DANH MỤC
THÔNG TIN KHÁC
Weblink

 

 

 

 

 

 

25-8-2014-Thông báo về việc nhận học bổng KKHT HK1, năm học 2014-2015

Quyết định về việc cấp học bổng khuyến khích học tập học kỳ 1 năm học 2014-2015 (K35 & Quản trị - Luật 34)

Lưu ý: đối với các lớp Quản trị - Luật 35 sẽ xét và cấp học bổng sau.

1. Danh sách sinh viên Khóa 35 được nhận học bổng.

2. Danh sách sinh viên lớp Quản trị - Luật 34 được nhận học bổng.

Sinh viên bắt đầu nhận học bổng vào ngày 27 và 28/08/2014, sinh viên mang theo thẻ sinh viên hoặc CMND (có hình ảnh rõ, không bị mờ) tại Phòng Thủ quỹ B.104 gặp cô Trang./.

 

PHÒNG CTCTSV


Tin mới hơn:
Tin cũ hơn:

 
Chế độ hiển thị tốt nhất: 1024 x 800  với MoZilla Firefox