DANH MỤC
THÔNG TIN KHÁC
Weblink

 

 

 

 

 

 

Ngày 10-11-2016_Phòng Đào tạo thông báo điều chỉnh giảng đường giảng dạy, học tập, thi và coi thi của một số lớp thuộc các hệ đào tạo (chính quy và vừa làm vừa học) từ ngày 25/11 đến 27/11/2016

Ngày 10-11-2016_Phòng Đào tạo thông báo điều chỉnh giảng đường giảng dạy, học tập, thi và coi thi của một số lớp thuộc các hệ đào tạo (chính quy và vừa làm vừa học) từ ngày 25/11 đến 27/11/2016

Tải về để xem


Tin mới hơn:
Tin cũ hơn:

Ngày cập nhật (Thứ năm, 10 11 2016 16:14)

 
Chế độ hiển thị tốt nhất: 1024 x 800  với MoZilla Firefox