DANH MỤC
THÔNG TIN KHÁC
Weblink

 

 

 

 

 

 

05-12-2014- Danh sách sinh viên dự kiến được nhận học bổng khuyến khích học tập học kỳ 1 (2014-2015) - có điều chỉnh

THÔNG BÁO

Về việc công bố danh sách dự kiến sinh viên được nhận học bổng khuyến khích học tập học kỳ 1 năm học 2014 - 2015

Trên cơ sở họp Hội đồng xét cấp học bổng khuyến khích học tập học kỳ 1 năm học 2014 – 2015 (gọi tắt là Hội đồng) vào sáng ngày 04/12/2014, Phòng Công tác Chính trị sinh viên đã trình dự kiến mức học bổng và xin ý kiến của Hội đồng, tuy nhiên sau khi Phòng đăng danh sách dự kiến lên website để sinh viên khiếu nại thì trên cơ sở khiếu nại của sinh viên, Phòng đã phát hiện hệ thống PSC bị lỗi do không nhận được một số tín chỉ của các khóa dẫn đến sinh viên của nhiều lớp thiếu tín chỉ và không có tên trong danh sách dự kiến lần 1.

Trên cơ sở phối hợp giữa Phòng CTCTSV và Phòng Đào tạo đã liên hệ làm việc với công ty PSC để khắc phục. Sau khi khắc phục, căn cứ trên mức ngân sách phân bổ cho từng khóa Phòng CTCTSV đã xin ý kiến Hội đồng về danh sách dự kiến lần 2 và được sự chấp thuận của Hội đồng.

Nay Phòng CTCTSV dự kiến lần 2 danh sách sinh viên được nhận học bổng có thay đổi so với danh sách dự kiến lần 1 về mức điểm được nhận học bổng như sau:

- Đối với lớp Quản trị - Luật 35: không thay đổi vẫn giữ mức điểm là 8.09

- Đối với Khóa 36: điều chỉnh tăng mức được nhận học bổng từ 8.0 lên 8.03.

- Đối với Khóa 37: điều chỉnh tăng mức được nhận học bổng từ 7.8 lên 8.03.

- Đối với Khóa 38: điều chỉnh tăng mức được nhận học bổng từ 7.91 lên 8.06.

(DANH SÁCH CỤ THỂ -vui lòng tải về để xem)

Trên cơ sở đó, Phòng CTCTSV thông báo cho sinh viên được biết và kiểm tra danh sách dự kiến lần 2.

Sinh viên khiếu nại về học bổng vui lòng liên hệ trực tiếp tại Phòng CTCTSV (A103, cơ sở Nguyễn Tất Thành) gặp anh Nguyễn Thành An, email:  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it , số điện thoại: 0916.448.553.

Thời gian khiếu nại đến hết ngày 11/12/2014 (thứ năm). Sau thời hạn trên Nhà trường sẽ ban hành Quyết định chính thức, mọi khiếu nại sẽ không được giải quyết.

Trân trọng.


Tin mới hơn:
Tin cũ hơn:

 
Chế độ hiển thị tốt nhất: 1024 x 800  với MoZilla Firefox