1. Trưởng khoa: Võ Thị Kim Oanh

Co K.Oanh

Học vị: Tiến sĩ Luật, giảng viên chính

Email: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Bộ môn: Luật Tố tụng hình sự

Lý lịch khoa học

 

2. Phó trưởng khoa: Nguyễn Thị Phương Hoa

Học hàm: Phó Giáo sư

Học vị: Tiến sĩ Luật 

Email: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Bộ môn: Luật Hình sự

 Lý lịch khoa học

 

3. Phó trưởng khoa: Phạm Thái 

DSC 3083

 

Học vị: Thạc sĩ Luật - đang là nghiên cứu sinh

Email: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Bộ môn: Tội phạm học

Lý lịch khoa học

 

4.Trợ lý khoa Nguyễn Thị Thanh Thảo

Học vị: Cử nhân Luật

Email: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

ĐT: 39400989/171

 

* BỘ MÔN LUẬT HÌNH SỰ

 

5. Giảng viên Phan Anh Tuấn

Học vị: Tiến sĩ Luật, giảng viên chính 

Chức vụ: Trưởng bộ môn Luật Hình sự

Email: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

 

6. Giảng viên Phan Thị Phương Hiền

 Học vị: Thạc sĩ Luật

 Email: ptphien@hcmulaw.edu.vn

 Lý lịch khoa học

 

7.Giảng viên Nguyễn Thị Ánh Hồng

Học vị: Thạc sĩ Luật

Hiện đang là Nghiên cứu sinh

Email: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Lý lịch khoa học 

 

8. Giảng viên Lê Vũ Huy

Học vị: Thạc sĩ Luật

Email: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

 Lý lịch khoa học

 

9.Giảng viên Mai Khắc Phúc

Học vị: Thạc sĩ Luật

Email: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Lý lịch khoa học 

 

10. Giảng viên Hoàng Thị Tuệ Phương
Học vị:Tiến sĩ Luật   
Email: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

 Lý lịch khoa học

 

12. Giảng viên Trần Thanh Thảo

Học vị: Thạc sĩ Luật

Email: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

 Lý lịch khoa học

 

13.Giảng viên Vũ Thị Thúy

Học vị: Tiến sĩ Luật

Email: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

 Lý lịch khoa học

 

14.Giảng viên Mai Thị Thủy

Học vị: Thạc sĩ Luật

Email: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

 Lý lịch khoa học

 

15.  Giảng viên Trần Ngọc Lan Trang

Học vị: Cử nhân Luật

Hiện đang học Cao học

Email: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it  

 Lý lịch khoa học

 

*  BỘ MÔN LUẬT TỐ TỤNG HÌNH SỰ

 

16. Giảng viên Đinh Văn Đoàn

Học vị: Thạc sĩ Luật

Email: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

 Lý lịch khoa học

 

17. Giảng viên Lê Thị Thùy Dương

Học vị: Thạc sĩ Luật

Email: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

 Lý lịch khoa học

 

18.Giảng viên Lê Huỳnh Tấn Duy

Học vị: Tiến sĩ Luật

Email: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

 

19.Giảng viên Lương Thị Mỹ Quỳnh

Học vị:Tiến sĩ Luật

Email: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

 

*  BỘ MÔN TỘI PHẠM HỌC

 

 20.Giảng viên Lê Nguyên Thanh

Học vị: Tiến sĩ Luật

Chức vụ: Trưởng bộ môn Tội phạm học

Email: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it Lý lịch khoa học

 

21. Giảng viên Nguyễn Huỳnh Bảo Khánh

Học vị:Tiến sĩ Luật

Email: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

 Lý lịch khoa học

 

22. Giảng viên Lê Thị Anh Nga

Học vị: Cử nhân Luật

Hiện đang học cao học

Email: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Lý lịch khoa học 


 

 


 

 


Tin cũ hơn:

Ngày cập nhật (Thứ tư, 01 3 2017 17:34)

 
Chế độ hiển thị tốt nhất: 1024 x 800  với MoZilla Firefox