DANH MỤC
THÔNG TIN KHÁC
Weblink

 

 

 

 

 

 

Ngày 16-12-2016_Phòng Đào tạo công bố danh sách sinh viên hệ chính quy (Văn bằng 1 và Văn bằng 2) dự kiến bị cảnh báo học vụ, đình chỉ học tập và buộc thôi học kể từ học kỳ 1 năm học 2016-2017 vì có kết quả học tập yếu kém

Ngày 16-12-2016_Phòng Đào tạo công bố danh sách sinh viên hệ chính quy (Văn bằng 1 và Văn bằng 2) dự kiến bị cảnh báo học vụ, đình chỉ học tập và buộc thôi học kể từ học kỳ 1 năm học 2016-2017 vì có kết quả học tập yếu kém

Tải về để xem

Lưu ý: Sinh viên có khiếu nại về điểm liên hệ Phòng Đào tạo trước ngày 27/12/2016, mọi thắc mắc sau khi có quyết định sẽ không được giải quyết.


Tin mới hơn:
Tin cũ hơn:

Ngày cập nhật (Thứ sáu, 16 12 2016 17:59)

 
Chế độ hiển thị tốt nhất: 1024 x 800  với MoZilla Firefox