DANH MỤC
THÔNG TIN KHÁC
Weblink

 

 

 

 

 

 

Đội ngũ giảng viên

 

 

 

Tổ chức nhân sự

Lãnh đạo khoa

Trưởng khoa

+ PGS.TS. Trần Việt Dũng

- Phó trưởng khoa:

+ TS. Ngô Hữu Phước

Thông tin cá nhân

 

I. Lãnh đạo khoa:

1.  Trưởng khoa: Trần Việt Dũng

Học vị: Phó giáo sư, Tiến sĩ Luật

Nơi cấp bằng: Đại học quốc gia Singapore (NUS)

Giảng dạy môn: Luật Thương mại quốc tế, Pháp luật WTO, Giải quyết tranh chấp trong khuôn khổ WTO, Toàn cầu hóa và pháp luật

Lĩnh vực nghiên cứu: Pháp luật Thương mại quốc tế công, Pháp luật hợp đồng Thương mại quốc tế

Email:  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Sơ yếu lý lịch và công trình khoa học

 

2. Phó trưởng khoa: Ngô Hữu Phước

Học vị: Tiến sĩ Luật

Nơi cấp bằng: Trường Đại học luật TP.HCM

Giảng dạy môn: Công pháp quốc tế, Luật hàng không dân dụng quốc tế

 

II. Bộ môn Tư pháp quốc tế - Luật so sánh

3. Trưởng bộ môn: Đỗ Thị Mai Hạnh

Học vị: Tiến sĩ Luật

Nơi cấp bằng: Đại học Wollongong, Australia

Giảng dạy môn: Luật So Sánh, Tư pháp quốc tế, Các vấn đề chuyên sâu về xung đột pháp luật

Lĩnh vực nghiên cứu: Pháp Luật về tài sản trong luật so sánh, Pháp luật về hợp đồng và bồi thường thiệt hại của nước Anh, Án lệ của các nước thuộc Thông Luật, Pháp luật của WTO

Định hướng nghiên cứu: So sánh Tư pháp quốc tế của các quốc gia trên thế giới.

Email:  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Sơ yếu lý lịch và công trình khoa học

 

4. Giảng viên: Lê Thị Nam Giang

Học vị: Tiến sĩ Luật

Giảng dạy: Tư pháp quốc tế

Lĩnh vực nghiên cứu: Luật sở hữu trí tuệ, Chuyển giao công nghệ, Trọng tài thương mại, Giải quyết tranh chấp Thương mại quốc tế-Tư pháp quốc tế (Private International Law-Conflic of Law),

Email:  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Sơ yếu lý lịch và công trình khoa học

 

5. Giảng viên: Phan Ngọc Tâm

Học vị: Tiến sĩ luật

Nơi cấp bằng: Khoa Luật (Đại học Lund - Thụy Điển) - Đại học Luật Tp.HCM

Giảng dạy môn: Tư pháp quốc tế, Luật Hàng hải quốc tế

Lĩnh vực nghiên cứu: Sở hữu trí tuệ, Tư pháp quốc tế, Giải quyết tranh chấp Thương mại quốc tế, Luật Hàng hải quốc tế

Định hướng nghiên cứu: So sánh Tư pháp quốc tế của Việt Nam và các quốc gia trên thế giới, Pháp luật về Vận tải quốc tế, Quyền SHTT (Quyền tác giả) trong môi trường kỹ thuật số, Pháp luật về Đầu tư quốc tế

Email:  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Sơ yếu lý lịch và công trình khoa học 

 

6. Giảng viên: Phan Hoài Nam

Học vị: Thạc sĩ luật

Nơi cấp bằng: Khoa Luật (Đại học Lund - Thụy Điển) - Đại học Luật Tp.HCM

Giảng dạy môn: Luật So sánh, Tư pháp quốc tế

Lĩnh vực nghiên cứu: Luật So sánh,  Tư pháp quốc tế, Luật Trọng tài

Định hướng nghiên cứu: Giải quyết tranh chấp các vụ việc dân sự có yếu tố nước ngoài theo pháp luật VN và một số nước, So sánh pháp luật trọng tài VN và một số nước

Email:  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Sơ yếu lý lịch và công trình khoa học

 

 7. Giảng viên: Trần Thị Bảo Nga

Học vị: Thạc sĩ luật

Nơi cấp bằng: Đại học Jean Moulin Lyon III - Lyon, Pháp

Giảng dạy môn: Tư pháp quốc tế, Lĩnh vực nghiên cứu: Tư pháp quốc tế, Luật So sánh

Định hướng nghiên cứu: So sánh Luật Công chứng Việt Nam, Pháp

Email:  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Sơ yếu lý lịch và công trình khoa học 

 

