DANH MỤC
THÔNG TIN KHÁC
Weblink

 

 

 

 

 

 

22-8-2014 Thông báo Học bổng Lawrence S. Ting năm học 2014-2015

Thông báo Số: 1418 /TB-ĐHL, ngày 22/08/2014

THÔNG BÁO

Chương trình Học bổng Lawrence S. Ting – Năm học 2014-2015

 

Thực hiện chương trình hợp tác giữa nhà trường và Quỹ học bổng Lawrence S. Ting và Công văn 23-2014/LSTF của Ban điều Quỹ, Phòng Công tác CT – SV thông báo đến sinh viên hệ chính quy chương trình học bổng như sau:

1. Đối tượng dự tuyển

- Sinh viên đại học hệ chính quy các khóa QTL35, K36, K37, K38; có tư cách đạo đức tốt; tích cực tham gia các hoạt động vì cộng đồng, phục vụ xã hội.

- Sinh viên có điểm trung bình năm học 2013-2014: từ 8.0 trở lên.

- Sinh viên có hoàn cảnh khó khăn có điểm trung bình năm học 2013-2014 từ 7.0 trở lên;

- Điểm rèn luyện học kỳ 1 năm học 2013-2014 từ 70 điểm trở lên.

- Chưa nhận học bổng từ bất kỳ tổ chức nào trong năm học 2014 – 2015.

2. Số lượng - Giá trị học bổng

Số lượng 12 suất (09 suất cho sinh viên có thành tích suất sắc và 03 suất cho sinh viên có hoàn cảnh khó khăn), mỗi suất học bổng có giá trị 10.000.000đ, học bổng được chia làm 2 học kỳ, mỗi học kỳ 5.000.000đ.

3. Hồ sơ xin học bổng

- 02 đơn xin cấp học bổng (01 bản tiếng Anh  theo mẫu  và 01 bản tiếng Việt  theo mẫu ), có dán hình.

- Bảng điểm học tập năm học 2013-2014.

- 01 bản tự thuật về bản thân bằng tiếng Anh (sinh viên tự viết).

- 02 thư giới thiệu của 2 thầy cô của Trường (có xác nhận của Trường) (tải mẫu).

- 01 bản thành tích của bản thân về hoạt động phục vụ xã hội (có xác nhận Đoàn trường, Hội sinh viên trường hoặc của tổ chức từ thiện hoặc đơn vị tổ chức).

- 01 bài viết tìm hiểu và cảm nghĩ về các hoạt động của Quỹ HTCĐ Lawrence S.Ting (tham khảo trong trang web của Quỹ: www.lawrencestingfund.org) .

- Giấy xác nhận hoàn cảnh khó khăn (Hộ nghèo, hộ cận nghèo) của địa phương (Xét sinh viên có hoàn cảnh khó khăn).

3. Nghĩa vụ của sinh viên được cấp học bổng

- Các sinh viên được nhận học bổng vào cuối học kì 1 năm học 2014 – 2015 (cuối tháng 1/2015) phải nộp bản thành tích học tập và giấy xác nhận có tham gia công tác phục vụ xã hội học kì 1 về cho Phòng Công tác CT – SV để xét cho học kỳ tiếp theo.

- Sinh viên được cấp học bổng phải có trách nhiệm tích cực tham gia các hoạt động của Quỹ tổ chức, không được vắng mặt nếu không có lý do chính đáng.

4. Địa điểm và thời gian nộp hồ sơ:

          Hồ sơ sinh viên nộp trực tiếp về Phòng CTCT-SV (A103 cở sở NTT) trước 10h ngày 05/9/2014 cho cô Đổ Thị Thanh Huyền, ĐT: 0986386358.

          Thông tin chi tiết và biểu mẫu hồ sơ xem tại website trường mục: Học bổng\Học bổng ngoài trường\ Học bổng Lawrence S. Ting.

Đề nghị Ban cán sự các lớp thông báo cho sinh viên đươc biết.

 

PHÒNG CÔNG TÁC CT-SV

 


Tin mới hơn:
Tin cũ hơn:

Ngày cập nhật (Thứ tư, 27 8 2014 09:32)

 
Chế độ hiển thị tốt nhất: 1024 x 800  với MoZilla Firefox