DANH MỤC
THÔNG TIN KHÁC
Weblink

 

 

 

 

 

 

21-05-2014-Thông báo kết quả điểm rèn luyện và dự kiến học bổng, khuyến khích học tập, trợ cấp xã hội sinh viên học kỳ 2 (2013 – 2014)

I. Thông báo kết qu đim rèn luyn và d kiến hc bng, khuyến khích hc tp, tr cp xã hi sinh viên hc kỳ 2 (2013 – 2014).

II. Học bổng khuyến khích học tập:

1. Danh sách dự kiến sinh viên K34 được nhận học bổng HK 2 (2013–2014).

2. Danh sách dự kiến sinh viên K35 được nhận học bổng HK 2 (2013–2014).

3. Danh sách dự kiến sinh viên K36 được nhận học bổng HK 2 (2013–2014).

4. Danh sách dự kiến sinh viên K37 được nhận học bổng HK 2 (2013–2014).

5. Danh sách dự kiến sinh viên K38 được nhận học bổng HK 2 (2013–2014).

III. Trợ cấp xã hội

1. Danh sách dự kiến sinh viên được nhận trợ cấp xã hội HK 2 (2013-2014).

Kể từ ngày ra thông báo này cho đến ngày 30/05/2014, sinh viên các khoá có khiếu nại về kết quả trên liên hệ Phòng Công tác CT – SV (gặp anh Nguyễn Thành An, email:  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it , di động: 0916.448.553) để được giải quyết. Sau thời hạn trên nhà trường sẽ ra quyết định công nhận chính thức, mọi khiếu nại sẽ không được giải quyết.

Trân trọng.


Tin mới hơn:
Tin cũ hơn:

 
Chế độ hiển thị tốt nhất: 1024 x 800  với MoZilla Firefox