DANH MỤC
THÔNG TIN KHÁC
Weblink

 

 

 

 

 

 

Ngày 26-8-2016_Thông tin sinh viên đăng ký dự thi TOEIC tại trường Đại học Luật Tp. Hồ Chí Minh (Do IIG Việt Nam tổ chức) trong tháng 8/2016 (Đợt 2) và kế hoạch tổ chức thi TOEIC tháng 9/2016

Ngày 26-8-2016_Thông tin sinh viên đăng ký dự thi TOEIC tại trường Đại học Luật Tp. Hồ Chí Minh (Do IIG Việt Nam tổ chức) trong tháng 8/2016 (Đợt 2) và kế hoạch tổ chức thi TOEIC tháng 9/2016

Tải về để xem

1. Số lượng sinh viên đăng ký tại trường: 185

2. Kế hoạch tổ chức thi: ngày 27/8/2016 (thứ 7)

- Sáng từ 07g30 - 11g00

3. Hệ thống giảng đường sử dụng tổ chức thi:

3.1. Phòng để đồ cá nhân sinh viên: B.105;

3.2. Phòng để đồ cá nhân giám thị IIG Việt Nam: B.106

3.3. Phòng tổ chức thi: B.201+B.202+B.301+B.302+B.401+B.402

4. Một số lưu ý đối với sinh viên dự thi:

-   Thực hiện nghiêm túc “Nội quy phòng thi” do IIG Việt Nam quy định;

-   Mang theo bản chính CMND, Thẻ sinh viên, Phiếu ĐKDT_Liên 2 và Giấy xác nhận (đối với những sinh viên có chứng minh nhân dân bị bong, bóc, ép dẽo, ép thêm plastic). Giấy xác nhận sinh viên nhận tại giảng đường (theo quy định tại mục 3.1) từ 07g15 - 07g30 (buổi sáng)

- Gửi túi xách, vật dụng cá nhân (nếu có) tại giảng đường B.105 theo quy định;

-   Có mặt tại Phòng thi trước 30 phút.

KẾ HOẠCH TỔ CHỨC THI TOEIC THÁNG 9/2016 (Chỉ có 01 đợt)

- Nhận hồ sơ:                           Từ 12/9/2016 đến 16/9/20116

- Công bố danh sách dự thi:        22/9/2016; 

- Ngày thi:                               24/9/2016 (thứ 7);

- Công bố kết quả:                    Dự kiến chiều 04/10/2016

 
* Lệ phí thi: 740,000đ (bảy trăm bốn mươi ngàn đồng) tương đương với 33 USD, lệ phí dự thi bằng Đồng Việt Nam được IIG Việt Nam tính trên cơ sở tỷ giá giữa Đô la Mỹ và Đồng Việt Nam. Cụ thể, tỷ giá áp dụng để thu lệ phí tháng 8/2016 là tỷ giá bán ra của Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam vào ngày 24/8/2016. Tỷ giá quy đổi: 22.330VND/1USD

Lưu ý:

- Khi đến đăng ký dự thi, sinh viên phải mang theo bản chính chứng minh nhân dân (phải còn rõ số và các thông tin cá nhân, không được ép dẻo, ép lụa, ép thêm plastic, hoặc cắt sát viền) hoặc hộ chiếu và thẻ sinh viên (thẻ giấy có đóng dấu của Trường) để đối chiếu, kiểm tra.

- Các biểu mẫu và thông báo áp dụng:

+ Bản đăng ký - Liên 1

+ Bản đăng ký - Liên 2

+ Giấy xác nhận của IIG Việt Nam

+ Nội Quy phòng thi

+ Thông báo quy định về chuyển thi của IIG Việt NamTin mới hơn:
Tin cũ hơn:

Ngày cập nhật (Thứ sáu, 26 8 2016 10:53)

 
Chế độ hiển thị tốt nhất: 1024 x 800  với MoZilla Firefox