DANH MỤC
THÔNG TIN KHÁC
Weblink

 

 

 

 

 

 

Thay đổi mức đóng Đoàn phí kể từ ngày 01/01/2011

Căn cứ Nghị quyết số 07-NQ/TWĐTN ngày 25/11/2010 của Ban Thường vụ Trung ương Đoàn về việc thay đổi mức đóng đoàn phí, Ban Thường vụ Thành Đoàn đã có thông báo gửi đến các cơ sở Đoàn. Nhằm thông tin kịp thời đến các đơn vị trực thuộc, Ban Biên tập website xin trích dẫn một số nội dung của thông báo này.

1. Đối tượng đóng đoàn phí:
Đoàn viên, kể cả đảng viên đang tham gia sinh hoạt Đoàn, đóng đoàn phí cho chi đoàn một tháng một lần. Trường hợp đoàn viên thường xuyên đi lao động, công tác khỏi địa bàn cơ quan, đơn vị; được Ban Chấp hành chi đoàn đồng ý thì đóng đoàn phí cho chi đoàn ba tháng một lần.

2. Mức đóng đoàn phí:
- Đoàn viên không hưởng lương: đóng đoàn phí 2.000 đồng (hai nghìn đồng) một đoàn viên một tháng.
- Đoàn viên có hưởng lương: đóng đoàn phí 5.000 đồng (năm nghìn đồng) một đoàn viên một tháng.
- Đoàn viên đang học tập, công tác, lao động ở ngoài nước: mức đóng đoàn phí tối thiểu 5.000 đồng (năm nghìn đồng) một đoàn viên một tháng. Cấp bộ Đoàn ở ngoài nước từ chi đoàn trở lên phải trích nộp đoàn phí lên Đoàn cấp trên như quy định, nhưng không phải trích nộp đoàn phí về nước.

3. Thời gian áp dụng: kể từ ngày 01/01/2011.


(Theo TB số 567 của Thành Đoàn TP.HCM)


Tin mới hơn:
Tin cũ hơn:

 
Chế độ hiển thị tốt nhất: 1024 x 800  với MoZilla Firefox