8. Giảng viên: Trịnh Anh Nguyên

Học vị: Thạc sĩ Luật

Nơi cấp bằng: Trường Đại học luật TP.HCM

Giảng dạy môn: Tư pháp quốc tế

Lĩnh vực nghiên cứu: Tư pháp quốc tế

Định hướng nghiên cứu: 

Email:   This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it  

Sơ yếu lý lịch và công trình khoa học

 

9. Giảng viên: Nguyễn Lê Hoài

Học vị: Cử nhân Luật

Nơi cấp bằng: Trường Đại học luật TP.HCM

Giảng dạy môn: Tư pháp quốc tế

Lĩnh vực nghiên cứu: Tư pháp quốc tế

Định hướng nghiên cứu: Hợp đồng Thương mại quốc tế

Giải quyết tranh chấp trong hợp đồng Thương mại quốc tế

Email: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Sơ yếu lý lịch và công trình khoa học

 

10. Giảng viên: Võ Hưng Đạt

Học vị: Cử nhân Luật, học viên cao học

Nơi cấp bằng: Trường Đại học luật TP.HCM

Giảng dạy môn: Tư pháp quốc tế

Lĩnh vực nghiên cứu:  Tư pháp quốc tế

Định hướng nghiên cứu: Hợp đồng có yếu tố nước ngoài, pháp luật hàng hải

Email: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Sơ yếu lý lịch và công trình khoa học

 

 11. Giảng viên: Nguyễn Thị Bích Ngọc

Học vị: Tiến sĩ luật

Nơi cấp bằng: Đại học Tổng hợp Kishinop

Giảng dạy môn: Luật so sánh

Lĩnh vực nghiên cứu:

Định hướng nghiên cứu:

Email:  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Sơ yếu lý lịch và công trình khoa học

 

12. Giảng viên: Trần Ngọc Hà

Học vị: Thạc sĩ luật học

Nơi cấp bằng: Khoa Luật (Đại học Lund - Thụy Điển) - Đại học Luật Tp.HCM

Giảng dạy môn: Luật Thương mại quốc tế, Luật so sánh

Lĩnh vực nghiên cứu: Luật Thương mại quốc tế, Luật so sánh

Email: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Sơ yếu lý lịch và công trình khoa học

 

13. Giảng viên: Nguyễn Thị Hằng

Học vị:  Thạc sỹ  Luật

Nơi cấp bằng: Đại học Luật TP.HCM

Giảng dạy môn: Luật so sánh, Tư pháp quốc tế

Lĩnh vực nghiên cứu: Luật So sánh, Tư pháp quốc tế, Nhãn hiệu hàng hóa Việt Nam, EU

Định hướng nghiên cứu: Nhãn hiệu hàng hóa, Án lệ; Tư pháp quốc tế

Email: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Sơ yếu lý lịch và công trình khoa học

 

14. Giảng viên: Ngô Kim Hoàng Nguyên

Học vị: Thạc sĩ luật học

Nơi cấp bằng: Đại học Luật TP.HCM

Giảng dạy môn: Luật so sánh

Lĩnh vực nghiên cứu: Luật So sánh, Án lệ và Hệ thống tư pháp Hoa Kỳ, Nhật Bản

Định hướng nghiên cứu: Luật So sánh, Hệ thống tư pháp Hoa Kỳ, Nhật Bản

Email: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Sơ yếu lý lịch và công trình khoa học

 

15. Giảng viên: Phùng Hồng Thanh

Học vị: Cử nhân Luật, học viên cao học

Nơi cấp bằng: ĐH Luật TP.HCM

Giảng dạy môn: Tư pháp QT

Email: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

 

III. Bộ môn Công pháp quốc tế

16. Trưởng bộ môn: Ngô Hữu Phước

Học vị: Tiến sĩ luật học

Nơi cấp bằng: Trường Đại học luật TP.HCM

Giảng dạy môn: Công pháp quốc tế, Luật hàng không dân dụng quốc tế,

Lĩnh vực nghiên cứu: Công pháp quốc tế, Luật hàng không dân dụng quốc tế,

Email: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Sơ yếu lý lịch và công trình khoa học

 

17. Giảng viên: Hà Thị Hạnh

Học vị: Cử nhân Luật, học viên cao học

Nơi cấp bằng: Đại học Luật TP.HCM

Giảng dạy môn: Công pháp quốc tế

Lĩnh vực nghiên cứu: Luật quốc tế, Luật các tổ chức quốc tế, Luật Điều ước quốc tế,

Định hướng nghiên cứu: Luât quốc tế về quyền con người, Tư pháp quốc tế

Email: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Sơ yếu lý lịch và công trình khoa học

 

