DANH MỤC
THÔNG TIN KHÁC
Weblink

 

 

 

 

 

 

16-6-2015-Thông báo về việc nhận học bổng KKHT HK2, năm học 2014-2015

Chi tiết xem file đính kèm:

1. Thông báo 973/TB-ĐHL  về việc công bố kết quả và danh sách sv nhận học bổng.

2. Quyết định 951/QĐ-ĐHL về việc cấp học bổng khuyến khích học tập cho sinh viên K35 - QTL, K36, K37, K38 và K39.

3. Danh sách sinh viên nhận học bổng.


Tin mới hơn:
Tin cũ hơn:

 
Chế độ hiển thị tốt nhất: 1024 x 800  với MoZilla Firefox