DANH MỤC
THÔNG TIN KHÁC
Weblink

 

 

 

 

 

 

Phản hồi việc đình chỉ học tập 01 năm đối với sinh viên Trường

Ngày 18/01/2017, Hội đồng Kỷ luật Nhà trường đã ra văn bản tư vấn để Hiệu trưởng ký Quyết định đình chỉ học tập 01 năm đối với sinh viên N.T.N.A lớp Dân sự 40A1 với hành vi tàng trữ và đưa vào Trường trái phép 08 tài liệu phô-tô vi phạm quyền tác giả và quy định của Nhà trường. Qua đó, có nhiều cơ quan thông tin và báo chí đã liên hệ với Nhà trường nhằm thông tin thêm vụ việc nói trên, Nhà trường xin phản hồi như sau:

1.Việc ra quyết định kỷ luật sinh viên nêu trên dựa theo các văn bản sau đây:

- Luật Sở hữu trí tuệ 2005, sửa đổi bổ sung năm 2009:

Hành vi sao chép tác phẩm và chuyển giao trái phép tác phẩm cho người khác của sinh viên N.T.N.A là hành vi vi phạm pháp luật sở hữu trí tuệ. Cụ thể hành vi trên đã xâm phạm quyền sao chép tác phẩm, quyền truyền đạt tác phẩm của chủ sở hữu quyền tác giả là Trường Đại học Luật TP. Hồ Chí Minh được quy định tại Điều 20 Luật Sở hữu trí tuệ. Hành vi vi phạm này được quy định tại khoản 6, Điều 28 Luật Sở hữu trí tuệ: “Sao chép tác phẩm mà không được phép của tác giả, chủ sở hữu quyền tác giả, trừ trường hợp quy định tại điểm a và điểm đ khoản 1 Điều 25 của Luật này” (Điểm a khoản 1 Điều 25: Tự sao chép một bản nhằm mục đích nghiên cứu khoa học, giảng dạy của cá nhân; Điểm đ khoản 1 Điều 25: Sao chép tác phẩm để lưu trữ trong thư viện với mục đích nghiên cứu;). Hành vi sao chép và chuyển giao của sinh viên N.T.N.A không thuộc quy định của điểm a khoản 1 Điều 25 vì Điều 25 chỉ được áp dụng khi thỏa mãn 03 điều kiện:

Thứ nhất, tự sao chép không quá 1 bản nhằm mục đích nghiên cứu khoa học và giảng dạy. Trong trường hợp này, sinh viên N.T.N.A đã sao chép và chuyển giao tác phẩm sao chép cho người khác. Thứ hai, việc tự sao chép tác phẩm nêu trên phải đảm bảo không ảnh hưởng đến việc khai thác bình thường tác phẩm. Thứ ba, việc tự sao chép nêu trên không gây phương hại đến các quyền của tác giả, chủ sở hữu quyền tác giả. Nếu giả sử Nhà trường cho phép mỗi sinh viên (hiện nay Trường có trên 15.000 nghìn sinh viên) tự sao chép một bản để học tập thì sẽ có khoảng 15.000 cuốn sách phô-tô cho mỗi đầu sách và như vậy chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến việc khai thác bình thường của tác phẩm, phương hại đến quyền của tác giả, chủ sở hữu quyền tác giả. Do đó, pháp luật về quyền tác giả sẽ không được tôn trọng và thực thi, giá trị sáng tạo sẽ không được tôn vinh.

Rõ ràng, trường hợp phô-tô giáo trình của sinh viên N.T.N.A không thỏa mãn các điều kiện được quy định trong điểm a khoản 1 Điều 25 Luật Sở hữu trí tuệ.

Nữ sinh viên này đang học năm thứ hai và đã phô-tô 08 cuốn sách của 08 đầu giáo trình khác nhau, nghĩa là sinh viên này không chỉ vi phạm một lần mà là 08 lần trong 08 môn học khác nhau. Không những thế, sinh viên này còn lôi kéo các sinh viên khác vi phạm pháp luật sở hữu trí tuệ, chuyển giao lại các tác phẩm vi phạm bản quyền cho sinh viên năm thứ nhất. Dù bạn sinh viên năm thứ nhất đã từ chối nhận vì biết là vi phạm Nội quy của Nhà trường, nữ sinh viên này vẫn khuyến khích và thuyết phục để bạn sinh viên năm thứ nhất nhận giáo trình phô-tô.

-         Luật Giáo dục đại học ban hành năm 2012 và các văn bản hướng dẫn thi hành

Nội quy trường học được Hiệu trưởng ký ban hành trên cơ sở các quy định tại điểm a, khoản 3, Điều 20 Luật Giáo dục đại học năm 2012 quy định về nhiệm vụ và quyền hạn của hiệu trưởng, theo đó hiệu trưởng có quyền: “Ban hành các quy chế, quy định trong cơ sở giáo dục đại học…” và Điều 22 Quy chế Công tác sinh viên đối với chương trình đào tạo đại học hệ chính quy ban hành kèm theo Thông tư số 10/2016/TT-BGDĐT ngày 05 tháng 04 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định về trách nhiệm của hiệu trưởng cơ sở giáo dục đại học: “Căn cứ nội dung của Quy chế này xây dựng quy chế, quy định cụ thế về công tác sinh viên phù hợp với chức năng, nhiệm vụ và thực tiễn công tác tổ chức giáo dục và đào tạo của nhà trường”).