18. Giảng viên: Nguyễn Thị Vân Huyền

Học vị: Thạc sĩ luật

Nơi cấp bằng: Đại học Luật TP.HCM

Giảng dạy môn: Công pháp quốc tế

Lĩnh vực nghiên cứu: Luật Quốc tế, Luật Hành chính

Định hướng nghiên cứu: Luật Quốc tế về Ngoại giao và lãnh sự

Email: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Sơ yếu lý lịch và công trình khoa học

 

19. Giảng viên: Trần Thăng Long

Học vị: Tiến sĩ luật

Nơi cấp bằng: Đại học La Trobe - Australia

Giảng dạy môn: Công pháp quốc tế

Lĩnh vực nghiên cứu: Các vấn đề của luật quốc tế, Lễ tân ngoại giao, Luật các tổ chức quốc tế, Luật điều ước và tập quán Thương mại quốc tế, Luật cạnh tranh và chống độc quyền, Luật cạnh tranh quốc tế

Định hướng nghiên cứu: Các vấn đề cơ bản và chuyên sâu của luật quốc tế, Những vấn đề pháp lý của tổ chức ASEAN, Luật cạnh tranh và chống độc quyền, Luật chống cạnh tranh không lành mạnh và bảo vệ người tiêu dùng, Luật cạnh tranh quốc tế (International Competition Law), Pháp luật kinh doanh của các nước trong hệ thống common law

Email: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Sơ yếu lý lịch và công trình khoa học

 

20. Giảng viên: Lê Đức Phương

Học vị: Thạc sĩ Luật

Nơi cấp bằng: Đại học Luật TP.HCM

Giảng dạy môn: Công pháp quốc tế

Lĩnh vực nghiên cứu: Công pháp quốc tế, Tư pháp quốc tế

Định hướng nghiên cứu: Công pháp quốc tế, Luật quốc tế về quyền con người, Luật biển quốc tế và Việt Nam, Luật hình sự quốc tế và Luật hình sự Việt Nam, Lý luận về nhà nước và pháp luật.

Email: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Sơ yếu lý lịch và công trình khoa học

 

21. Giảng viên: Trần Phú Vinh

Học vị: Thạc sĩ luật

Nơi cấp bằng: Hà Lan

Giảng dạy môn: Luật quốc tế

Lĩnh vực nghiên cứu: Luật quốc tế

Email: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Sơ yếu lý lịch và công trình khoa học

 

 22. Giảng viên: Chung Lê Hồng Ân

Học vị: Cử nhân Luât, học viên cao học

Nơi cấp bằng: Đại học Kinh tế - Luật TP.HCM

Giảng dạy môn: Luật quốc tế

Lĩnh vực nghiên cứu: Luật quốc tế

Email: clhan This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Sơ yếu lý lịch và công trình khoa học

 

23. Giảng viên: Nguyễn Phượng An

Học vị: Thạc sĩ luật

Nơi cấp bằng: Đại học Luật TP.HCM

Giảng dạy môn: Luật quốc tế

Lĩnh vực nghiên cứu: Luật quốc tế

Email: npan This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Sơ yếu lý lịch và công trình khoa học

 

IV. Bộ môn Luật Thương mại quốc tế

24. Phó bộ môn: Nguyễn Thị Lan Hương

Học vị: Thạc sĩ luật

Nơi cấp bằng: Khoa Luật, Đại học Tổng hợp Nagoya, Tp. Nagoya, Nhật Bản

Giảng dạy môn: Luật Thương mại quốc tế

Lĩnh vực nghiên cứu: Pháp luật của tổ chức thương mại thế giới (WTO)

Định hướng nghiên cứu: WTO và vấn đề môi trường, hợp đồng mua bán và vận chuyển hàng hóa quốc tế.

Email:  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Sơ yếu lý lịch và công trình khoa học

  

25. Giảng viên: Lê Thị Ánh Nguyệt

Học vị: Tiến sĩ luật

Nơi cấp bằng: Khoa Luật, Đại học Tổng hợp Nagoya, Tp. Nagoya, Nhật Bản

Chức vụ: Trưởng bộ môn Luật Thương mại QT

Giảng dạy môn: Luật Thương mại quốc tế, Pháp luật WTO, Giải quyết tranh chấp trong khuôn khổ WTO

Lĩnh vực nghiên cứu: Luật Thương mại quốc tế, Pháp luật WTO, Giải quyết tranh chấp trong khuôn khổ WTO

Email:  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Sơ yếu lý lịch và công trình khoa học

 

26. Giảng viên: Trần Thị Thùy Dương

Học vị: Tiến sĩ luật

Nơi cấp bằng: Cộng hòa Pháp

Giảng dạy môn: Luật Thương mại quốc tế, giải quyết tranh chấp trong Thương mại quốc tế

