DANH MỤC
THÔNG TIN KHÁC
Weblink

 

 

 

 

 

 

09-01-2017- Trường Đại học Luật TP. Hồ Chí Minh công bố điểm trúng tuyển đại học Văn bằng 2 hệ chính quy khóa 9b - 2016

                                TP. Hồ Chí Minh, ngày 06 tháng 01 năm 2017

 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc công bố điểm trúng tuyển

trình độ đại học văn bằng 2 hệ chính quy năm 2016 (đợt 2)

của Trường Đại học Luật TP. Hồ Chí Minh

 

 

                                  CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH VĂN BẰNG 2 HỆ CHÍNH QUY NĂM 2016

 

Căn cứ Quyết định số 118/2000/QĐ - TTg ngày 10/10/2000 của Thủ tướng Chính phủ về việc thay đổi tổ chức của Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh (tách Trường Đại học Luật thuộc Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh thành Trường Đại học Luật TP. Hồ Chí Minh thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo);

 Căn cứ Điều lệ Trường Đại học, ban hành kèm theo Quyết định số 70/2014/QĐ-TTg ngày 10/12/2014 của Thủ tướng Chính phủ;

 Căn cứ Quy định về đào tạo để cấp bằng Đại học thứ hai, ban hành kèm theo Quyết định số 22/2001/QĐ-BGD&ĐT ngày 26/06/2001 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo;

 Căn cứ Quyết định số 2944/QĐ-ĐHL ngày 14/12/2016 của Hiệu trưởng Trường Đại học Luật TP. Hồ Chí Minh về việc thành lập Hội đồng tuyển sinh đại học văn bằng 2 hệ chính quy năm 2016 (đợt 2);

 Căn cứ kết luận cuộc họp của Hội đồng tuyển sinh đại học văn bằng 2 hệ chính quy ngày 06/01/2017 về việc xét duyệt điểm trúng tuyển,

 

                                                                                   QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Điểm chuẩn trúng tuyển trình độ đại học văn bằng 2 hệ chính quy năm 2016 (đợt 2) của Trường Đại học Luật TP. Hồ Chí Minh là 11,5 điểm.

 Điều 2. Trưởng các phòng: Đào tạo, Hành chính - Tổng hợp và các thành viên trong Hội đồng tuyển sinh đại học văn bằng 2 hệ chính quy năm 2016 (đợt 2) căn cứ Quyết định thi hành./.

 

                        

 

                             CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH

 


Tin mới hơn:
Tin cũ hơn:

Ngày cập nhật (Thứ hai, 09 1 2017 09:46)

 
Chế độ hiển thị tốt nhất: 1024 x 800  với MoZilla Firefox