DANH MỤC
THÔNG TIN KHÁC
Weblink

 

 

 

 

 

 

22-5-2015- Danh sách sinh viên dự kiến được nhận học bổng khuyến khích học tập học kỳ 2 (2014-2015)

THÔNG BÁO

Về việc công bố danh sách dự kiến sinh viên được nhận học bổng khuyến khích học tập học kỳ 2 năm học 2014 - 2015

Trên cơ sở họp Hội đồng xét cấp học bổng khuyến khích học tập học kỳ 2 năm học 2014 – 2015 (gọi tắt là Hội đồng) vào ngày 20/5/2015, Hội đồng thống nhất đưa ra mức điểm và số lượng sinh viên nhận học bổng khuyến khích học tập như sau:

-         Khóa 35 QTL: điểm học tập đạt 8.36 và ĐRL đạt loại khá, có 08 sinh viên

-         Khóa 36: điểm học tập đạt 8.23 Và ĐRL đạt loại khá, có 95 sinh viên

-         Khóa 37: điểm học tập đạt 8.13 Và ĐRL đạt loại khá, có 86 sinh viên

-         Khóa 38: điểm học tập đạt 8.03 Và ĐRL đạt loại khá, có 84 sinh viên

-         Khóa 39: điểm học tập đạt 8.2 Và ĐRL đạt loại khá, có 82 sinh viên

                                  (DANH SÁCH CỤ THỂ - vui lòng tải về để xem)

Trên cơ sở đó, Phòng CTCTSV thông báo cho sinh viên được biết và kiểm tra danh sách dự kiến.

Sinh viên khiếu nại về học bổng vui lòng liên hệ trực tiếp tại Phòng CTCTSV (A103, cơ sở Nguyễn Tất Thành) gặp anh Nguyễn Thành Bá Đại, email:  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it , số điện thoại: 0986 787 827.

Thời gian khiếu nại đến hết ngày 03/6/2015. Sau thời hạn trên Nhà trường sẽ ban hành Quyết định chính thức, mọi khiếu nại sẽ không được giải quyết.


Tin mới hơn:
Tin cũ hơn:

 
Chế độ hiển thị tốt nhất: 1024 x 800  với MoZilla Firefox