Lĩnh vực nghiên cứu: Luật Thương mại quốc tế, giải quyết tranh chấp trong Thương mại quốc tế

Email: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Sơ yếu lý lịch và công trình khoa học

 

27. Giảng viên: Vũ Duy Cương

Học vị: Thạc sĩ Luật

Nơi cấp bằng: Đại học Lund Thụy Điển

Giảng dạy môn: Thương mại Quốc tế

Lĩnh vực nghiên cứu: Thương mại quốc tế

Định hướng nghiên cứu: 

Email:  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Sơ yếu lý lịch và công trình khoa học

 

28. Giảng viên: Lê Thị Ngọc Hà

Học vị: Cử nhân Luật

Nơi cấp bằng: Đại học Luật TP.HCM

Giảng dạy môn: Luật Thương mại quốc tế, Giải quyết tranh chấp HĐ Thương mại quốc tế

Lĩnh vực nghiên cứu: Luật Thương mại quốc tế, Giải quyết tranh chấp HĐ Thương mại quốc tế

Email: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Sơ yếu lý lịch và công trình khoa học

   

29. Giảng viên: Trần Thị Thuận Giang

Học vị: Thạc sỹ Luật 

Nơi cấp bằng: Đại học Luật TP.HCM

Giảng dạy môn: Luật Thương mại quốc tế

Lĩnh vực nghiên cứu: Luật Thương mại quốc tế,

Định hướng nghiên cứu: Chính sách Thương mại của các Tổ chức WTO, EU, ASEAN...

Email: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Sơ yếu lý lịch và công trình khoa học

 

30. Giảng viên: Lê Tấn Phát

Học vị: Thạc sĩ luật

Nơi cấp bằng: Đại học Montesquieu, Bordeaux, Pháp

Giảng dạy môn: Luật Thương mại quốc tế

Lĩnh vực nghiên cứu: Cơ chế giải quyết tranh chấp của WTO, Hợp đồng mua bán hàng hóa quốc tế

Định hướng nghiên cứu: Quyền dân sự, chính trị trong pháp luật quốc tế

Email: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Sơ yếu lý lịch và công trình khoa học

  

31. Giảng viên: Nguyễn Thị Thu Thảo

Học vị: Thạc sỹ Luật

Nơi cấp bằng: Đại học Luật TP.HCM

Giảng dạy môn: Pháp Luật WTO, Giải quyết tranh chấp Hợp đồng Thương mại quốc tế

Lĩnh vực nghiên cứu: Pháp Luật WTO, Giải quyết tranh chấp Hợp đồng Thương mại quốc tế

Email:   This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Sơ yếu lý lịch và công trình khoa học

  

32. Giảng viên: Đặng Huỳnh Thiên Vy

Học vị: TThạc sỹ Luật

Nơi cấp bằng: Đại học Luật TP.HCM

Giảng dạy môn: Luật Thương mại quốc tế, Tập quán thương mại và nghĩa vụ thanh toán QT

Lĩnh vực nghiên cứu: Pháp luật WTO, Tập quán Thương mại quốc tế,

Định hướng nghiên cứu: Cơ chế giải quyết tranh chấp của WTO, Nghĩa vụ thanh toán QT

Email: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Sơ yếu lý lịch và công trình khoa học

 

33. Giảng viên: Ngô Nguyễn Thảo Vy

Học vị: Thạc sỹ Luật

Nơi cấp bằng: Đại học Luật TP.HCM

Giảng dạy môn: Luật Thương mại quốc tế, Tập quán thương mại và nghĩa vụ thanh toán QT

Lĩnh vực nghiên cứu: Pháp luật WTO, Tập quán Thương mại quốc tế,

Định hướng nghiên cứu: Cơ chế giải quyết tranh chấp của WTO, Nghĩa vụ thanh toán QT

Email: nntvy This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Sơ yếu lý lịch và công trình khoa học

 

34. Giảng viên: Nguyễn Hoàng Thái Hy

Học vị: Thạc sỹ Luật

Nơi cấp bằng: Đại học Luật TP.HCM

Giảng dạy môn: Luật Thương mại quốc tế, Tập quán thương mại và nghĩa vụ thanh toán QT

Lĩnh vực nghiên cứu: Pháp luật WTO, Tập quán Thương mại quốc tế,

Định hướng nghiên cứu: Cơ chế giải quyết tranh chấp của WTO, Nghĩa vụ thanh toán QT

Email: nhthy This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Sơ yếu lý lịch và công trình khoa học

 


Tin mới hơn:
Tin cũ hơn:

Ngày cập nhật (Thứ ba, 27 6 2017 14:16)

 
Chế độ hiển thị tốt nhất: 1024 x 800  với MoZilla Firefox