Hơn nữa, với tư cách là một trong hai cơ sở đào tạo pháp luật lớn nhất của cả nước, hàng năm Nhà trường cung cấp cho xã hội hàng nghìn cử nhân luật – là những người trực tiếp hoạt động trong lĩnh vực pháp luật, cho nên việc xây dựng nội quy của Trường Đại học Luật TP. HCM phải đáp ứng mục tiêu định hướng phong cách, đạo đức, ý thức chấp hành nghiêm chỉnh pháp luật cho sinh viên.

          2. Về hình thức đình chỉ học tập 01 năm đối với sinh viên N.T.N.A đối với hành vi vi phạm.

          Có ý kiến cho rằng đây là một hình thức kỷ luật quá “nghiêm khắc”. Chúng tôi cho rằng đối với sinh viên này, nếu việc vi phạm chỉ mang tính hiện tượng, vi phạm lần đầu và duy nhất thì đây có thể xem là một hình thức kỷ luật nghiêm khắc.

          Tuy nhiên, sinh viên N.T.N.A đã nhiều lần phô-tô nhiều giáo trình của Nhà trường, không những chỉ để sử dụng cho cá nhân mà còn chuyển giao để người khác tiếp tục sử dụng. Xét trong bối cảnh việc sao chép bất hợp pháp tài liệu học tập đang diễn ra rất phổ biến, thường xuyên, rất nghiêm trọng, chính Nhà trường cũng đã phổ biến, tuyên truyền rộng rãi đến tất cả sinh viên về việc nghiêm cấm thực hiện các hành vi vi phạm luật sở hữu trí tuệ, nhưng Trường vẫn phát hiện một số vụ việc và đã có một số hình thức kỷ luật như cảnh cáo, đình chỉ học tập 01 năm. Hơn nữa, mặc dù bản thân sinh viên cũng đã ý thức được việc làm này là sai trái, nhưng vẫn cố tình vi phạm nhiều lần thì hình thức kỷ luật này là chính đáng, đúng mực.

          Cần khẳng định rằng, việc sinh viên không có ý thức tôn trọng quyền tác giả, sao chép và phân phối tài liệu học tập của Nhà trường sẽ dẫn đến tình trạng các cơ sở photocopy vi phạm các quy định về sở hữu trí tuệ thông qua hành vi in ấn và phát hành trái phép các tài liệu đó.Cụ thể, Thanh tra Sở Thông tin và Truyền thông TP.HCM đã ra Quyết định 02/QĐ-XPVPHC vào ngày 18/01/2017 xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty TNHH Dịch vụ photocopy Nhất Tín, địa chỉ: số 121 Quốc lộ 13, phường Hiệp Bình Chánh, quận Thủ Đức, TP.HCM với hành vi sử dụng máy photocopy để nhân bản trái phép 209 xuất bản phẩm là giáo trình giảng dạy của Trường Đại học Luật TP.HCM nhằm mục đích kinh doanh, vi phạm quy định tại khoản 4 Điều 9 Nghị định số 60/2014/NĐ-CP về hoạt động in; xử phạt theo điểm b khoản 2 Điều 24 Nghị định số 159/2013/NĐ-CP về xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động báo chí, xuất bản.

          Vì vậy, Nhà trường kiên quyết xử lý để ngăn chặn nhằm cảnh báo, tăng tính hiệu quả giáo dục, giúp sinh viên nâng cao ý thức tuân thủ pháp luật ngay từ khi ngồi trên ghế nhà trường, đặc biệt là đối với sinh viên ngành luật – những người trong tương lai có thể trở thành những người bảo vệ, thực thi công lý.

 

...............

 

 

Trường Đại học Luật TP. HCM chỉ áp dụng hình thức kỷ luật cảnh cáo đối với sinh viên N.T.N.A

Chiều ngày 15/02/2017, Trường Đại học Luật TP. HCM đã ra thông cáo kết luận cuối cùng về việc xử lý kỷ luật sinh viên N.T.N.A với hình thức kỷ luật cảnh cáo.

Trường Đại học Luật TP. HCM cũng khẳng định việc thi hành kỷ luật sinh viên là đúng với các quy định pháp luật và nội quy của Nhà trường. Trong thời gian tới, bên cạnh việc tiếp tục đẩy mạnh các biện pháp giáo dục, tuyên truyền ý thức chấp hành pháp luật nói chung và pháp luật sở hữu trí tuệ nói riêng, Nhà trường sẽ tiếp tục xử lý nghiêm khắc và có các hình thức kỷ luật cao hơn đối với các hành vi vi phạm quy định về pháp luật sở hữu trí tuệ, quyền tác giả cũng như vi phạm nội quy của Nhà trường.


Tin mới hơn:
Tin cũ hơn:

 
Chế độ hiển thị tốt nhất: 1024 x 800  với MoZilla Firefox