DANH MỤC
THÔNG TIN KHÁC
Weblink

 

 

 

 

 

 

Kết quả kỳ thi tuyển sinh hệ VLVH Khóa 23.

Để xem điểm thi, thí sinh truy cập vào mục thông báo tuyển sinh (bên tay phải màn hình) ---->kết quả tuyển sinh -----> chọn hệ đào tạo là Vừa làm -Vừa học -----> nhập Số báo danh -----> bấm vào phần xem kết quả.

 
Chế độ hiển thị tốt nhất: 1024 x 800  với MoZilla Firefox